BIČIULIS

Kūryba

Elvinos Mauragienės eilėraščiai

2012-09-28
Kūryba

<Elvina MAURAGIENĖ> Ruduo Pašiurpusius skruostus Ištįsę lyg kaklaraiščiai Voratinkliai vėduoja, Ruduo. Kas svajonėse išsvajota, Iškęsta, išlakiota, Jam tiktai karčiai Nusijuokt. Euforijos laužas Ne žemei sušildyt – Pasigėrėt savimi, Ruduo. Kad gyvenimo kelias Pavirstų į plėnis, Gal tik tiek tegalėjom Svajot.   Laiko epopėjon Buvo taip ramu Po eglėm Ir virš eglių, Buvo taip ramu Tartum Nebuvo nieko, Spygliais Tarsi žiežirbėlėm Birom Samanosna, Laiko epopėjon.   Laikas nėra Laikas nėra Skrybėlė Vienplaukei Galvai Pridengti, Paslėps žemė Žingsnius – Ir po laiko,– … skaityti toliau >

Elena SKAUDVILAITĖ. Eilėraščiai

2012-03-27
Kūryba

Elena SKAUDVILAITĖ         (Kražiai)      Kelio istorija Keliauti neprailgo, Kol saulės lietūs žvilga. (Lietuvoje gausu Ir debesų rasų). Eini, kur viltys traukia, Rytojaus lobis šaukia – Gyvenimas jaukus, Kur dirbsi jo laukus. Eini – užeina laikas, Divizionai klaikūs Su karo dainomis, Griausmais ir ugnimis, Kraujais keliai pasrūva, Paskui daugybė pūva Kaltų ir nekaltų, Prie kelio užkastų… Praeina viskas, žinom,– Ir vėl vaikus auginam Ne mušt vieniems kitų, Ne lupinėt dantų – Gyvent saviems ir tautai, Iš pragarų ištrauktai… Kelelis neprailgo … skaityti toliau >

UAB ROSEBA