BIČIULIS

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-09-07
Savivaldybės naujienos

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda: Butą (plotas 53,07 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, sienos rąstų, unikalus Nr.4400-0524-5967:2398, 1/5 dalimi ūkinio pastato, sienos plytų, unikalus Nr. 5493-0010-6027 ir šiam objektui priskirtą 0,0779 ha žemės sklypą iš bendro 0,5363 ha ploto, kadastrinis Nr. 5401/0003:242 Akmenių k. v., esantys Akmenių k. 9-4, Vaiguvos sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 602,00 Eur, iš šios sumos … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-09-04
Savivaldybės naujienos

Skelbiamas paraiškų priėmimas Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų dėl miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinimo žalos prevencijos priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (repelentų pirkimas, miškų aptvėrimas, medelių apsaugos priemonių įsigijimas, bebraviečių ardymo darbai ir kt.). Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 14 d. Informacija teikiama tel. (8 427) 69 055, elektroniniu paštu raimonda.parnarauskiene@kelme.lt

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-09-04
Savivaldybės naujienos

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel. (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti būstą (paskirtis – gyvenamoji). Pirkimas suskirstytas į 9 dalių: I dalis – vieno kambario butas (pirmame aukšte) Kelmės mieste. II dalis – vieno kambario butas Kelmės mieste. III dalis – dviejų kambarių butas Kelmės mieste. IV dalis – … skaityti toliau >

Gyventojų dėmesiui!

Gyventojų dėmesiui!
2018-08-31
Savivaldybės naujienos

Rugsėjo 11 d. 17.00 val. Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su asociacija „Pasyvus namas“ organizuoja susitikimą su daugiabučių namų gyventojais. Susitikimo tema „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa“. Bus aptariama daugiabučių namų renovacijos nauda, numatomos finansavimo galimybės. Susitikimas vyks Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Kviečiame Kelmės rajono daugiabučių namų gyventojus aktyviai dalyvauti susitikime. Kelmės rajono savivaldybės administracija

Ateitį siejame su Šaukėnų kraštu

Ateitį siejame su Šaukėnų kraštu
2018-08-31
Savivaldybės naujienos

„Kur Ilgos ir Šonos upeliai/ Per pievas bėga prie Ventos,/ Čia – senas Šaukėnų miestelis –/ Gražus kampelis Lietuvos.“,– eiliuoja Stanislovas Jokūbauskas.                       Šaukėnai pirmą kartą minimi 1479 m., kai Mykolas ir Margarita Šemetos surašė Šaukėnų altarijos steigimo (fundacijos) aktą.1499 m. Šaukėnai gavo prekybinę bei dviejų karčemų privilegiją. 1999 m. gegužės 7 d. Lietuvos Prezidentas patvirtino Šaukėnų herbą. Nuo 1999-ųjų kas penkeri metai miestelis švenčia įkūrimo sukaktį. 2019 m. bus minima 520 metų sukaktis.                       Centrinėje seniūnijos gyvenvietėje po vienu … skaityti toliau >

Ekstremalusis įvykis

Ekstremalusis įvykis
2018-08-21
Savivaldybės naujienos

Ekstremalusis įvykis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A-967 Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje konstatuojamas ekstremalusis įvykis (afrikinio kiaulių maro atvejis Užvenčio seniūnijoje), dėl kurio padarytas poveikis aplinkai – gyvūnams. Savivaldybės administracijos informacija

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-08-21
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2018-08-30 (KETVIRTADIENĮ) 9.00  VAL. TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE  KELMĖS SENIŪNIJOJE, D A R B O T V A R K Ė Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos stogo“. Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos … skaityti toliau >

Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu

Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu
2018-08-17
Savivaldybės naujienos

Jeigu vienas iš tėvų laikinai išvyksta į užsienį, kitam iš tėvų išlieka pareiga pasirūpinti vaiku, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tėvų pareigos vaikų atžvilgiu yra lygios, nesvarbu, gyvena kartu su vaiku ar atskirai. Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo į užsienio valstybę reikia kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo bei pateikti reikalingus dokumentus. Asmenį, kuris … skaityti toliau >

Likusio be tėvų globos vaiko globa (rūpyba)

Likusio be tėvų globos vaiko globa (rūpyba)
2018-08-17
Savivaldybės naujienos

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. Vaiko globos rūšys yra dvi: laikinoji globa (rūpyba) ir nuolatinė globa (rūpyba). Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Ši globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vaiko nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu be tėvų globos likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-07-24
Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-07-18
Savivaldybės naujienos

Paskelbtas kvietimas fiziniams asmenims, norintiems modernizuoti gyvenamuosius namus                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė kvietimą teikti Projektų registracijos formas fiziniams asmenims, norintiems modernizuoti energetiškai neefektyvius gyvenamuosius (vieno ar dviejų butų) namus. Projektų registracijos formas APVA galima teikti nuo 2018 m. liepos 26 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšų, skirtų šiai priemonei.                       Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-07-18
Savivaldybės naujienos

Paskelbtas kvietimas fiziniams asmenims, norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė kvietimą teikti Projektų registracijos formas fiziniams asmenims, norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones. Projektų registracijos formas APVA galima teikti nuo 2018 m. liepos 19 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšų, skirtų šiai priemonei.                       Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos. Planuojamos „JetGas“ investicijos Kelmėje

Savivaldybės naujienos. Planuojamos „JetGas“ investicijos Kelmėje
2018-07-10
Savivaldybės naujienos

Planuojamos „JetGas“ investicijos Kelmėje                       2018 m. liepos mėnesį UAB „JetGas“ Kelmėje, Raseinių g. 31, įsigijo sklypą, kuriame bus pastatyta pirmoji Lietuvoje stacionari suskystintųjų gamtinių dujų regazifikavimo stotis. Įgyvendinus šį investicinį projektą, Kelmės miesto įmonės ir gyventojai galės prisijungti prie gamtinių dujų tinklų, kurių statybą UAB „JetGas“ pradės jau kitų metų pradžioje. Gamtinės dujos yra nebrangus ir švariausias iš žemės gelmių išgaunamas kuras. Anksčiau Kelmėje nebuvo labai išplėtotas dujų ūkis, dabar viskas pasikeis. Aktyviu rajono savivaldybės vadovo ir administracijos darbu … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-07-03
Savivaldybės naujienos

Liepos 6 dienos Šventė

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2018-07-03
Savivaldybės naujienos

Pagalba Kelmės rajone gyvenančioms šeimoms Virginija ČERKAUSKIENĖ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė                       Šeima – tai lyg maža valstybė: tėtis – prezidentas, mama – finansų, sveikatos apsaugos, kultūros bei ypatingųjų situacijų šeimoje ministrė, o vaikas – tai tauta, kuri visada ko nors reikalauja, piktinasi, net rengia streikus! Būti mama, tėčiu – gyvenimo esmė ir darbas dvidešimt keturias valandas per parą, o atlygis už šį atsakingą darbą – vaiko šypsena ir meilė. Tėvai nori būti tobuli tėčiai, mamos, tačiau tobulumui ribų nėra. Visi … skaityti toliau >

UAB ROSEBA