BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Praėjusį ketvirtadienį įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame politikai priėmė 28 sprendimus. Šį kartą pateikiame aktualesnius rajono tarybos priimtus dokumentus.

Liaudies meno šventė – be svaigalų

Jau senokai valdžios koridoriuose vyko diskusijos, kaip sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą, sugriežtinti reikalavimus licencijoms svaigalų prekybai gauti. Savivaldybės administracija parengė projektą, pagal kurį buvo siūloma neišduoti vienkartinių leidimų prekiauti svaigalais Liaudies meno, Lino, Tytuvėnų, Užvenčio, Kukečių (prie Burbaičių piliakalnio) šventėse, sporto renginiuose bei Kražių festivalyje.

Komitetų posėdžiuose vyko karštos diskusijos. Politikai sakė, kad norintys apsvaigti patys atsineš gėrimų į šventes arba svaigalais pasivaišins prieš eidami į renginį. Tuo pačiu bus sunkiau surasti ir šventės rėmėjų.

– Ar neperlenksime lazdos?– klausė kolegų politikų Vincas Metrikis. – Netikiu, kad draudimai bus naudingi. Tokių vajų liudininkai buvome. Iš jų išėjo šnipštas. Jei žmogus keliose šventėse neišgers, jis blaivininku netaps. Blaivesnio gyvenimo turime siekti įtaiga švietėjiška veikla.

Politikai nesutiko ir su tuo, kad prekiaujantieji alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 val. privalo įrengti parduotuvės lankytojų ir viešosios tvarkos saugumą užtikrinančias priemones, t. y. įrengti vaizdo kameras patalpose ir jų prieigose iki 20 metrų spinduliu aplink prekybos vietą, bei įdarbinti apsaugos darbuotoją, sudaryti sutartis su įmonėmis, teikiančiomis objektų apsaugos paslaugas.

Sprendimo rengėjai jo projekte įrašė, kad naujas licencijas gaunantys mažmeninės prekybos alkoholiu prekeiviai visa tai derintų su Policijos komisariatu. Diskusijose politikai tam nepritarė. Buvo siūloma uždrausti prekybą svaigalais ir atlaidų metu. Tuo stebėjosi konservatorių frakcijos seniūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas Egidijus Ūksas. Jis sakė šių eilučių autoriui dar rajono tarybos posėdžio išvakarėse, kad sunku sveiku protu suvokti, jog savivaldybė gali nurodinėti Bažnyčiai. Dar prieš posėdį ši nuostata buvo pakeista ir sprendimo projekte jo kūrėjai įrašė, kad galima neišduoti leidimų prekiauti svaigalais, jei to prašo patys tikinčiųjų bendruomenės atstovai.

Be to, Kontrolės komitete, kuriame buvo apibendrintos politikų pastabos, šio komiteto nariai rekomendavo merui Vaclovui Andruliui pasiūlyti vieną renginį, kuriame būtų atsisakyta parduoti alų, sidrą (beje, viešuose renginiuose jais ir tegalima prekiauti, nes alkoholiniai gėrimai negali būti stipresni nei 6 proc., nors anksčiau teisės aktai leido pardavinėti svaigalus iki 20 proc. stiprumo).

Rajono vadovas pasiūlė silpnais alkoholiniais gėrimais neprekiauti tik Kelmėje vykstančioje Liaudies meno šventėje. Bet kiti tarybos nariai replikavo, jog tuomet ir mero priėmimas ir šventės svečių bei rėmėjų pagerbimas „Sedulos“ poilsio bazėje vyktų pagal „sausą įstatymą“. Už blaivią Liaudies meno šventę balsavo 18 rajono tarybos narių iš 24 dalyvavusiųjų posėdyje.

Politikai nepritarė ir siūlymui, kad būtų garantuotas klientų saugumas parduotuvėse, prekiaujančiose silpnais ir stipriais gėrimais nuo 22 iki 8 val. Prieštaraujančiųjų nuomone, saugumas parduotuvėje yra jos savininko, o ne savivaldybės reikalas. Tuo tarpu, kad būtų užtikrintas saugumas 20 metrų spinduliu nuo „alkoholinės“ parduotuvės, politikai pritarė. Jų balsų dauguma nutarta, kad verslininkams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais, nereikės patiems derinti šio noro su Policijos komisariatu.

Pakeitė pavadinimą ir pridėjo 12 etatų

Rajono taryba biudžetinę įstaigą Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybą pervadino į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą. Šiam centrui prisidės apnakvydinimo paslaugos (benamių priglaudimas konteineriniame namelyje) ir socialinės paslaugos neįgaliems asmenims Grupinio gyvenimo namuose, kurie dabar statomi Paprūdžiuose.         Juose nutarta įsteigti 12 etatų. Tad nuo lapkričio mėnesio Socialinių paslaugų centras turės 51 etatą, iš jų 12 naujų. Politikai klausė, ar iš karto Grupinio gyvenimo namuose bus apnakvydinta 20, t. y. tiek, kiek projekte numatyta vietų. Meras V. Andrulis ir Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Sigita Butnorienė sakė, kad tuos etatus reikia tvirtinti dabar, nes priešingu atveju Grupinio gyvenimo namai negaus veiklos licencijos.

Už pašalpininkų pinigus – automobilis, didesnės algos merui, vicemerui…

Rajono taryba perskirstė biudžeto pajamas ir išlaidų lėšas. Pajamos padidėjo dėl Vyriausybės skirtų papildomų lėšų, reikalingų didesnei minimaliai algai mokėti, dėl pinigų, gautų neformaliam vaikų švietimui ir t.t. Tačiau komitetuose ir tarybos posėdyje diskusijos kilo dėl sutaupytų lėšų socialinėms pašalpoms. Tokių lėšų birželio-rugsėjo mėnesiais sutaupyta 531 tūkst. eurų. Norinčių iš šių pinigų papildyti savus biudžetus, pirkti prekes, didinti atlyginimus buvo bendrai 590,7 tūkst. eurų sumai. Politikus ypač sudomino, kokiais motyvais Užvenčio seniūnijai skiriami 24 tūkst. eurų džipui pirkti.

– Reikia nustatyti prioritetus, pagal kuriuos perkami automobiliai seniūnijoms. Gal Pakražančiui ar Tytuvėnams naujo automobilio labiau reikia. Nežinome. O nežinome, nes nėra tvarkos, pagal kurią perkami automobiliai,– aiškino aktyviausias šio posėdžio dalyvis V. Metrikis. – O gal seniūnams reikia skirti ne tai, ko jie užsigeidė – džipą ar limuziną, o priešingai – tegul perka paprastesnius automobilius, tuomet pajus, kaip žmonės vargsta nesutvarkytuose keliuose ir patys rodys dar didesnį dėmesį jų priežiūrai.

O politikas Albertas Brazas kalbėjo, kad rajono atstovaujamoji valdžia nustatytų „lubas“, t. y. sumą, kurios negali viršyti seniūnijos, gavusios teisę pirkti automobilius. Jis pasiūlė ir maksimalią kainą – 20 tūkst. eurų. Politikai tam pritarė. Tiesa, Užvenčio seniūnijai skyrė minėtus 24 tūkst. eurų ir sutiko, kad ji likusias lėšas nuo automobilio pirkimo panaudotų kitoms reikmėms.

Rajono tarybos reikmėms skirta 20 tūkst. eurų. Iš šių pinigų bus mokamos didesnės algos, kurias nustatė Vyriausybė merui, vicemerui, taip pat kompensuojamos išlaidos rajono tarybos nariams už laiką, kurį jie skiria posėdžiams, išvykoms į savivaldybei priklausančias bendroves, įstaigas, organizacijas ir sprendimų projektų rengimui. Beje, ši taryba dirba pusmetį, tačiau neetatiniai politikai pristatė tik tris klausimus, kurie esminės įtakos rajono gyvenimui neturi. Po 200 tūkst. eurų skirta Kelmės daugiafunkcio ir kultūros centro remontui, nes rajono valdžia tikisi gauti papildomų lėšų iš Vyriausybės investicijų programos.

Atleido, paskyrė, pervedė

Jau rašėme, kad konkursą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigoms užimti laimėjo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorius Stasys Jokubauskas. Konkurso rezultatai per tris dienas nebuvo apskųsti. Apie konkurso nugalėtoją gauta teigiama pažyma ir iš STT. Todėl savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė gali S. Jokubauską skirti skyriaus vedėju. Bet iki šiol jis nebuvo atleistas iš „Kražantės“ progimnazijos direktoriaus pareigų nuo rugsėjo 30 d. Tą gali padaryti tik rajono politikai. Jie atleido užvakar S. Jokubauską iš direktoriaus pareigų. Tuo pačiu laikinai progimnazijos vadovo pareigas paskyrė eiti direktoriaus pavaduotojai Laimai Simėnienei. Ji šiose pareigose dirbs iki konkurso direktoriaus pareigoms užimti organizavimo bei jo rezultatų oficialaus įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip metus.

Rajono taryba pervedė Ramūną Sadauską iš Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro l.e.p. direktoriaus pareigų į nuolatines. Priminsime, kad R. Sadauskas laimėjo konkursą į šios įstaigos direktoriaus pareigas, tačiau iš karto turėjo šį postą užimti laikinai, nes nebuvo gauta STT pažyma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA