BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Užventiškis Zonis Virbalas kreipėsi privataus kaltinimo tvarka į Kelmės rajono apylinkės teismą, kad Užventyje gyvenantis Antanas Butkus 2014 m. rugpjūčio 20 d. (tuomet Z. Virbalas dirbo Užvenčio seniūnijos seniūnu) seniūnijos patalpose jos darbuotojų vyr. specialistės Birutės Kirkutienės ir specialistės socialiniam darbui Virginijos Žilakienės akivaizdoje bei girdint socialinei darbuotojai Violetai Zubreckienei, pavadino jį „vagies gabalu“ ir „Ukmergės santechniku“, viešai žodžiu šį užgauliai pažemino.

Antanas Butkus kaltę pripažino dalinai ir paaiškino, kad Z. Virbalą pažįsta daug metų, jie abu yra buvę Kelmės rajono tarybinių ūkių vadovai. Prieš keletą metų jis persikraustė gyventi į Užvenčio miestelį, kur Z. Virbalas dirbo seniūnu. Netrukus tarp jų prasidėjo konfliktai. Jie abu turi šalia esančius sandėlius, kilo ginčų dėl naudojimosi sklypais. A. Butkus teigė, kad jis priėmė dirbti santechniku žmogų, anksčiau dirbusį pas Z. Virbalą, dėl ko šis supyko. Be to, jis drįsdavo kritikuoti Z. Virbalą kaip seniūną dėl netinkamo darbo per gyventojų susirinkimus, rašė raštus rajono vadovybei ir pan. Supykęs ir galimai galvodamas, jog jis nori užimti seniūno pareigas, Z. Virbalas pradėjęs kerštauti – jo kaip seniūno paprašius pagalbos, nepadėdavo (pvz., kai jam 2014 m. įvyko nelaimė – sudegė namas, kaip pagalbininką atsiuntė ne gerą darbininką, o girtuoklį), vadindavo įžeidžiamais žodžiais ir t.t.

Įvykio dieną A. Butkus norėjo pasikviesti padėti dirbti įvairius darbus J. Butiną, kuris puse etato dirba Užvenčio seniūnijoje ir puse etato pas Z. Virbalą (ar jo sutuoktinę). Matė J. Butiną dirbant Z. Virbalo ūkyje, tačiau jam negalėjo prisiskambinti. Todėl prieš pietus paskambino Z. Virbalui ir paklausė, ar J. Butinas atostogauja. Z. Virbalas jam atsakęs: „Kvaily, eik išsipagiriok“. Tada jis po kurio laiko nuvažiavęs į Užvenčio seniūniją. Įėjęs matė, kad V. Zubreckienės kabineto durys uždarytos. Įėjęs į darbuotojos B. Kirkutienės kabinetą, per kurį būtina pereiti norint patekti į seniūno kabinetą, sutiko iš savo kabineto išeinantį Z. Virbalą ir matė jo kabinete esančią V. Žilakienę. Seniūno paklausęs: „Tai kuris iš mūsų girtas?“. Kabinete buvo pati B. Kirkutienė, todėl jis jos paklausė, ar J. Butinas atostogauja. Z. Virbalas neleido B. Kirkutienei atsakyti, todėl ji jam tik pasakė, kad atostogauja. Jis pasakė: „Jei jūs nepasakysite, paprašysiu mero“. Tada Z. Virbalas jam pasakęs: „Durneli, eik lauk“. Susinervinęs jis pasakė: „Nebeilgai taui liko dirbti. Tau tik Ukmergėje santechniku dirbti, o ne seniūnu, vagies gabale“. Taip pasakė todėl, kad Z. Virbalas jo atžvilgiu elgėsi netinkamai, kaip seniūnui elgtis nedera. Be to, jis žinojo, kad Z. Virbalas greitai išeis į pensiją bei yra kilęs iš Ukmergės. Z. Virbalą pavadino „vagies gabalu“ iš piktumo, nes buvo susinervinęs dėl Z. Virbalo pasakymų jo atžvilgiu. Po to jis išėjo iš pastato ir grįžo į namus, o Z. Virbalas, B. Kirkutienė ir V. Žilakienė liko seniūnijoje. Ar Z. Virbalas skambino į policiją, jis negirdėjo, nes iš pastato išėjo, bet Z. Virbalas buvo sakęs, kad eina skambinti į policiją.

Teisme Zonis Virbalas teigė, kad jis A. Butkų pažįsta daug metų, šis maždaug nuo 2008-2009 m. jį nuolat terorizavo – skambindavo į mobilaus ryšio telefoną ir keikdavo, 2010 m. grasino užmušti, dėl ko jis kreipėsi į policiją, tačiau buvo atsisakyta kelti bylą.

2014 m. rugpjūčio 20 d. jis dirbo Užvenčio seniūnijos pastate. Apie 16 val., išeidamas iš savo kabineto, darbuotojos B. Kirkutienės kabinete, pamatė ją pačią, V. Žilakienę ir A. Butkų. B. Kirkutienė tuo metu atostogavo, tačiau buvo atėjusi į komisijos posėdį, kuriam pasibaigus dar liko savo kabinete. V. Žilakienė pasakė: „Seniūne, paaiškink jam dėl J. Butino atostogų pabaigos“. Z. Virbalas pasakė, kad J. Butinas atostogauja. A. Butkui paklausus, iki kada atostogos?, atsakęs „Kada baigiasi atostogos, pagal įstatymą neprivalome sakyti“. A. Butkus pasakė: „Padarysiu taip, kad atsakysit. Tau čia ne vieta dirbti, Ukmergės santechnike, „vagies gabale“. Tada Z. Virbalas paskambino Kelmės rajono policijos komisariato viršininkui, pranešė apie incidentą, o A. Butkus pasakė: „Tavo dienos suskaičiuotos“, dar kažką panašaus, ir išėjo iš pastato.

Virbalo teigimu, A. Butkus seniūnui telefonu neskambino ir apie J. Butino atostogas neklausė. Jis A. Butkui nesakęs: „Durneli, eik lauk“. A. Butkus jį pavadino Ukmergės santechniku. Tokius žodžius jis suprato kaip žeminančius, įžeidžiančius ir prilygstančius keiksmažodžiams. Visas konfliktas tęsėsi apie 6-7 min., jo metu nei jis, nei A. Butkus keiksmažodžių nevartojo, tačiau A. Butkus garsiai rėkavo.

Teismas, kurio trims posėdžiams pirmininkavo teisėjas Vidmantas Rudaitis, konstatavo, kad A. Butkaus kaltė įrodyta jo paties paaiškinime nurodytomis aplinkybėmis, Z. Virbalo, liudytojų B. Kirkutienės, V. Žilakienės ir V. Zubreckienės parodymais, taip pat baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga.

Baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos BK 155 str. 1 d. užtraukia veiksmai, kai asmuo viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemina kitą žmogų. Įžeidimas žodžius yra neigiamas nepadorus žmogaus įvertinimas, žeminantis žmogų jo paties ar kitų žmonių akyse, kito žmogaus prestižo paniekinimas, neigiamai, nepadoriai, užgauliai formuluojant atsiliepiant apie žmogaus asmenybę, jo savybes, bruožus ir pan. Įžeidimas padaromas veikiant tiesiogine tyčia.

Teismas konstatavo, kad Ukmergė yra miestas, o santechnikas – profesija, tai šių žodžių derinys negali būti vertinamas kaip įžeidžiantis. Visuotinai žinomos V. Kernagio dainos dėka frazė „Ukmergės santechnikas“ visuomenėje yra tapusi bendriniu tam tikros asmenų grupės pavadinimu su neigiamu (ironišku, pašiepiančiu ir pan.) vertinimu. Tokią išvadą patvirtina paties kaltinamojo paaiškinimas (jis nurodė, jog Z. Virbalui sakė, kad reikėtų dirbti Ukmergės santechniku, nes šis elgėsi netinkamai, o sakė, dirbti Ukmergėje, nes Z. Virbalas kilęs iš ten.

Virbalas pateikė 1448,10 Eur civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Teismo posėdžiuose jis paaiškino, kad tokia suma padarytą žalą įvertino, nes A. Butkus jį terorizavo daug metų, labai įžeidė darbo metu, jo darbovietės patalpose, matant ir girdint darbuotojams. Jis 14,5 metų dirbo seniūnu, daug kartų skatintas už gerą darbą, turi gerą reputaciją vietinių gyventojų tarpe, niekas jo panašiai nėra vadinęs.

Teismas nusprendė Antaną Butkų pripažinti kaltu pagal Lietuvos BK 155 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu šešiems mėnesiams.

Taip pat teismas įpareigojo A. Butkų per tris mėnesius nuo nuosprendžio vykdymo pradžios atsiprašyti nukentėjusiojo Z. Virbalo maksimaliai artimomis veikos padarymui aplinkybėmis.

Teismas civilinį ieškinį tenkino dalinai ir nusprendė priteisti iš A. Butkaus Z. Virbalui 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Be to, iš A. Butkaus Z. Virbalui priteista 464 Eur išlaidų advokado paslaugoms apmokėti.

Nuosprendis neįsiteisėjo, nes per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą. A. Butkus jau parašė apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA