BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Pagaliau įvyko du kartus atidėtas Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijos posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Kelmės ligoninės gydytojo oftalmologo Jono Pluščiauskio pareiškimas dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir mero Vaclovo Andrulio vilkinimo atlikti veiksmus.

Dar pernai rašėme, kad 2016 m. liepos 29 d. J. Pluščiauskis kreipėsi į rajono tarybą, jos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetą su prašymu ištirti, ar Kelmės ligoninės direktorė Benina Petrošiutė galimai nepadarė tarnybinio nusižengimo. J. Pluščiauskis pagal teisės aktuose nustatytą terminą gavo atsakymą tik iš Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto. Atsakymą pasirašė jo pirmininkė Ona Granickienė. Jame nurodyta, kad minėtas komitetas nagrinėjo J. Pluščiauskio prašymą ir galutinis atsakymus bus pateiktas, gavus atitinkamų institucijų paaiškinimus. O rajono taryba ir jos darbą organizuojantis meras V. Andrulis (ir savivaldybės taryba, ir meras yra tiesiogiai išrinkti gyventojų) iki šiol nepateikė jokio atsakymo.

Teisme J. Pluščiauskį atstovavo advokatė Virginija Pluščiauskienė, o savivaldybės tarybą ir merą – Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

– Atsakovai mero asmenyje iki šiol J. Pluščiauskio niekaip neinformavo apie jo rajono tarybai adresuotą 2016 07 29 pareiškimą ir nagrinėjimo rezultatus dėl VšĮ Kelmės ligoninės direktorės kolektyvo valdymo metodų, galimo piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, žeminant darbuotojų profesinę garbę, teikiant tikrovės neatitinkančius statistinius duomenis oficialiuose įstaigos raštuose, diskriminuojant dėl darbo užmokesčio, dėl etatų mažinimo pagrįstumo, tikrinimų, nepranešus darbuotojui ir nesupažindinus su tikrinimo rezultatais, diskriminacinių atlyginimų nustatymo, pagaliau, kas tas mistinis oftalmologo darbo krūvis, kurį, anot B. Petrošiutės, J. Pluščiauskis daug metų dirba 30 proc. krūviu, o gauna atlyginimą kaip už 100 proc. atliekamą krūvį?– teisme kalbėjo V. Pluščiauskienė.

Jos teigimu, Kelmės ligoninėje dirba du oftalmologai, ir buvo metų, kai J. Pluščiauskis priėmė net 70 proc. pacientų. V. Pluščiauskienė teigė, kad stebina ir ligoninės administracijos oftalmologų krūvio vertinimo tvarka. B. Petrošiutė į priimtus pacientus neįskaičiuoja tų, kurie nėra apdrausti ir patys arba jų darbdaviai sumoka pinigus į ligoninės kasą.

„Savo pareiškime aš neprašau spręsti mano ir įstaigos vadovės darbo ginčo. Įstaigos vadovės įsakymas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo yra nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškime kreipiuosi į VšĮ Kelmės ligoninės steigėją, skųsdamas antidemokratinius ne tik mano atveju, bet ir viso kolektyvo atžvilgiu vadovės veiksmus, etikos taisyklių nesilaikymo, šališkumo, diskriminavimo ir t.t. Jau nuo jos darbo pradžios Steigėjui buvo žinoma apie darbuotojų teisių pažeidimą, įgaliojimų, suteiktų direktorei, viršijimą, neatsižvelgimą į interesų konfliktą jos pačios ir jos pavaduotojų bei kitų proteguojamų darbuotojų atžvilgiu, galimai piktnaudžiavimą savo tarnybinėmis pareigomis. Kelmės rajono laikraštis „Bičiulis“ ne kartą yra paviešinęs keliamas problemas dėl vadovės. Manau, Kelmės rajono meras ir Kelmės rajono savivaldybės taryba tyčia nieko neveikia ligoninės vadovės interesais. Dėl man nesuprantamų ir nežinomų priežasčių Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. numatyta pareiga priimti sprendimą dėl pareiškimo nagrinėjimo bei numatytu terminu informuoti mane apie priimtą sprendimą. Tokiu neveikimu meras galimai pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 10, 11, 16, 17 p. jam pavestas tiesiogines funkcijas bei nevykdė jam patikėtų pareigų“,– tokią J. Pluščiauskio pareiškimo ištrauką teisme pacitavo jo advokatė.

Ji prašė teismo dviejų dalykų. Pirma, įpareigoti rajono tarybą ir merą įstatymų nustatyta tvarka pradėti J. Pluščiauskio 2016 07 29 įteikto pareiškimo Kelmės rajono savivaldybės tarybai tyrimo procedūrą pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Antra, įpareigoti atsakovus pradėti tarnybinio patikrinimo procedūrą dėl Kelmės ligoninės direktorės B. Petrošiutės galimo tarnybinio nusižengimo pagal minėtame pareiškime įvardijamus galimus pažeidimus.

Kasparavičius klausė V. Pluščiauskienės: ar Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas yra institucija? Advokatė atsakė, kad komitetas turi savo reglamentą, kuriame yra nurodyti jo įgaliojimai, teisės, galimybė priimti sprendimus. Bet jie yra tik rekomendacinio pobūdžio. Komiteto dokumentai sprendžiamosios galios neturi. Ją turi tik rajono tarybos sprendimai, mero potvarkiai.

Kasparavičiaus kalba buvo trumpa, jis nesigilino į Kelmės ligoninės reikalus ir pasakė, kad pareigūnų veiksmus, biurokratizmo apraiškas naginėja Seimo kontrolierius, o ne administracinis teismas, bei prašė atmesti J. Pluščiauskio prašymus. Teisėjų kolegijos nariai klausė A. Kasparavičiaus: ar rajono taryba, meras pateikė J. Pluščiauskiui kokį nors, pavyzdžiui, tarpinį atsakymą. A. Kasparavičius atsakė, jog nepateikė. Jį pateikė tik komiteto pirmininkė O. Granickienė.

Teismas sprendimą skelbs vasario 23 dieną.

O kai kurie opozicijos atstovai prakalbo jau ir apie galimą mero V. Andrulio apkaltą. Pasak šaltinių rajono tarybos opozicijoje, jeigu Šiaulių apygardos administracinis teismas konstatuos, kad meras nevykdė Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio kai kurių nuostatų, t. y. neatliko savo pareigų, jau yra rimtas pagrindas inicijuoti rajono vadovo apkaltą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA