BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Jau rašėme, kad praėjusių metų gruodžio pabaigoje įvyko rajono tarybos posėdis. Aprašėme ir diskusijas dėl kai kurių sprendimų. Tačiau kai kuriuos kitus nagrinėtus klausimus šį kartą pateikti tradicinėje rubrikoje „Rajono taryboje“ negalime. Kai kuriems posėdžio epizodams gal tiktų ir dar viena mūsų rubrika „Kelmučio kronikos“. Šiuos dokumentus pristačiusiųjų bei dėl kurių diskutavusiųjų kalbų nesuprasi, ką vieni ir kiti norėjo parodyti – kvailio išmintį ar protingo neišmintingumą.

Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė prašė politikų leidimo „Tytuvėnų piligrimų centro“ dalininkų susirinkime balsuoti už didesnes šios viešosios įstaigos teikiamų paslaugų kainas.

– Tokiu atveju labai gražiai sugultų euras,– teigė administracijos vadovė.

Diskusijoje dalyvavęs konservatorių-krikdemų frakcijos seniūnas Egidijus Ūksas direktorės paklausė:

– Taip ir nesupratau, kas čia su kuo sugula?

– Jei bus šiek tiek padidintos paslaugų kainos, tuomet 2015 m., kai atsiskaitysime eurais, žmonės mokės apvalias sumas. Jei dabartines kainas paliksime, tuomet už paslaugas reikės mokėti eurais ir eurocentais. Žmonėms ir Piligrimų centro darbuotojams bus nepatogus atsiskaitymas,– paaiškino I. Sirusienė.

Tačiau tarybos narys Vygandas Každailis sakė, jog tokiu atveju bus pažeistas Euro įstatymas, pagal kurį tokių paslaugų kainų didinti nevalia iki liepos 1-osios. O ir vėliau tai bus galima daryti, tik esant labai rimtoms aplinkybėms ir turint svarių nenuginčijamų argumentų. Jam pritarė ir kolegos. Tad I. Sirusienė įpareigota balsuoti už tai, kad paslaugų įkainiai eurais būtų perskaičiuoti pagal 2014-aisiais galiojančias kainas litais ir neleisti jų didinti.

Politikams buvo pateikti alternatyvūs projektai dėl Genovaitės Petroševičienės prašymo atleisti ją nuo žemės mokesčio už 2013 ir 2014 metus bei delspinigių už pernai nesumokėtą mokestį. Tai sudaro 190 litų. Be to, ši moteriškė – senatvės pensininkė jau turi lengvatą ir yra atleista nuo šio mokesčio už du hektarus. Ilgiau rajono taryboje dirbantys politikai prisimena atvejį, kai kartą G. Petroševičienė atėjo į rajono tarybos posėdį ir pradėjo triukšmauti, kad pirmininkavusiam reikėjo iškviesti policiją, kuri triukšmadarę išvesdino. Politikams buvo pateikti du sprendimo variantai: viename siūloma patenkinti G. Petroševičienės prašymą, kitame – ne.

– Aš siūlau trečią variantą,– tegul už šią moterį mokestį sumoka kolega Petras Beresnevičius,– pasiūlė E. Ūksas, matyt, turėdamas mintyse tą faktą, jog jo paminėtas politikas posėdžio pradžioje sušelpė vieną moterį, kuri materialinės pagalbos prašė rajono tarybos narių.

Petras atsakė:

– Jei savivaldybė turi bėdų, tegul kreipiasi į mane.

Tačiau didžiausias kuriozas buvo, kai politikai diskutavo, pritarti ar nepritarti UAB „Litesko“, tiekiančiai šilumą ir karštą vandenį Kelmės mieste, noriu padidinti daugiau kaip 13 proc. šilumos kilovatvalandės kainą. Kodėl? Pagrindinis „Litesko“ atstovų argumentas toks: neefektyvus šilumos energijos panaudojimas. Su tuo nesutiko politikai Romas Docius, Gipoldas Karklelis, Stasys Lekšas, jau minėtasis E. Ūksas ir kiti. Kalbėjusieji priminė: jei bus padidinta šilumos kilovatvalandės kaina, o nuo liepos 1-osios panaikinta PVM lengvata šildymui, Kelmėje šiluma pabrangs 25 proc.

– Iš renovacijos bus šnipštas. Žmonės efekto beveik nepajus,– teigė politikai.

„Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ direktorė Lilita Žukauskienė aiškino, kad jie visus skaičiavimus atliko ne pagal šio šildymo sezono rodiklius, kai nemažai gyventojų pajuto daugiabučių namų atnaujinimo efektyvumą, bet iš praėjusio. Pasak direktorės, praėjusį šildymo sezoną šilumos neefektyvų panaudojimą nulėmė ne namų renovacija, o …švelni žiema. Vadinasi, kuo bus žiemos šiltesnės, kuo daugiau atnaujinsime namų, tuo dažniau šilumos tiekėjai siūlys didinti savo paslaugų įkainius. Be to, politikai stebėjosi, kodėl UAB „Kelmės šilumos tinklai“, kurios paslaugomis naudojasi Tytuvėnų gyventojai, šildo namus biokuru, kurio tona naftos ekvivalentu kainuoja 420 litų, o „Litesko“ biokurą perka maždaug 250 litų brangiau. Be to tarybos nariai L. Žukauskienei priminė, kad jos vadovaujamas „Litesko“filialas nevykdo sutarties su savivaldybe ir iki šiol nepastatė ekonomaizerio. Dabar dar šis procesas tėra viešųjų pirkimų stadijoje.

– Jokių priekaištų neturiu ne taip seniai savivaldybėje dirbančiam energetikui Mindaugui Užmiškiui. Tačiau, norėdami pateikti Valstybinei energetikos ir kadrų kontrolės komisijai savo argumentus, neturime apsiriboti vien energetiko pastangomis. Reikia samdyti konsultantus, kurių komandoje būtų ekonomistas, šilumininkas, viešųjų pirkimų specialistas. Buvo sudaryta sutartis su konsultantų firma. Ji pradėjo darbą, bet pasikeitusi administracijos vadovybė ją nutraukė,– kalbėjo G. Karklelis. – Valdantieji užsiima ne šilumos vadyba, o vaidyba. Jie puikiai žino, kad prieš gyventojus atrodys patraukliai, nes balsuos prieš „Litesko“ pasiūlymus. Tačiau balsavimas prieš, nepateikus savų argumentų, yra nulinis. Energetikos ir kainų kontrolės komisija spręs savo nuožiūra.

– Nematau naudos iš konsultantų. Be to, jų samdymas brangiai kainuoja,– atsakė meras Vaclovas Andrulis.

– Mere, pasigilinkite į dokumentus ir įsitikinsite, kad konsultantams buvo sumokėta mažiau nei kainuoja savivaldybės energetiko išlaikymas,– neatlyžo G. Karklelis.

– Aš tai sakydamas mintyse turėjau apskritai menką visų konsultantų naudą ir to netaikiau vien konsultantams, samdytiems įvertinti šilumos kainas,– patikslino rajono vadovas.

Buvo dar radikalesnių pasiūlymų – nutraukti sutartį su „Litesko“, kuri nevykdo ne tik investicinių įsipareigojimų, bet, būdama šilumos ūkio nuomininke, diktuoja savo sąlygas šeimininkei – savivaldybei.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA