BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. pritarė projekto „Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti skirta iš ES lėšų 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (285 tūkst. Eur), prie kurių savivaldybės administracija prisideda ne mažiau nei 5 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų (15 tūkst. Eur). Be to, savivaldybei priskirtos nenumatytos ar netinkamos finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos bei tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia Projektui skiriamas finansavimas.

Kelmės rajono savivaldybės administracija darbų pirkimą organizavo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Supaprastintame atvirame konkurse panoro dalyvauti 7 įmonės: UAB „Biodegra“ (pasiūlyta kaina – 152665,10 Eur), UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ (160133,82 Eur), UAB „AV investicija“ (217792,44 Eur), VšĮ „Grunto valymo technologijos“  (232683 Eur), UAB „Ekovalis“ (235892,53 Eur), UAB „Mato ranga“ (265232 Eur) ir AS „VentEko“ filialas (265317,91 Eur).

Žinoma, konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi bendrovė „Biodegra“.

Su šia bendrove 2016 m. gruodžio 14 dieną Kelmės rajono savivaldybės administracija ir pasirašė sutartį.

Su UAB „Biodegra“ jungtinės sutarties pagrindu šį projektą įgyvendins ir UAB „Stiebas“, kuri teiks užteršto grunto išvežimo ir švaraus atvežimo paslaugas.

Šios abi bendrovės, teikdamos pasiūlymą dėl „Užterštos teritorijos tvarkymo darbų Tytuvėnų mieste“, pateikė IRD pažymas, t. y. įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymas, kurias išduoda Informatikos ir ryšių departamentas.

Įdomu, ar tose pažymose buvo nurodyta, kad dar 2015 metų liepos mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo pateikti kaltinimai UAB „Stiebas“ ir dar keturiems asmenims, tarp kurių ir UAB „Biodegra“ direktorius, dėl dokumentų klastojimo, didelės žalos padarymo aplinkai ir bendrininkavimo.

Įvykiai, dėl kurių 2015 metų liepos mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas atvertė bylą, nutiko dar 2013 metų pradžioje.

Ikiteisminį tyrimą LR Generalinės prokuratūros pavedimu atliko STT Vilniaus valdyba. Atliekant tyrimą nustatyta, kad bendrovės „Stiebas“ vadovai, siekdami sumažinti atliekų transportavimo ir perdirbimo kaštus, davė nurodymus pavaldiems darbuotojams 2680 tonų statybinių atliekų, atsiradusių griaunant bendrovės „Vilniaus duona“ kepyklos pastatą, išvežti ne į joms skirtą vietą, bet į tris Vilniaus rajone esančias gyvenvietes. Tokiais veiksmais aplinkai buvo padaryta daugiau nei 800 tūkst. eurų žala.

Tiesa, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nepateikė civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo, nes Vilniaus RAAD nurodymu paliktas atliekas kaltinama bendrovė likvidavo.

Praėjusių metų gruodžio mėnesio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, nusprendė, kad UAB „Stiebas“ ir keturi fiziniai asmenys yra kalti dėl dokumentų klastojimo, jų panaudojimo ir sunkius padarinius aplinkai sukėlusio aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo.

Teismo sprendimu UAB „Stiebas“ dėl aplinkos apsaugos taisyklių nesilaikymo ir dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo skirta 150640 Eur (4000 MGL) dydžio bauda, bendrovės vadovui dėl aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir dokumentų suklastojimo bei jų panaudojimo skirta daugiau nei 15000 Eur (400 MGL) dydžio bauda, kitiems kaltintiems asmenims dėl apsaugos taisyklių pažeidimo ir dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo skirtos nuo 3766 iki 10350 Eur baudos.

Kaip jau buvo minėta, šios bendrovės, dalyvavusios ir laimėjusios konkursą užterštos teritorijos tvarkymo darbams Tytuvėnų mieste, pateikė įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymas. Įdomu, ar Kelmės rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija susipažino su šiomis pažymomis? Ar jose buvo paminėta, kad bendrovė „Stiebas“ ir UAB „Biodegra“ direktorius yra kaltinamieji byloje dėl dokumentų klastojimo, jų panaudojimo ir aplinkos apsaugos taisyklių nesilaikymo?

Ar ne keista, kad užterštos teritorijos tvarkymo darbų Tytuvėnų mieste konkursą jungtinės sutarties pagrindu laimi bendrovė, kuri nubausta šimtatūkstantine bauda už aplinkos teršimą, be to, bauda skirta ir kitos bendrovės – UAB „Biodegra“ – direktoriui?

Ar teisinga, kai konkursuose viską lemia mažiausia pasiūlyta kaina?

Nagrinėjant UAB „Biodegra“ ir UAB „Stiebas“ pateiktą pasiūlymą dalyvauti konkurse ir pasirašytą sutartį, susidaro įspūdis, kad šios bendrovės tarpusavyje susijusios. Šių bendrovių vadovai net nežino, koks tikslus jų vadovaujamų bendrovių adresas. Štai pasiūlyme UAB „Biodegra“ pateikia adresą – Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r., o UAB „Stiebas“ – Ateities g. 31, Vilnius. Pasirašytoje sutartyje UAB „Biodegra“ nurodo, kad registruota bendrovės buveinė yra Ateities g. 21, Vilniuje.

Interneto svetainėje Rekvizitai.lt nurodoma, kad UAB „Stiebas“ registracijos adresas yra Ateities g. 21, Vilniuje, o ne Ateities g. 31.

Toje pat svetainėje nurodomas UAB „Biodegra“ registracijos adresas – Ateities g. 31, o ne Ateities g. 21.

UAB „Biodegra“ adresas tiek kartų keitėsi, kad įmonės direktorius jau, matyt, nebežino, kuris jo vadovaujamas bendrovės adresas yra tikras. Interneto svetainėje Rekvizitai.lt rašoma, kad UAB „Biodegra“ 1997 m. vasario 19 d. įregistruota adresu Vilniaus m. Ateities g. 21, 2010 m. kovo 17 d. pakeistas adresas į Širvintų r. sav. Medžiukų k., 2011 m. vasario 22 d. – į Vilniaus m. Ateities g. 21, 2012 m. birželio 29 d. į Vilniaus m. Ateities g. 31.

Kovo 9 dieną Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas organizavo išvažiuojamąjį posėdį į Tytuvėnus, apžiūrėti vykdomus užterštos teritorijos tvarkymo darbus, ir į Užvenčio seniūnijos Želvių kaimą, kur planuojama sutvarkyti užterštą teritoriją.

Kai Kontrolės komiteto nariai lankėsi Tytuvėnuose, iš buvusios naftos bazės jau buvo išvežtas užterštas gruntas. Pasak darbų vadovo Mečislov Šakievič, darbai prasidėjo kovo 1 d. Paskutinis automobilis su užterštu gruntu išvežtas kovo 8 d. Iš viso buvo išvežtas 71 sunkvežimis užteršto grunto ir 4 – su betonu, asfaltu ir kt. statybiniu laužu. Žemė nukasta 1-1,5 m gylyje. Kontrolės komiteto nariai domėjosi, kur šis užterštas gruntas išvežtas. Pasirodo jis iškeliavo į UAB „Biodegra“ aikštelę, esančią Širvintų rajono Medžiukų kaime. Šioje aikštelėje gruntas bus paskleistas, purškiamas naftos produktų neutralizavimo medžiagomis.

Lankymosi dieną Tytuvėnų miesto buvusioje naftos bazėje, nors užterštas gruntas jau buvo išvežtas, stipriai jautėsi naftos smarvė.

Kontrolės komiteto nariai domėjosi, ar iškastoje teritorijoje paimti mėginiai. Jiems atsakyta, kad mėginiai paimti kovo 8 d. Į klausimą, kas bus, jei mėginiai parodys, kad žemės užterštumas yra kelis šimtus kartų didesnis nei leidžiama, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas G. Kiltinavičius atsakė, kad UAB „Biodegra“, pasirašydama sutartį, prisiėmė visą riziką ir turės sutvarkyti teritoriją taip, kad gautų teigiamą Lietuvos geologijos tarnybos išvadą, jog užteršta teritorija išvalyta tinkamai.

Kontrolės komiteto nariai apžiūrėjo ir buvusios naftos bazės teritoriją Užvenčio seniūnijos Želvių kaime. Čia pagal projektą iš 90 arų sklypo gruntas turės būti kasamas 1-2,5 m gylyje, išvežta jo apie 1580 kub. m. Šios teritorijos sutvarkymui ES lėšų bus skirta 429,3 tūkst. Eur. Savivaldybės administracija prisidės 23 tūkst. Eur.

Kontrolės komiteto narius stebino tokios didelės sumos, skirtos užterštų teritorijų sutvarkymui. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė D. Skardžiuvienė aiškino, kad Užvenčio seniūnijos Želvių kaime iš buvusios naftos bazės teritorijos reikės išvežti gruntą iš gilesnių sluoksnių, nes čia užterštas ir gruntinis vanduo, kuris patenka į šalia tekantį upelį.

Susidomėjimą kėlė, kodėl užterštas gruntas iš Tytuvėnų vežamas taip toli, net į Širvintų rajoną. Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistai aiškino, kad laimėjusi konkursą UAB „Biodegra“ ten turi savo aikštelę. Jai apsimoka vežti į savo aikštelę, nes jei vežtų į artimiausią, kuri yra Jonavos rajone, turėtų mokėti vartų mokestį, o tai bendrovei būtų nuostolinga.

Kitas klausimas, kuris kilo, stebint šių projektų įgyvendinimą, kodėl vienu metu nubūtų galima išvežti užteršto grunto, o atvykstant į vietą atvežti švaraus? Vietos, kur būtų galima supilti švarų gruntą, aplink kiek nori. Dabar mašinos į Širvintų rajoną vežė užterštą gruntą, o į Tytuvėnus grįžo tuščiomis. Pagal specialistų aiškinimą, to daryti neleidžia Aplinkos ministerija. Būtų suprantama, kad daryti to negalima, jei netoliese nėra teritorijos, kur tą švarią žemę galima būtų susipilti.

Nusistebėti vertė ir UAB „Biodegra“ darbų vadovo atsakymas, kad švari žemė bus vežama net iš Vilniaus. Negi Kelmėje nebeįmanoma rasti švarios žemės? Kiek kartų projekto įgyvendinimo kainą išpučia kuro sąnaudos?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA