BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusio rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje Etikos komisijos pirmininkė D. Balčiūnienė savivaldybės tarybos narius perspėjo, kad šie pasitikrintų savo privačių interesų deklaracijas ir jas pataisytų.

Tai privertė pasidomėti, kas su šiomis deklaracijomis yra ne taip.

„Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas“ skelbia, kad privačių interesų deklaracijas turi pildyti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. Toliau smulkiai išvardinama, kas privačių interesų deklaracijas turi teikti ir tikslinti, jei pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys. Deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos.

Asmenų, turinčių deklaruoti privačius interesus, deklaracijos yra viešai skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, su kuriuo veda bendrą ūkį, duomenis, deklaruoti per paskutinius 12 mėnesių gautas dovanas, jei jų vertė didesnė negu 150 Eur, pateikti duomenis apie per paskutinius 12 mėnesių sudarytus ir galiojančius sandorius, jei sandorių vertė didesnė nei 3000 Eur, privalo deklaruoti artimus asmenis (be sutuoktinio, sugyventinio, partnerio šiai grupei priskiriami tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai – aut. pastaba) ar kitus jam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Greičiausiai į D. Balčiūnienės pastabą sureagavo meras V. Andrulis. Jis balandžio 3 d. patikslino savo deklaraciją ir nurodė, kad jo brolis Stanislovas Andrulis dirba Vijurkų vaikų globos namuose.

Priminsime, pasikeitimus pateiktoje deklaracijoje reikia patikslinti per 30 kalendorinių dienų. Mero brolis Vijurkų vaikų globos namuose pradėjo dirbti tikrai ne šių metų kovo mėnesį. Pateikti duomenys patikslinti nusižengiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui.

Praėjusių metų savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo svarstomi klausimai dėl lėšų, sutaupytų iš socialinių pašalpų, perskirstymo. Perskirstytų lėšų ne kartą gavo Vijurkų vaikų globos namai. Ar nuo šių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo nusišalindavo meras?

Savivaldybės tarybos narys V. Barkauskas deklaracijoje nenurodė, kad yra Pakražančio seniūnaitis. Ar jis nusišalindavo nuo klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, kai buvo kalbama apie Pakražančio seniūniją?

Įdomiausia turbūt savivaldybės tarybos senbuvio Z. Mačerniaus deklaracija, kurioje šis pamiršo nurodyti, jog jo sūnus L. Mačernius dirba Užvenčio seniūnu. Įdomu, kai buvo balsuojama už naujo automobilio pirkimą Užvenčio seniūnijai, ar Z. Mačernius nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo? Be to, manau, ir daugiau buvo svarstoma klausimų, susijusių su Užvenčio seniūnija.

Keista, bet peržiūrėjus ir kitų savivaldybės tarybos narių deklaracijas, susidaro įspūdis, kad šie nebežino kiek turi vaikų, nebežino su kuo gyvena ir veda bendrą ūkį, neatsimena seserų, brolių, kurių nenurodo privačių interesų deklaracijoje ir dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Kai kurie savivaldybės tarybos nariai atmestinai pildo deklaracijas. Pavyzdžiui, S. Dzimido deklaracijoje nurodoma, kad dukra dirba savivaldybės biudžetinėje įstaigoje. Kokioje? Vadinasi, šis savivaldybės tarybos narys turėtų nusišalinti nuo visų klausimų, kurie susiję su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis, svarstymo.

Tai tik keletas pastebėjimų, kurie labiausiai krito į akis.

Įdomu, per kiek laiko bus ištaisyti šie trūkumai. Kol kas savivaldybė interneto svetainėje taip ir nesugebėjo pašalinti kovo 29 d. „Bičiulyje“ įvardintų dviejų trūkumų. Šiems trūkumams pašalinti reikėtų apie pusė valandos. Deja, laiko pasirodo vis neatsiranda.

Kažkada vieno savivaldybės skyriaus vedėjas žurnalistų ir savivaldybės valdininkų santykius įvardino patarle „Šunys loja, karavanas žygiuoja“. Matyt, šis priežodis prigijo visos savivaldybės administracijos darbui: tegul kalba ką nori, o mes kaip dirbome, taip ir dirbsime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA