BIČIULIS

Valdžios koridoriuose

Reikalauja tarnybinio patikrinimo

2018-01-09
Valdžios koridoriuose

Rajono tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Egidijus Ūksas kreipėsi į merą V. Andrulį, siūlydamas atlikti tarnybinį patikrinimą, ar administracijos direktorė I. Sirusienė neviršijo savo įgaliojimų. Frakcijos pareiškime rašoma: „Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje teigiama, kad Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra atstovaujamosios demokratijos bei savivaldybės tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas. Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas, savivaldybės vykdomosios institucijos yra atskaitingos savivaldybės tarybai. Vienas pagrindinių … skaityti toliau >

Posėdis – rekordininkas

2017-11-21
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Lapkričio 17 d. įvykęs rajono tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdis gali būti įrašytas ir į mūsų krašto politinio gyvenimo rekordų knygą – jis truko net puspenktos valandos. Tiek laiko kelias pastarąsias kadencijas neposėdžiavo net rajono taryba. Žinoma, ir kalbėti buvo apie ką, nes reikėjo išklausyti beveik 70 sprendimų projektų, parengtų lapkričio 28 d. vyksiančiam rajono tarybos posėdžiui, kuriuos pristatė savivaldybės administracijos darbuotojai. Be to, komitetas dar nagrinėjo kitus klausimus. Ir posėdžio pradžia buvo audringa. Komiteto … skaityti toliau >

Dėl mero – į Etikos komisiją

2017-11-17
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Lapkričio 9 d. įvyko bendras rajono tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos bei Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetų posėdis, kuriame buvo kalbama apie Vijurkų vaikų globos namų ateitį ir bendruomeninių vaikų namų steigimą. Posėdžio pradžioje rajono tarybos narys Egidijus Ūksas paklausė mero Vaclovo Andrulio ar jis gavo minėtų komitetų pirmininkų prašymus sušaukti šį posėdį. Pasak politiko, Vietos savivaldos įstatyme, rajono tarybos veiklos reglamente yra nurodyta, kad komitetų posėdžius šaukia, jų darbotvarkes sudaro pirmininkai, o ne meras. V. … skaityti toliau >

Laisvos darbo vietos – po paslapties skraiste?

2017-11-10
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta savivaldybės administracijos struktūra nuo 2018 m. sausio 1 d. bei didžiausias leistinas etatų skaičius – 227 etatai (etatų skaičius buvo sumažintas 1 etatu – aut. pastaba). Posėdyje nutarta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. paliekama esama Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūra. Įdomu tai, kad 2016 m. gruodžio 22 d. savivaldybės tarybos patvirtintoje 2017 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūroje nebuvo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus. Savivaldybės administracijos struktūroje šis etatas atsirado 2017 m. … skaityti toliau >

Naujoji rinkliava už šiukšles sukiršino žmones

Naujoji rinkliava už šiukšles sukiršino žmones
2017-10-20
Valdžios koridoriuose

Ona PETRAVIČIENĖ Rajono savivaldybei nuo liepos pirmosios pakeitus apmokėjimo už komunalines atliekas tvarką, o šio mėnesio pradžioje rinkliavos mokėtojams gavus naujas sąskaitas, daugeliui gyventojų iškilo nemažai klausimų. Nesugebėję prisiskambinti mokėjimo pranešime nurodytais telefonų numeriais, vieni rajono gyventojai pagalbos kreipėsi į mūsų redakciją. Kiti, metę visus darbus, išsiruošė į rajono savivaldybę, kur raudonų plytų pastate, 117 kabinete, tikėjosi rasti tiesą. Rinkliava nelygu rinkliavai Pirmoji mums paskambino Kristina Navickienė iš Kelmės apylinkių seniūnijos Paramočio kaimo. Kristina pagimdė ir užaugino keturis sūnus bei … skaityti toliau >

Keturis renginius išbraukė, tris – įrašė

2017-10-17
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Jau rašėme, kad rengiamas naujas rajoną reprezentuojančių renginių sąrašas, kurį šį mėnesį svarstys rajono taryba. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius parengė šio dokumento projektą ir pristatė Kultūros ir meno rėmimo tarybai. Beje, pastaroji iki šiol neturėjo pirmininko. Tad ir posėdį pradėjo nuo jo rinkimų. Vienbalsiai Kultūros ir meno rėmimo tarybos pirmininke išrinkta savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Taryba nutarė iš šio sąrašo išbraukti renginius, skirtus Laisvės dienai paminėti, kurie organizuojami kiekvienų metų rugpjūčio paskutinį savaitgalį. Priminsime, kad į … skaityti toliau >

Siūlome bausti I. Sirusienę

2017-10-14
Valdžios koridoriuose

Kelmės rajono savivaldybės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į Kelmės r. savivaldybės merą V. Andrulį, reikalaudama teikti rajono tarybai sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo administracijos direktorei I. Sirusienei. Taryba turi pagaliau reaguoti į direktorės I. Sirusienės veiksmus, parduodant sklypą Kelmėje, kuriame veikia tarybos patvirtinta viešosios prekybos vieta. Frakcijos nuomone, kad tokie direktorės veiksmai padarė neabejotiną žalą savivaldybės reputacijai bei pakirto piliečių pasitikėjimą savivalda. 2014-03-27 Kelmės r. savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl viešosios prekybos vietos, skirtos prekiauti ar teikti paslaugas … skaityti toliau >

Prokuratūros nutarimą iš politikų žino tik meras?

2017-09-27
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS „Bičiulio“ laikraščio rugsėjo 20 d. numerio publikacijoje „Mero pasyvumas ar direktorės savivalė?“ rašėme, kad praėjusį pavasarį Kelmėje, Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 13 buvo vienam kauniečiui parduotas 7,3 aro sklypas. Jame anksčiau keli žmonės prekiavo padėvėtais rūbais. Pastarieji, netekę darbo vietos, kreipėsi, kur tik matė galimybę rasti tiesą – nuo prokuratūros iki rajono tarybos Kontrolės komiteto pirmininko Egidijaus Ūkso. Pastarasis nusprendė giliau pažvelgti į šią problemą. Paaiškėjo, kad iki 2014 m. kovo pabaigos šis sklypas turėjo laikinosios turgavietės … skaityti toliau >

Mero pasyvumas ar direktorės savivalė?

2017-09-19
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Jau rašėme, kad praėjusį pavasarį Kelmėje, Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 13 buvo vienam kauniečiui parduotas 7,3 aro sklypas. Jame anksčiau keli žmonės prekiavo padėvėtais rūbais. Pastarieji, netekę darbo vietos, kreipėsi, kur tik matė galimybę rasti tiesą – nuo prokuratūros iki rajono tarybos Kontrolės komiteto pirmininko Egidijaus Ūkso. Pastarasis nusprendė giliau pažvelgti į šią problemą. Paaiškėjo, kad iki 2014 m. kovo mėnesio pabaigos šis sklypas turėjo laikinosios turgavietės statusą. 2014 m. kovo 27 d. rajono taryba priėmė sprendimą, … skaityti toliau >

Tarybos narys R. Docius nuoširdžiai gailisi

2017-09-15
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ „Bičiulio“ redakcija sulaukė pranešimo, kad rajono tarybos narys R. Docius dar gegužės mėnesį, matyt, sugalvojo užsidirbti: išsikasęs nelegalų karjerą iš jo išgautą smėlį ar žvyrą pardavinėjo kelininkams, remontuojantiems kelią į Valpainius. Už tai buvęs nubaustas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnų. Tikrindami gautą informaciją, skambiname ŠRAAD atstovui spaudai, vyriausiajam specialistui Artūrui Konderauskui, kuris atsakymą pateikia kitą dieną. Pasirodo šių metų gegužės 5 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD) gavo skundą, kad Kelmės rajono Vileikių kaime vykdomi … skaityti toliau >

Socialinio būsto skyrimo tvarka ir priežiūra

2017-09-08
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje A. Brazas ir S. Lekšas pristatė klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto skyrimo tvarkos ir priežiūros“. Lekšas savo pranešime apžvelgė gyventojų, laukiančių socialinio būsto, sąrašą. Pasak jo, dar birželio 15 dieną tokių asmenų buvo 111, tačiau po mėnesio šis skaičius sumažėjo iki 91. Remiantis įstatymo nuostatomis 20 asmenų buvo išbraukta iš sąrašo, nes laiku nepateikė dokumentų. Daugiausia laukiančių eilėje gauti socialinį būstą gyvena Kelmės mieste – 21, 20 asmenų yra priregistruoti prie savivaldybės, … skaityti toliau >

Supainiojo viešuosius ir privačius interesus

2017-09-01
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Po kontrolierės D. Bružienės atlikto finansinio (teisėtumo) audito Kelmės rajono savivaldybėje paaiškėjo, kad valdininkai savivaldybėje ir toliau painioja viešuosius ir privačius interesus. Priminsime, kad 2016 m. gegužės 18 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Renatos Sakalauskienės elgesį ir nusprendė, kad pastaroji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje įstaigoje įstatymą, nes 2015 metais ji nenusišalino nuo savivaldybės administracijos vykdyto dviejų automobilių nuomos viešojo konkurso procedūrų, kurį laimėjo R. Sakalauskienės … skaityti toliau >

Teismas įpareigojo Seimo narį J. Rimkų sumokėti už reklamą

2017-08-03
Valdžios koridoriuose

Ona JAUTAKIENĖ „Bičiulio“ redaktorė Šių metų sausio 5 d. Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja-sekretorė Janina Skeberdienė atsiuntė mūsų redakcijai užsakymą: „Prašau išspausdinti Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus straipsnį 2017-01-07 (šeštadienį)“. Tas straipsnis pavadinimu „Apie darbą Seime ir patyčias…“ ir buvo minėta data išspausdintas, žymint jį kaip reklaminį, užsakomąjį (trys žvaigždutės). Teksto netaisėme ir nekeitėme, pataisėme tik korektūros klaidas,– jų juk visiems rašantiems pasitaiko… Straipsnyje Seimo narys piktinosi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos daugumai išsakoma kritika, vadino ją šmeižtais, nors neįvardijo, … skaityti toliau >

Turistauja ar reprezentuoja rajoną?

2017-06-30
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Tokį klausimą praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje kėlė tarybos narys E. Ūksas. Pasirodo, dar praėjusiais metais savivaldybės taryba turizmo funkcijų įgyvendinimą perdavė Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui. Įvykus savivaldybės administracijos struktūros pertvarkai, nebeliko specialisto, atsakingo už turizmo plėtrą rajone. Šias pareigas ėjusiam V. Kiziui buvo pakeista pareigybė. Dabar šis savivaldybės administracijos specialistas yra atsakingas už kultūros paveldo objektus. Tačiau, pasak E. Ūkso, nors turizmo funkcija ir buvo perduota Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui, … skaityti toliau >

Lėšų skyrė kiek norėjo ir kam norėjo?

2017-06-09
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Toks klausimas kilo Kontrolės komiteto posėdyje išklausius Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės D. Bružienės ataskaitą „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) organizavimas, prieinamumas ir finansavimas Kelmės rajono savivaldybėje“. Audituojamas laikotarpis – 2016 metai. Tikrinama buvo Kelmės rajono savivaldybės administracija, kuri yra atsakinga už neformaliojo vaikų švietimo organizavimą (NVŠ) savo teritorijoje, teikėjų tinklo formavimą, neformaliojo švietimo mokyklų steigėjo funkcijų vykdymą, šių mokyklų finansavimą. Be to, savivaldybės administracija atlieka šių mokyklų priežiūrą ir užtikrina kokybę, administruoja mokinio krepšelio lėšas ir kitas lėšas, … skaityti toliau >

UAB ROSEBA