BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pateikė ataskaitą apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metais teiktų rekomendacijų audituotoms įstaigoms, įmonėms ir savivaldybės administracijai įgyvendinimą. 2016 metais buvo pateiktos 69 rekomendacijos, iš jų 5 dar įgyvendinamos, nes nesibaigė jų įgyvendinimo terminas.

Posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų Kontrolės komiteto veiklos programa. Šiais metais Kontrolės komitetas domėsis kaip Kelmės rajono ugdymo įstaigose 2016 metais buvo naudojamos mokytojų ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai kelti skirtos lėšos. Šiuo klausimu domėsis komiteto narės D. Balčiūnienė ir R. Mažonavičienė. Komiteto nariai A. Brazas ir S. Lekšas pasidomės ir komitetui pristatys klausimą dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto skyrimo tvarkos ir priežiūros. Klausimą dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių 2016 metais sunaudotų degalų pristatys P. Račkauskas ir S. Baltrušaitis. Kaip 2016 metais buvo naudojamos biudžeto lėšos bendruomenėms remti domėsis E. Ūksas ir Z. Loseva. Pašilės ir Pašilėnų daugiafunkcių centrų veiklos rezultatus analizuos ir komiteto nariams pristatys E. Ūksas ir A. Brazas.

Informaciją apie savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2016 metų veiklą Kontrolės komiteto nariams pateikė skyriaus vedėjas A. Šlefendorfas. Pasak jo, vienam audituoti 52 subjektus būdavo sunku, todėl A. Šlefendorfas pasidžiaugė, kad nuo 2016 metų vasario mėnesio jo skyriuje pradėjo dirbti vyriausioji vidaus auditorė V. Savickaitė. Tai kokybiškai ir kiekybiškai pagerino skyriaus darbą. Skyrius praėjusiais metais atliko administracinės naštos plano įgyvendinimo auditą. Ataskaitos apie atliktą auditą yra skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Vedėjas A. Šlefendorfas pristatė atliktų auditų savivaldybės Apskaitos, Kraštotvarkos ir paveldosaugos, biudžetinių įstaigų Apskaitos skyriuose, „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje rezultatus. Didžiausių priekaištų kilo dėl savivaldybės skyrių darbuotojų pareigybių aprašymų, t. y. jų neatitikimo realiai atliekamam darbui. Taip pat A. Šlefendorfas pastebėjo, kad savivaldybės Apskaitos skyriaus darbuotojai apie 30 proc. darbo dar atlieka rankiniu būdu, t. y. naudodami skaičiavimo mašinėles, nors jau ne vieneri metai savivaldybė naudojasi apskaitos programa, kurią prižiūri NEVDA. Kontrolės komiteto nariai pastebėjo, kad savivaldybės administracija turėtų imtis priemonių ir griežčiau iš prižiūrinčios įmonės pareikalauti šalinti trūkumus programoje.

Paskutinis Kontrolės komiteto svarstomas klausimas buvo dėl laikraščio „Bičiulis“ sausio 7 d. publikacijos „Savivaldybės „dvaro“ kasdienybė ir šventės“.

Komiteto pirmininkas E. Ūksas komiteto nariams priminė, kad jau prieš metus komitete buvo kalbėta apie savivaldybėje vykdomus mažos vertės pirkinius. Jau tuomet buvo siūloma pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau per metus niekas nepasikeitė. Pasak E. Ūkso, sausio 7 dienos laikraščio „Bičiulis“ publikacija apie savivaldybės vykdomus mažos vertės viešuosius pirkimus parodė, kad Viešųjų pirkimų skyrius jokių pakeitimų neįvykdė.

Komiteto narys A. Brazas sakė, kad jokio kriminalo nėra, savivaldybė pirkti reikalingas prekes gali. Tačiau pripažino, kad pateikiant informaciją apie mažos vertės viešuosius pirkimus, ji turi būti aiškesnė ir išsamesnė.

Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja D. Genutienė, aiškindama apie mažos vertės viešuosius pirkimus, sakė:

– Kai spaudoje pasirodė šis straipsnis, jis savivaldybėje visą savaitę buvo analizuojamas. Straipsnis buvo parašytas, remiantis savivaldybės tinklalapyje skelbiama mažos vertės viešųjų pirkimų informacija. Pagal tvarką ir įstatymus darbuotojai, atliekantys viešuosius pirkimus, niekuo nenusižengė, nes pagal tvarką yra nurodyta kokia informacija turi būti pateikta ir kiek jos turi būti. Jei įvardintume smulkiai, tai būtų perteklinė informacija. Kada buvo ruošiamas straipsnis, į mus niekas nesikreipė pasiaiškinti kažkokios konkrečios pozicijos. Jei būtų kreipęsi, mes jiems būtume smulkiai išaiškinę. Jei mes būtume viską smulkiai surašę, tai būtų ne vienas puslapis, o kokie šeši.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė I. Makauskienė sakė, kad pagal įstatymą, kas yra skelbiama, viskas atitinka. Bet jei tarybos nariai nori, yra galimybė praplėsti mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinę. Bet ar tai būtų tikslinga?

– Noriu pabrėžti, kad viešuosius pirkimus atlieka pirkimų organizatorius, t. y. perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas,– sakė I. Makauskienė. Jis nustatyta tvarka atlieka ir organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus. Pirkimo organizatorius – ne Viešųjų pirkimų skyrius. Pirkimo organizatoriai yra atsakingi už informacijos pateikimą tinklalapyje, o ne Viešųjų pirkimų skyrius. Techniškai platesnę informaciją mes pateikti galime.

Komiteto narys S. Lekšas paprieštaravo I. Makauskienės nuomonei, kad savivaldybės Viešųjų pirkimų skyrius neatsakingas už visus viešuosius pirkimus. Jo nuomone, visos pirkimų paraiškos yra derinamos su Viešųjų pirkimų skyriumi, todėl šis skyrius ir yra atsakingas už informacijos pateikimą.

Su S. Lekšu sutiko ir kontrolierė D. Bružienė, kuri pasakė, kad Viešųjų pirkimų skyrius yra atsakingas už visos įstaigos viešuosius pirkimus. Pirkimo organizatoriai atsako už pirkimą, bet priežiūrą ir kontrolę atlieka Viešųjų pirkimų skyrius. Jis tam yra ir įsteigtas.

Nuo straipsnio laikraštyje „Bičiulis“ praėjo 10 dienų. Šių eilučių autorė teiravosi, kodėl straipsnyje nurodyta netiksli, neišsami mažos vertės viešųjų pirkimų informacija vis dar nepataisyta. Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja D. Genutienė atsakė, kad tai bus padaryta po susirinkimo su atsakingais už viešuosius pirkimus darbuotojais.

Kontrolės komitetas nutarė savivaldybės administracijai siūlyti mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinę, skelbiamą savivaldybės internetiniame puslapyje papildyti grafomis: kas pirko – skyrius, seniūnija, ir kada atliktas pirkimas. Taip pat nutarta siūlyti savivaldybės administracijos direktorei įvertinti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos R. Sakalauskienės darbą.

Norisi pastebėti, kad įvestos naujos grafos į mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinę tikrai pateiks aiškesnę ir platesnę informaciją. Tačiau ir pildant senąsias grafas, kaip, pvz., pirkimo objektas, reikėtų nurodyti informaciją aiškiai. Pavyzdžiui, rajono taryba skiria lėšų Pakražančio seniūnijai automobiliui įsigyti, o pirkimo objektu nurodoma motorinė transporto priemonė.

Pirkimai, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, turėtų būti aiškūs ir suprantami kiekvienam jį nagrinėjančiam Kelmės rajono gyventojui. Tuomet neliks vietos faktų interpretavimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA