BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Po Premjero Algirdo Butkevičiaus vizito Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje Kelmės rajono tarybos Etikos komisija, kuriai vadovauja rajono tarybos narys Vytautas Šimkūnas, sulaukė Užvenčio parapijos klebono kun. Donato Klimašausko skundo. Skunde rašoma: „Aš, Donatas Klimašauskas, Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas, prašau Jūsų komisiją įvertinti Kristinos Balsienės elgesį 2015-03-05 dieną ant Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriaus, mano parapijos bažnyčią lankant Lietuvos Respublikos Premjerui Algirdui Butkevičiui. Per Premjero vizitą į bažnyčią nebuvo kviečiami visuomenės atstovai taip pat nebuvo organizuojamas žmonių susitikimas su Premjeru A. Butkevičiumi. Į susitikimą, aš savo nuožiūrą, pakviečiau tik miestelio valdžios ir įstaigų vadovus. Ponia Kristina Balsienė ir Gintaras Baškys atvyko į bažnyčią demonstruodami pyktį ir nepasitenkinimą esama situacija. Tik Premjerui išvykus, Kristina Balsienė man, smarkiai pakeltu tonu, išdėstė, kad jai gėda turėti tokį parapijos kleboną kaip mane, kad aš nesirūpinu parapijos reikalais bei nesiremiu parapijiečiais, o žiūriu tik vienos partijos naudos, kad konfliktuoju su „Užvenčio seniūnijos bendruomene“, kurios vadovė yra Gražina Balčiūnienė, gera Kristinos Balsienės draugė ir bendramintė, kad turėčiau ne bendruomenės nariu norėti tapti, bet susikurti naują bendruomenę ir nesikišti į esamą. K. Balsienė sukėlė šį triukšmą prie Šiaulių vyskupijos kanclerio kun. Evaldo Alūzos tikslingai siekdama mane pažeminti. Taip pat noriu pastebėti ir K. Balsienės palydovo G. Baškio elgesį. Jis demonstruodamas pyktį, ėmė ant manęs rėkti, kad ne taip organizuojamas Premjero priėmimas, kad aš jo turėčiau atsiklausti kaip organizuoti sutikimą, kaip sukviesti žmones. Taip pat jis reikalavo kad jam paaiškinčiau ant šventoriaus buvusių ir jam nepatinkančių žmonių buvimo Premjero susitikime priežastis, ką tie žmonės čia veikė, kodėl jis ir Kristina Balsienė nebuvo informuoti iš anksto apie A. Butkevičiaus vizitą, kodėl Premjerą sutiko Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorė G. Pulkienė, Užvenčio kultūros namų direktorė I. Vaupšienė, Užvenčio sveikatos centro gydytojai A. Jokšas ir A. Bružas, Užvenčio seniūnijos seniūnas L. Mačernius ir Kelmės rajono tarybos narys Z. Mačernius bei aš, o Kristina Balsienė ir jis – Gintaras Baškys nebuvo kviečiami. Noriu pastebėti, kad Premjero vizitas buvo skirtas atkreipti valdžios dėmesį į avarinę Užvenčio bažnyčios būklę ir kad su A. Butkevičiumi tartasi dėl bažnyčios restauravimo darbų bei finansavimo galimybių.

Kreipiuosi į Jūsų komisiją prašydamas įvertinti Kristinos Balsienės elgesį ir ar tokiu elgesiu nepažeista etika, nes K. Balsienė kaip Kelmės rajono tarybos narė, mane pažemino prieš Vyskupijos kanclerį ir labai tikslingai kėlė triukšmą kad aš atrodyčiau netinkamai savo pareigas einančiu klebonu. Taip pat ant bažnyčios šventoriaus iš K. Balsienės pusės buvo „daromas politinis šou“ savo asmeninėms ambicijoms tenkinti. Aš pats tokį Kristinos Balsienės ir Gintaro Baškio elgesį vertinu kaip prasilenkiantį su etika ir mandagumu bei žeminančiu mane kaip parapijos kleboną. Noriu pastebėti ir tai, kad į Užvenčio bažnyčios restauracijos bei finansavimo klausimus nei K. Balsienė, nei G. Baškys iš parapijos pusės nėra įtraukti ir su šia veikla visiškai nesusiję. Parapija, kaip ir Katalikų Bažnyčia valdoma pagal kanonų teisę ir vietos Ordinaro potvarkius bei klebono nuožiūra“ (kalba netaisyta – aut. pastaba).

Etikos komisijos posėdyje, įvykusiame kovo 24 dieną, komisijos pirmininkas V. Šimkūnas visus susirinkusius supažindino su kunigo D. Klimašausko skundu.

Kunigas D. Klimašauskas komisijai pasakojo, kad kai įvyko konfliktas, šalia jo stovėjo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Kunigas D. Klimašauskas pasijuto pažemintas kanclerio akyse.

– Kristina nėra Užvenčio parapijietė. Ji turėtų rūpintis sava parapija,– kalbėjo kunigas D. Klimašauskas. – Ši konfliktinė situacija turi savo priešistoriją. Kai Užvenčio seniūnijoje susirinkimo metu prisistatė naujasis seniūnas L. Mačernius, aš pasisakiau, kad Užvenčio bendruomenė yra daugiau popierinė nei veikianti. Ši bendruomenė ir jos pirmininkė daugiau tenkina tam tikrų grupių interesus nei dirba. Susirinkime siekiau paklibinti Užvenčio bendruomenę, kurios pirmininkė G. Balčiūnienė yra Kristinos draugė. Premjeras A. Butkevičius į Užventį atvyko ne kaip socdemų lyderis, o kaip Premjeras. Jo vizito tikslas – apverktina Užvenčio bažnyčios būklė, o ne susitikimas su gyventojais. Gaila, tačiau miestelyje pastebiu sovietinį valdymo metodą – skaldyk ir valdyk. Susitikime su Premjeru aš atstovavau parapiją, o ne bendruomenę. Manau, kad bendruomenei reikia pasikeitimų. Kai į Užventį, į susitikimą su gyventojais, atvyko rajono tarybos nariai, džiaugiausi, jog Kristina vienintelė pastebėjo, kad reikia atkreipti dėmesį į sakralinių objektų apsaugą. Tačiau žodžiai neturėtų skirtis nuo darbų. Nei Kristina, nei A. Butkevičius neatstatys bažnyčių. Reikia bendrų visų pastangų.

Komisijos pirmininkas V. Šimkūnas pastebėjo:

– Jūsų neužsidarymas namuose ar bažnyčioje neįprastai atrodo, kelia naujus vėjus.

Kristina Balsienė, atsakydama į skundą, sakė:

– Aš ne eilinė parapijietė, o tarybos narė. Man kiekviena rajono vietovė yra svarbi. Nepykite, kunige, jei aš klausinėju, nes mane tą daryti įpareigojo žmonės. Tas raštas neatitinka tikrovės. Matyt, Jūs tą raštą parašėte pagautas emocijų. Jau rudenį tarybos nariai sprendė klausimą dėl apverktinos bažnyčios būklės. Man, kaip tikinčiam žmogui, skaudu žiūrėti į griūvančią bažnyčią. Kunige, Jūs sakote netiesą. Aš bažnyčioje nebuvau ir ant šventoriaus su Jumis nešnekėjau. Susitikome ant šaligatvio, kai Jūs palydėjote Premjerą ir grįžote. Tuomet G. Baškys Jūsų paklausė, kodėl nebuvo į susitikimą pakviesti seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai. Aš sakiau, kad man gėda, jog Jūs Užvenčio seniūno L. Mačernio prisistatymo seniūnijos gyventojams metu atleidinėjote bendruomenės pirmininkę, o ne gėda dėl Jūsų, kaip klebono. Tikrai į susitikimą su Premjeru manęs nereikėjo kviesti, nes apie tai buvo skelbiama mero darbotvarkėje.

– Man Premjero raštinė nenurodė, ką į susitikimą kviesti,– replikavo kunigas Donatas Klimašauskas. – Jūs sakėte: susikurk šimtą bendruomenių, bet prie šitos nelįsk. Toks tekstas buvo. O aš noriu daryti tai, kas būtų gerai parapijai ir bendruomenei. Gaila, kad mes turime ne tik apgriuvusią bažnyčią, bet ir susiskaldžiusius žmones. Aš noriu būti taikos balandžiu, bet ta pati bendruomenės pirmininkė mane išvadino „debilu“, „žydru“. Turiu liudininkų. Jiems bendruomenės pirmininkė sakė: „Ko jūs einate į tą bažnyčią, debiliuko pasiklausyti?“.

– Kunige, jei Jums netinka ta bendruomenė, tai kurkite savo,– replikavo K. Balsienė. – Bendruomenė įsikūrė, kad įsisavintų Europos pinigus. Įsisavino, nebeliko pinigų, tai ir veikla sustojo. Ši bendruomenė yra nedėkingoje vietoje – prie kultūros namų. Kitose vietovėse nėra kultūros centrų, tai tos bendruomenės yra aktyvesnės. Užvenčio bendruomenė parašė 18 projektų. Nėra pinigų – nedirba. Liūdna, tačiau šios bendruomenės pirmininkė – ne partinė, todėl jos darbų nepastebi valdžia.

Šie pastebėjimai sukėlė Etikos komisijos narės I. Sabaliauskienės nepasitenkinimą:

– Kitos bendruomenės kurti nereikia. Užtenka vienos stiprios bendruomenės. Kiekviena bendruomenė kasmet turi organizuoti ataskaitinius susirinkimus. Ir tikrai bendruomenės kūrėsi ne tam, kad įsisavintų ES pinigus.

– Užvenčio bendruomenė jokių veiklų nevykdo, ataskaitos nepateikiamos,– kalbėjo kunigas D. Klimašauskas. – Jie supranta bendruomenės veiklą, kaip ES lėšų įsisavinimą. Aš suprantu šią veiklą ne kaip gėlynų įkūrimą, pastatų renovavimą. Visa tai turi tarnauti žmogui, o ne stovėti tušti. Praeitis šio žmogaus (Užvenčio bendruomenės pirmininkės – aut. pastaba) nėra graži. Tačiau aš nesiekiu jos prikelti, o noriu gražesnės ateities. Tikrai, rašydamas skundą, nesivadovavau emocijomis. Manau, tikrai dar manimi nesusidomėtų psichiatrai.

– Tiek viena, tiek kita pusė turi nuoširdžią paskatą daryti viską geriau,– posėdžio pabaigoje kalbėjo V. Šimkūnas. – Tačiau kiekvienas žmogus yra skirtingas. Būtų gerai, jei Jūs susitaikytumėte.

– Mes nesipykstame,– vienbalsiai atsakė tarybos narė K. Balsienė ir kunigas D. Klimašauskas.

– Reikėtų dažniau bendrauti,– tęsė mintį V. Šimkūnas,– kad šiame vyksme būtų aiškumo. Abu esate veiklūs žmones. Norisi taikos ir vienybės. Manau, apsiribosime šiuo pokalbiu, kuris naudingas vienai ir kitai pusei.

Atsisveikindamas kunigas D. Klimašauskas sakė:

– Ieškosime daugiau sąlyčio pusių. Lauksiu susitikimo su Kristina tarp keturių akių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA