BIČIULIS

Žmonės

Susitikimo vieta – Kelmės vietinis ūkis

Susitikimo vieta – Kelmės vietinis ūkis
2014-10-24
Žmonės

Ona PETRAVIČIENĖ Dvidešimt penkerių metų Tautvilas Putvis ir Tautvydas Pilypas bei pora metų už juos jaunesnis Tadas Karbauskas tik atsitiktinumo dėka tapo pažįstami, nors jų trumpame gyvenimo kelyje yra daug sutapimų. Buvę kaimo vaikai, pasirinkę statybininko specialybę, visai neseniai susitiko pirmoje darbovietėje – UAB „Kelmės vietinis ūkis“. Iš garsios giminės Prieš pusmetį Kelmės vietiniame ūkyje specialistu namų renovacijai įdarbintas Tautvilas Putvis yra žinomo Lietuvos veikėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio proprovaikaitis. Paklaustas ką jam reiškia ši pavardė, jaunas vyras sakė, kad tai jį … skaityti toliau >

Ispanė ir ukrainietis rūpinasi Tytuvėnų gamta

Ispanė ir ukrainietis rūpinasi Tytuvėnų gamta
2014-07-04
Žmonės

Alvydas GEŠTAUTAS Jau nuo kovo mėnesio Tytuvėnų regioniniame parke dirba du savanoriai iš užsienio: Barselonos universitete baigusi biologijos studijas ispanė Angels Tudo Casanova ir Zaporožės inžinerinio techninio universiteto absolventas ukrainietis Artiomas Stapančenko. Įdomu, kad pastarojo specialybė yra susijusi su techniniais vertimais į anglų arba iš jos į ukrainiečio mokamą kitą kalbą. Abu savanoriai – dvidešimt penkerių metų. Tačiau per ketvirtį amžiaus spėjo ne tik baigti mokslus, bet, vykdydami projektus bei kitus humanitarinius darbus, suspėjo aplankyti ne vieną šalį. Angels vykdė … skaityti toliau >

Ratnikų šeimoje per 25 metus tėvų šilumą pajuto ketvirtis šimto vaikų

Ratnikų šeimoje per 25 metus tėvų šilumą pajuto ketvirtis šimto vaikų
2014-05-13
Žmonės

Alvydas GEŠTAUTAS Praėjusį pirmadienį Seimo narė Alma Monkauskaitė įteikė premjero Algirdo Butkevičiaus padėkos raštą šalia Užvenčio Girnikų kaime jau 25-erius metus gyvuojančiai Reginos ir Jurgio Ratnikų šeimynai, išauklėjusiai ir į gyvenimą išleidusiai 19 globotinių, kurie jau savo geradariams padovanojo 15 anūkų. – Jūsų šeimyną žino ne tik užventiškiai, mūsų rajonas, bet ir Lietuva,- sakė Seimo narė. – Jus pagerbė prezidentas velionis Algirdas Brazauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ne viena iškili Lietuvos asmenybė. Bet svarbiausia ne tai, o meilė vargų patyrusiems … skaityti toliau >

Antroji rašytojo Icchoko Mero mama

2014-03-18
Žmonės

<Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė> Mirus rašytojui Icchokui merui, prisiminkime jo vaikystę Kelmėje… Motina – taip dažniausiai ją vadindavo rašytojas Icchokas Meras, kelmiškiams, jį artimai pažinojusiems vaikystėje, dar išlikęs Algirdu Dainausku. Motina (ne mamytė, ne mama) gal todėl, kad taip kažkodėl iškiliau skamba, tai lyg apibendrintas žodis, simbolis visų lietuvių motinų, savo šilumą dalinusių ne tik vaikams, bet ir žydukams, ir rusiukams, ir vokietukams – visiems, kam tais sunkiais laikais reikėjo motiniškų rankų ir rupios, krauju ir ašarom aplaistytos lietuviškos duonos riekės. Rašytojo … skaityti toliau >

Skulptorius gyvas savo skulptūrose

Skulptorius gyvas savo skulptūrose
2014-02-28
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Šią žiemą sukanka 110 metų, kai Jukniškėje netoli Kelmės gimė žinomas liaudies skulptorius, rajono Garbės pilietis, Kelmės krašto akmens dainiumi vadinamas Juozas Liaudanskis (1904-1989). Neseniai rajono Etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros komisija svarstė, kaip geriau išsaugoti jo atminimą. Man rodos, dirbtinai jo saugoti nė nereikia, nes tas atminimas pirmiausia gyvas jo paminkluose Kelmės, Tytuvėnų, Liolių, Stulgių, Žalpių, Kurtuvėnų, Girdiškės, Bazilionų, Aukštelkės, net – Marijampolės ir kitose kapinėse, pačiame Kelmės mieste ir pakelėje į Tytuvėnus. J. Liaudanskis gyvas ir … skaityti toliau >

Visada išlaikęs gerumo kupiną Rūpintojėlio ir kovingą Vyčio dvasią. Tokiais žodžiais Kelmė ir jos svečiai į paskutinę kelionę palydėjo aktyvų Sąjūdžio dalyvį, Kovo 11-osios akto signatarą, Seimo narį ir rajono Garbės pilietį A. Račą

Visada išlaikęs gerumo kupiną Rūpintojėlio ir kovingą Vyčio dvasią. Tokiais žodžiais Kelmė ir jos svečiai į paskutinę kelionę palydėjo aktyvų Sąjūdžio dalyvį, Kovo 11-osios akto signatarą, Seimo narį ir rajono Garbės pilietį A. Račą
2014-02-14
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Praėjusį antradienį ir trečiadienį Kelmė iškilmingai atsisveikino su Amžinybėn išėjusiu, čia 38 metus, o iš viso Kelmės rajone – 46 metus išdirbusiu ir išgyvenusiu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru, buvusiu Seimo ir rajono tarybos nariu, Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos pirmininku, rajono Garbės piliečiu Antanu Raču (1940-2014). Jis palaidotas valstybės lėšomis. Į Kelmės dvarą įsikūrusį krašto muziejų, kuriame buvo velionis pašarvotas, antradienio popietę ir vakarą plūdo žmonės iš visos Lietuvos. Trečiadienio vidurdienį Kelmės bažnyčia irgi buvo pilnutėlė – čia … skaityti toliau >

Amžino poilsio vieta pasirūpino globėjai

Amžino poilsio vieta pasirūpino globėjai
2013-10-08
Žmonės

Ona JAUTAKIENĖ – Ji Stulgiuose būdama devynerių atsirado,- pasakojo apie šio kaimo kapinėse prieš metus palaidotą Bronislavą Žaludaitę stulgiškė Elena Struželienė. – Sunkus buvo jos gyvenimas ir vaikystėj, ir suaugus… 1920 metais gimusią B. Žaludaitę visi vadino Rozalija arba meiliai – Rožyte, Rožele… Sako, vieniša, keistoka, giliai tikinti moteris pati sau tą vardą susigalvojo, nes tikrasis, pase įrašytasis, jai pasirodęs negražus, vyriškas. Ilgus metus Roželė buvo Stulgių bažnyčios „zvanininkė“. Atsimenu, kaip sovietmečiu ji rikiuodavo procesijas: atrodė man paslaptinga, pasipuošusi, kitaip … skaityti toliau >

Užvenčio klebonui žoliapjovę pakeitė avys

Užvenčio klebonui žoliapjovę pakeitė avys
2013-09-10
Žmonės

Alvydas GEŠTAUTAS Lietuvos kunigai paliko ryškų pėdsaką šalies politikos, kultūros, sveikos gyvensenos istorijoje, netgi – versle. Prisiminkime rašytoją ir Blaivybės sąjūdžio iniciatorių Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, poetus Maironį, Antaną Baranauską, Strazdelį bei daugelį kitų. Tarpukario Lietuvoje kunigas Mykolas Krupavičius buvo žemės reformos iniciatorius. Galime tik apgailestauti, kad jo idėjų neperėmė praėjusio amžiaus pabaigoje atkurtos Lietuvos reformatoriai. Deja, beveik penkiems dešimtmečiams neteisėtai valdžią užgrobę sovietiniai liumperiai iš Rytų, Bažnyčią stengėsi izoliuoti nuo viešojo gyvenimo. Todėl daugeliui atrodė, kad kunigų veikla apsiriboja … skaityti toliau >

Akmuo prie Juodupio primins profesoriaus tėviškę, kurioje gražiai pagerbtas žinomo kalbininko A. Rosino atminimas

Akmuo prie Juodupio primins profesoriaus tėviškę, kurioje gražiai pagerbtas žinomo kalbininko A. Rosino atminimas
2013-07-30
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> „Albertas Rosinas gimė labai gražioje aplinkoje. Čia ošia pušynai, čia kiekvieną pavasarį kukuodavo gegutės, o jis su broliu Antanu braidydavo pro sodybą pratekančiu Juodupiu. Vasaros rytais, užsivertę ant pečių dalgius, išeidavo pjauti pievų ir, pasak Alberto, jam būdavo gaila žmonių, kurie pramiega tokius rytmečius,- taip apie žinomo kalbininko, profesoriaus vaikystę bei jaunystę netoli Šaukėnų, jau su Giriškių kaimu susiliejusioje gimtojoje Pajuodupėje praėjusio šeštadienio popietę kalbėjo jo buvusi mokytoja ir auklėtoja Šaukėnų vidurinėje mokykloje, dabar tvarkanti Šaukėnų kraštotyros muziejų … skaityti toliau >

Keliukas į mamos sodybą dar neužžėlė. Tolimojoje Australijoje gyvenanti rašytojo J. Baltušio dukra, lankydamasi Kelmėje, surado ir mamos gimtinę, ir būrį tėvo giminaičių

Keliukas į mamos sodybą dar neužžėlė. Tolimojoje Australijoje gyvenanti rašytojo J. Baltušio dukra, lankydamasi Kelmėje, surado ir mamos gimtinę, ir būrį tėvo giminaičių
2013-07-12
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> „Svarbiausia man – aplankyti mamos gimtinę Laukodumos kaime ir jos sesers, mano tetos Jadvygos Petrauskaitės kapą,- praėjusį trečiadienį, vos su svainiu Antanu Puliku atvykusi į Kelmę, sakė žinomo rašytojo, pirmojo Žemaitės literatūrinės premijos laureato Juozo Baltušio (1909-1991) dukra, Lietuvos ir Australijos žurnalistė bei redaktorė Rita Baltušytė. – O kad Kelmėje rasiu tiek daug tėvo giminių – tiesiog nesitikėjau“. Ji pagal sufalsifikuotą iškvietimą (nes kitaip tada negalėjo išvykti) 1981 metais emigravo į tolimąją Australiją, o į mamos Vandos Petrauskaitės-Baltušienės … skaityti toliau >

Garsios giminės pėdsakais

Garsios giminės pėdsakais
2013-07-04
Žmonės

<Vytautas PIKTURNA> Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, į Tytuvėnus bei Kelmę atvyko Andrius Romeris, lydimas buvusio Kelmės vidurinės mokyklos mokytojo, vėliau radijo diktoriaus Henriko Paulausko. Per jį susipažinau su A. Romeriu, bendravom, važinėjom po rajoną. Paskui gavau jo laiškų, rašytų iš Belgijos, kur tuomet gyveno. Andrius Romeris – garsios dailininkės Sofijos ir Eugenijaus Romerių, gyvenusių Tytuvėnų dvare, sūnus. S. E. Romeriai iš Tytuvėnų dvaro 1941 m. birželio 14 dieną buvo ištremti į šiaurę. Andrius norėjo atgauti dvaro parką ir jame svajojo pastatyti … skaityti toliau >

Gimtinę mylėjusiam – ainių pagarba. Garsų vargonų ir kanklių meistrą Žalpiuose pagerbė keturios jo giminių kartos

Gimtinę mylėjusiam – ainių pagarba. Garsų vargonų ir kanklių meistrą Žalpiuose pagerbė keturios jo giminių kartos
2013-07-02
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Šį birželį sukako lygiai 70 metų, kai mirė ir Žalpiuose, savo pasistatytoje koplyčioje palaidotas netoli Žalpių, Dvariškių kaime gimęs žinomas vargonų ir kanklių meistras, vienas iš pirmojo lietuviško sklandytuvo konstruktorių Jonas Garalevičius-Ralys (1871-1943). Ta proga pagerbti jo atminimą, geriau pajausti žemę, kurioje įleistos protėvių šaknys, praėjusį šeštadienį į Žalpius susirinko 90 J. Garalevičiaus seserų Petronelės ir Karolinos vaikaičių ir pro-pro-provaikaičių – keturios giminės kartos iš visos Lietuvos. Pats J. Garalevičius palikuonių neturėjo. Tai buvo jau ketvirtasis šios giminės … skaityti toliau >

Mindaugo gandrai ir svajonės

Mindaugo gandrai ir svajonės
2013-05-21
Žmonės

<Nijolė Petrošiūtė> Bepigu Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos abiturientui Mindaugui Dimšliui: vaikinas gal nuo penktos klasės jau žino – ten, kur kvepės medžiu, ten ir bus jo vieta. Prašymus studijoms rašys į meno kūrinių restauraciją ar statybos inžineriją. Ką darysi, jei nėra tokių studijų kaip tautodailės, medžio drožybos ar pan. Vaikystės potraukis Mindaugas medžio drožyba susižavėjo dar besimokydamas  penktoje klasėje, kai atėjo į technologijų mokytojo Evaldo Antanaičio vadovaujamą būrelį „Kražantės“ pagrindinėje. Nors, kai gerai pagalvoji, sako Mindaugo mama Julija, pradžia, ko … skaityti toliau >

Ugnis sunaikino, žmonių gerumas prikelia

Ugnis sunaikino, žmonių gerumas prikelia
2013-03-19
Žmonės

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Prieš mėnesį daugelį sukrėtė skaudi nelaimė. Grimzių kaime sudegė daugiavaikės šeimos gyvenamasis namas ir jame buvęs visas turtas. Tuomet tėvai ir šeši vaikai tiesiai iš lovų pusnuogiai ir basi išpuolė laukan. Prisimindama tos nakties įvykius Gražina Mališauskienė dėkoja Dievui, kad visi liko gyvi. Jaunimas dosniai aukojo Ši skaudi nelaimė sukrėtė ir Kelmės rajono jaunimą. Mokinių parlamentas ir Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė nutarė rajono mokyklose organizuoti akcijas, kurių metu surinktas lėšas nuvežti padegėlių šeimynai. Mokiniai, vieni, atsisakę pietų, … skaityti toliau >

Sušaudytas vaikystės aidas

Sušaudytas vaikystės aidas
2012-11-27
Žmonės

<Nijolė PETROŠIŪTĖ> Baigdama pasakojimą apie viešnagę Izraelio žemėje, kviečiu dar trumpam sugrįžti į tos kelionės pradžių pradžią, apie kurią truputį užsiminiau pirmajame pasakojime apie Izraelį, į Kražius, į tą žemę, iš kurios mažas žydų Jankelievičių berniukas Josefas, apgavęs pačią mirtį ir perėjęs pragarus, atsidūrė Izraelyje, ir kuriai jis vėl atvyko nusilenkti po pusės amžiaus. Laiškas Dirbau „Bičiulio“ laiškų skyriaus vedėja, kai atėjo dailia rašysena išmargintas laiškas iš Izraelio, kuris prasidėjo žodžiais: „Kas mane išgelbėjo?“ Tuo metu ne taip dažnai į … skaityti toliau >

UAB ROSEBA