BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Jau rašėme apie Kelmės rajono savivaldybei priklausančių įmonių, bendrovių, kitų įstaigų vadovų darbo užmokestį. Šį kartą pasidomėjome mūsų išrinktų tarybos narių darbo užmokesčiu ir jiems įstatymų suteiktomis privilegijomis.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas (už dalyvavimą tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei renginiuose, susitikimuose su gyventojais) yra atlyginama (apmokama). Be to, įstatymai numato galimybę tarybos nariui atsisakyti šio atlyginimo. Šia galimybe pasinaudojo tik vienas tarybos narys – Petras Račkauskas.

Tai kiek uždirbo mūsų rajono savivaldybės tarybos nariai per 2016 metus (skliaustuose pateikiamas darbo užmokestis už 2017 metų I ketvirtį)? A. Brazas uždirbo 860,16 Eur (195,01 Eur), D. Balčiūnienė – 890,24 (305,4 Eur), E. Ūksas – 1832,9 Eur (515,63 Eur), E. Kvietkuvienė – 1228,95 Eur (368,79 Eur), G. Karklelis – 405,22 Eur (115,16 Eur), K. Bilius – 995,51 Eur (237,38 Eur), K. Balsienė – 786,7 Eur (229,09 Eur), O. Granickienė – 848,6 Eur (265,07 Eur), R. Baranauskas – 1115,12 Eur (212,2 Eur), Evaldas Rimkus – 319,58 Eur, jį pakeitusi R. Mažonavičienė – 57,71 Eur (286,76 Eur), R. Motuzas – 1425,09 Eur (474,79 Eur), R. Bertašius – 830,1 Eur (173,18 Eur), R. Docius – 356,48 Eur (145,42 Eur), S. Mockus – 705,24 Eur (226,87 Eur), S. Baltrušaitis – 816,93 Eur (186,38 Eur), S. Lekšas – 526,5 Eur (330,91 Eur), S. Dzimidas – 524,5 Eur (176,32 Eur), V. Metrikis – 918,68 Eur (367,32 Eur), T. Savickas – 722,92 Eur (316,3 Eur), V. Barkauskas – 1065,78 Eur (344,48 Eur), Z. Mačernius – 2147,73 Eur (561,49 Eur), Z. Loseva – 928,66 Eur (250,43 Eur).

Per 2016 metus rajono savivaldybės nariams sumokėta 20347,72 Eur, per 2017 metų I ketvirtį – 6284,24 Eur.

Iš pateiktos darbo užmokesčio suvestinės matoma, kad daugiausia dirbantis ir aktyviausiai lankantis visus posėdžius yra Z. Mačernius.

Tarybos nariai patys pildo pažymas apie praleistą laiką renginiuose, susitikimuose su gyventojais (pagal mero pasirašytą grafiką). Dalyvavimas posėdžiuose yra fiksuojamas protokoluose, kaip ir posėdžio laikas.

Bet ar tikrai sąžiningai tarybos nariai fiksuoja savo laiką? Ne kartą teko dalyvauti komitetų posėdžiuose. Juose dalyvaudavo ir kitų komitetų nariai. Tačiau, pabuvę pusvalandį ar valandą, jie iš posėdžių išeidavo. Ar fiksuojamas laikas, kiek jie tame posėdyje dalyvavo, o gal įrašomas į žiniaraštį viso posėdžio trukmės laikas? Greičiausiai, vadovaujamasi antru variantu.

Daugiausiai uždirbantis rajono savivaldybės narys Z. Mačernius ne viename posėdyje kalba apie socialinės atskirties mažinimą, apie sunkią mažas pajamas gaunančių dalią. Matyt, socialinę atskirtį nutarė pradėti mažinti nuo savęs, prie pensijos kiekvieną mėnesį prisidurdamas apie 180 Eur.

Kaip anksčiau buvo minėta, į tarybos nario darbo užmokestį yra įtraukiamas laikas praleistas susitikimuose su gyventojais (pagal mero pasirašytą grafiką). Įstatymai nurodo, kad tarybos narys kartą per metus turi atsiskaityti gyventojams. Pastaruoju metu teko dalyvauti ne viename tarybos narių susitikime su gyventojais. Kai kurių tarybos narių pasisakymų tikrai nebūtų galima įvardinti kaip atsiskaitymą už nuveiktus darbus.

Savęs parodymas gyventojams, jų kvietimas dalyvauti vienoje ar kitoje programoje, pasinaudoti šių programų skiriamosiomis lėšomis nerodo, ką vienas ar kitas rajono tarybos narys nuveikė. Tačiau, matyt, nepamirštama pažymoje užfiksuoti tokiuose susitikimuose praleisto laiko. Žinoma, tokiuose susitikimuose buvo ir tokių tarybos narių pasisakymų, kuriuose aiškiai nurodomi nuveikti darbai gyventojų labui.

Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžių laiku ir t. t. tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Įstatyme nenurodoma, tačiau, matyt, tuo metu jam mokamas atlyginimas ir už tiesioginį darbą.

Be šių pajamų tarybos nariai turi ir kitų privilegijų. Jiems nuperkami kompiuteriai, už naudojimąsi interneto ryšio paslaugomis sumoka rajono savivaldybės administracija pagal nustatytus limitus ir pateiktas sąskaitas. Be to, kas mėnesį yra skiriama 0,5 MMA išmoka telefono išlaidoms apmokėti, vykimo į tarybos, komiteto, komisijų, darbo grupių posėdžius ir renginius, susitikimus su gyventojais išlaidoms kompensuoti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, pašto išlaidoms. Ši išmoka kiekvienam tarybos nariui iki 2016 metų liepos mėnesio siekė 175 Eur, po liepos mėnesio – 190 Eur.

Taigi, iš išmokos pinigų tarybos narys gali kompensuoti kelionės išlaidas. Jau ne vieneri metai tarybos narių yra prašoma kompensuoti kelionės išlaidas mokytojams, vykstantiems dirbti į kaimo mokyklas. Tačiau, patys naudodamiesi šia privilegija, tarybos nariai mokyklų direktorių, mokytojų prašymų negirdi.

Tarybos nariai turi ir daugiau privilegijų. Jei tarybos narys pagal mero potvarkį atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka sumoka komandiruotės išlaidas. Vykstant į užsienį su savivaldybės administracija, jiems sumokamos kelionės išlaidos ir draudimas.

Tarybos nariai, matyt, tiek mažai uždirba ir yra socialiai remtini, kad ir toliau posėdžių pertraukų metu yra maitinami iš biudžeto pinigų. Sausio 20 dieną nupirktos maisto produktų su tiekimu savivaldybėje vykstančių posėdžių pertraukoms (sutartis dvejiems metams) paslaugos už 3255 Eur iš Violetos Gargasienės įmonės.

Miesto gyventojams ši įmonė maistą tiekia nemokamai. Savivaldybės administracija pirko paslaugas su tiekimu. Trumpame pirkimo apibūdinime rašoma, kad ši paslauga reikalinga „savivaldybėje vykstančių svarbių posėdžių pertraukų metu Savivaldybės reprezentacijai svečiams, Tarybos nariams“. Įdomu, kaip kibinai, kava, arbata ir saldumynai reprezentuoja Kelmės rajono savivaldybę? Pinigų sumą, skirtą posėdžių pertraukų metu pamaitinti rajono savivaldybės tarybos narius, padalinę iš dvejų metų, po to iš dvylikos mėnesių ir iš tarybos narių skaičiaus dar pridėjus kokius 5 svečius, gauname, kad vienas tarybos narys ar svečias pravalgo 4 Eur. Tačiau niekas taip neskaičiuoja. Pinigai gali baigtis ir po metų ar pusantrų, tada bus skelbiamas naujas konkursas.

Taigi, privilegijų tarybos nariai turi nemažai. Būtų gerai, kad jie prisimintų, jog juos rinko Kelmės rajono gyventojai ir jie turi atstovauti jų interesams, rūpintis Kelmės rajono gerove.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA