BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos posėdyje buvo apžvelgti ne tik įvyksiančio Tarybos posėdžio, bet ir komiteto darbotvarkėje numatyti klausimai.

Kas turi pavaduoti?

Liepos 11 dieną Kelmės rajono savivaldybėje susidarė kuriozinė situacija, kai abu jos vadovai atostogavo. Taigi, tuo metu įstaiga liko be vadovų. Nors taip atsitiko tik vieną dieną, bet ateityje dėl ligos, atostogų ar komandiruočių, įstaiga be vadovų gali likti ir ilgesnį laikotarpį. Tarybos narys E. Ūksas, siekdamas išspręsti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo klausimą, kai jo ir jo pavaduotojo nėra nuolatinėje darbo vietoje, pasiūlė Tarybos sprendimą, kad tokiu atveju Savivaldybės vadovus turi pavaduoti Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

Ir vėl Piligrimų centras

Komitete buvo nagrinėjami net keli klausimai, susiję su Tytuvėnų piligrimų centru. Valdžios nepasitenkinimo ir komiteto narių nepritarimo sulaukė tarybos nario E. Ūkso paruoštas sprendimo projektas „Dėl pavedimo Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai“.

Birželio 27 dieną Taryba priėmė sprendimą dėl 25000 litų lėšų skyrimo dalininko įnašui padidinti Tytuvėnų piligrimų centrui (bufetui ir virtuvei įrengti). Jau tuo metu kai kuriems Tarybos nariams kilo klausimų dėl tokio sprendimo teisėtumo. Todėl E. Ūksas paruošė sprendimą, kad Taryba pavestų Kelmės rajono kontrolės ir audito tarnybai atlikti birželio 27 dienos Tarybos sprendimo teisėtumo analizę, ar lėšos skirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų ir išvadas pateikti savivaldybės merui iki 2014 metų spalio 1 dienos.

– Praėjusiame posėdyje svarstant šį klausimą, dėl jo teisėtumo jokių pastabų neturėjo net Vyriausybės atstovas. Tai kam apkrauti tarnybą papildomu darbu, kai ir taip trūksta žmonių, nes viena darbuotoja serga,-kalbėjo savivaldybės meras V. Andrulis.

– Egidijui Piligrimų centras kelia, matyt, alergiją. Nemanau, kad tokių lėšų skyrimas šiam centrui – tragedija. Siūlau nesvarstyti Taryboje šio klausimo,- sakė komiteto narys Z. Mačernius.

Šiam paruoštam Tarybai sprendimui nepritarė du, susilaikė vienas ir pritarė vienas tarybos narys. Todėl komitete šiam klausimui nepritarta.

Keista, tačiau, jei priimant vieną ar kitą sprendimą, kyla klausimų, neaiškumų, reikėtų padaryti viską, kad šie neaiškumai būtų išspręsti. Tačiau Savivaldybės vadovai vadovaujasi tuo, kad kuo mažiau būtų darbu apkrauti jų darbuotojai, o ne tuo, kad pašalintų kilusius neaiškumus. Beje, o kas turi užtikrinti Savivaldybės darbą? Jei trūksta darbuotojų, tai turi spręsti valdžia, o neįrodinėti, kad dėl darbuotojų stygiaus negali patikrinti vieno ar kito sprendimo. Tai sukelia abejonių, ar užtikrinamas geras Savivaldybės darbas.

Be šio klausimo, buvo svarstomi dar du klausimai: „Dėl pavedimo įgyvendinti savivaldybės turtines ir neturtines teises VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ ir „Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime“. Pasak E. Ūkso, dar balandį Savivaldybės administracijos direktorė I.Sirusienė prašė jai rajono Tarybos suteikti įgaliojimus, kad ji be Tarybos pritarimo galėtų dalyvauti Piligrimų centro dalininkų susirinkimuose ir priiminėti sprendimus. Tuomet Taryba nesuteikė įgaliojimų Savivaldybės administracijos direktorei.

– Nesuprantu, kodėl tie patys klausimai vėl įtraukti į Tarybos darbotvarkę?– domėjosi E. Ūksas. – Kodėl bandoma suteikti kuo daugiau galių Savivaldybės administracijos direktorei?

Šie klausimai sukėlė daug diskusijų, kaip beje, ir dėl pritarimo dalyvauti ES projektuose 2014-2020 m., siekiant restauruoti bei pritaikyti turizmo reikmėms Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio pastatus. Ar šie projektai neužguls ant Savivaldybės pečių? Ar neatsitiks taip, kad įgyvendinus projektą, Savivaldybė dar 5 metus turės išlaikyti įsteigtus etatus. Komiteto nariams ir kilo abejonių, ar gali vienas žmogus atstovauti Savivaldybę, jei jau dabar kyla tiek daug neaiškumų ir klausimų?

Dėl choreografijos salės remonto

Į rajono tarybą kreipėsi Kelmės meno mokykla, prašydama lėšų choreografijos salės remontui. Meno mokyklos direktorė A. Barčiauskienė komiteto nariams sakė:

– Kelmės meno mokykloje choreografijos salei reikalingas kapitalinis remontas. Choreografijos salėje nėra jokios ventiliacijos ar lango, kad būtų galima vėdinti. Salėje jaučiamas pelėsio kvapas ir drėgmė. Choreografijos pamokas lanko keletas vaikų, kurie alergiški pelėsiui, tad mokytojai negali vesti pamokų su jais šioje salėje. Salės lubos dengtos šiferiu, keletas lapų atšokę ir byra kreida. Salės grindys iškeltos į viršų apie 1,5 m, o radiatoriai liko po grindimis ir neefektyviai šildo patalpą. Žiemos metu salėje temperatūra vidutiniškai būna 12 laipsnių. Grindys negerai sudėtos, vietomis įlūžę ir linguoja. Dažnai tenka sukalinėti išlindusias vinių galvutes, kurios gali sužeisti mokinių pėdas, suplėšyti avalynę. Salė apšviečiama tik iš šonų kaitrinėmis ir liuminescencinėmis elektros lemputėmis, kurių nepakanka normaliam apšvietimui. Prašome skirti lėšų Kelmės meno mokyklos choreografijos salės remontui. Pagal preliminarią sąmatą choreografijos salės remontas kainuotų 605550 Lt.

Išklausę direktorės, vieni siūlė darbus dėl lėšų stygiaus įgyvendinti palaipsniui. Po ilgų svarstymų numatyta siūlyti kitais metais pirmiausiai rasti lėšų bent projektui, t.y. paruošti techninį projektą su sąmata.

Tarybos narys E. Ūksas stebėjosi, kodėl niekaip nerandama lėšų Meno mokyklos choreografijos salės remontui.

– Palyginus su daugiafunkciais centrais, šios salės padėtis žemiau kritikos,– sakė E. Ūksas. – Manau, kad kitais metais tikrai galima rasti lėšų bent remonto pradžiai.

Jei choreografijos salės remontas tarp komiteto narių sukėlė didelių diskusijų ir ne kartą teko išgirsti apie pinigų stygių, tai keista buvo išgirsti Z. Mačerniaus siūlymą grįžti prie svarstymo apie sporto aikštyno įrengimą Kolainiuose. Šį kartą diskusijų apie pinigų stygių jau nekilo. Buvo svarstoma, kad jau šiemet reikėtų padaryti sąmatą, prieš tai specialistams vietoje įvertinus parinktą aikštynui vietą. Kodėl vieniems pinigų yra, o kitiems jų nebelieka?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA