BIČIULIS

Ona PETRAVIČIENĖ

Birželio dvidešimt penktąją vykusio Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo dvidešimt devyni projektai ir informacijos, o balsuojant už juos teko vėl kilnoti rankas ir skaičiuoti balsus, nes neveikė kompiuterinė įranga.

Pirmoji posėdyje projektą „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo papildymą“ pristatė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Butnorienė. Aprašo papildyme numatytas pagalbos pinigų mokėjimas vaikus globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais. Projekte vaikus globojančiai šeimai vienam vaikui per mėnesį buvo siūloma 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio arba 57 eurų pinigų suma. Tarybos narys S. Lekšas nesutiko su šiuo siūlymu ir priminė, kad Vijurkų globos namuose vaikų išlaikymui valstybė skiria šimtus eurų. Stasio nuomone, norint, kad daugiau šeimų imtųsi globoti vaikus, pagalbos pinigų sumą reiktų padidinti iki maksimalaus leistino dydžio – 152 eurų. Rajono savivaldybės meras V. Andrulis abejojo, ar pagalbos pinigų dydis turėtų didesnės įtakos šeimų apsisprendimui ir siūlė pasilikti prie pirmojo varianto. Rajono tarybos nariui V. Metrikiui pasiūlius trečią variantą, dauguma tarybos narių balsavo už 76 eurų išmoką už vieną globojamą vaiką. Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė S. Butnorienė sakė, kad dabar tokią išmoką galės kas mėnesį gauti 22 globojamus vaikus išlaikančios šeimos.

Keletą projektų pristatė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Vaitiekūnas. Daugiausiai ginčų kilo tikslinant Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų projektą. Praėjusių metų gruodžio mėnesį patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginės veiklos plane yra numatyta penkiolika programos priemonių, iš kurių viena sulaukė politikų dėmesio. Rajono tarybos narys Vincas Metrikis suabejojo, ar verta tarp tikslinamų dokumentų palikti „Kelio Padubysys-Eimančiai rekonstrukciją, įrengiant asfaltbetonio dangą“. V. Metrikis klausė, kodėl yra šiam keliui padidintas Tarybos dėmesys, nors jo manymu, ten nėra verslininkų. Savivaldybės meras buvo priešingos nuomonės ir teigė, kad būtent to pageidavo šio krašto verslininkai ir prašė tarybos narių neužkirsti kelio jų verslo plėtojimui. Kontrolės komiteto pirmininkas Egidijus Ūksas šio komiteto nariams rugpjūčio mėnesį pasiūlė organizuoti išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu aplankytų planavimo dokumentuose numatytus objektus. Už šį projektą balsavo 20 tarybos narių, 4 – susilaikė.

Trys rajono tarybos nariai iš posėdyje dalyvavusių 24 tarybos narių (nebuvo Romo Dociaus) susilaikė, balsuojant „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kelmės vietinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo“ projekto. Projektą pristačiusi Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kučinskienė sakė, kad savivaldybė numačiusi investuoti į Kelmės vietinį ūkį, perduodant šiai įmonei nuosavybės teise priklausančią Liolių miestelyje esančią veršidę. Tai išgirdęs Petras Račkauskas juokaudamas klausė, ar Kelmės vietinis ūkis fermoje pradės auginti karves? A. Kučinskienė patikslino, kad šis pastatas reikalingas pakuotėms atliekoms rūšiuoti ir sandėliuoti. Pranešėjai paskelbus, kad iš rajono savivaldybės biudžeto numatoma skirti 22999,90 Eur atliekų konteinerių identifikavimo įrangai įsigyti ir taip atitinkamai padidėtų šios įmonės įstatinis kapitalas, rajono tarybos narys Gipoldas Karklelis suabejojo, kaip į tai pažiūrės Kelmės vietinio ūkio konkurentai. Tačiau pranešėja patikslino, kad mūsų rajono savivaldybė yra sudariusi sutartį tik su vienu šiukšlių vežėju – Kelmės vietiniu ūkiu, o kita įmonė dirba tik kaip subrangovė. V. Metrikis stebėjosi UAB „ Kelmės vietinis ūkis“ internetiniu tinklalapiu, kuriame nėra klientams būtinos informacijos arba ji paprasčiausiai neprieinama. Politikas piktinosi ir tuo, kad ši bendrovė nesilaiko anksčiau sudaryto šiukšlių išvežimo grafiko.

Net devyni rajono tarybos nariai susilaikė balsuojant „Dėl leidimo nuomotis du tarnybinius automobilius“ projekto. G. Karklelis juokaudamas paklausė, ar tie automobiliai bus vyšninės spalvos ir kas jais važinėsis? G. Kučinskienei atsakius, kad šie automobiliai su trejų metų nuomos sutartimi bus skirti rajono administracijai, meras V. Andrulis papildė pranešėjos mintį ir sakė, kad, išsinuomojus naujus automobilius, senuosius galvojama perduoti Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriui bei Užvenčio seniūnijai. Tačiau prieš balsavimo pradžią žodžio paprašęs P. Račkauskas pranešė:

– Nuo balsavimo susilaikau. Jei vaikams buvo gailima kelių eurų, tai čia norima išmesti tūkstančius. Savivaldybės darbuotojai nėra tokie varguoliai ir su dviračiais nevažinėja…

Nauji automobiliai artimiausiu metu stovės ne tik savivaldybės kieme. Rajono tarybos nariai davė sutikimą ir Kelmės ligoninei įsigyti lengvąjį automobilį.

Posėdžio pabaigoje rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pranešė, kad rajono tarybos narys Kęstutis Bilius parašė pareiškimą, kuriame nurodė, jog 2015-2019 metų kadencijoje jis dirbs nebe su Liberalų sąjūdžiu, o prisijungęs prie socialdemokratų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA