BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje buvo svarstomi savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdžio sprendimų projektai.

Susidomėjimą sukėlė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Urbelytės, vykdančios vedėjo funkcijas, pristatytas sprendimo projektas „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Baltijos šalių istorijos keliais: nuo kuršių iki baroko“. Prašoma pritarti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su Talsų (Latvija) savivaldybe įgyvendintų šį projektą, jei jam įgyvendinti bus skirtas dalinis finansavimas iš ES fondų lėšų.

Savivaldybė prie šio projekto turėtų prisidėti 15 proc. lėšų. Projekto vertė – 680 tūkst. Eur. Savivaldybė projektui įgyvendinti turėtų skirti 120 tūkst. Eur, kurie į savivaldybės biudžetą bus grąžinti pateikus bei patvirtinus galutinę projekto ataskaitą. Šios lėšos bus naudojamos 2018-2020 metais.

Ką gi planuojama Kelmėje, jei projektas bus įgyvendinamas, atlikti? Aiškinamajame rašte rašoma „Projektu siekiama sukurti jungtinį turistinį maršrutą, kuris pristatytų bendradarbiaujančių regionų kultūrinio ir gamtinio paveldo objektus bei istoriją. Šiuo projektu siekiama didinti regionų lankomumą ir nakvojančių regionuose turistų skaičių, stiprinti konkurencingumą turizmo srityje.

Kelmės rajono savivaldybė siekia pristatyti baroko kultūros paveldą, dvarų tradicijas, regione esančius turistų traukos objektus. Projektu siekiama stiprinti turizmo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, aprūpinti savivaldybę teminėmis baroko kultūrą pristatančiomis priemonėmis, pvz., istoriniais kostiumais, pagerinti Kelmės Draugystės parko infrastruktūrą. Parke planuojamos veiklos: įrengti apšvietimą, sutvarkyti takelius, įrengti sanitarines patalpas, pasirodymams skirtą erdvę, mažosios architektūros elementus, atvirą aktyviai sportinei veiklai skirtą erdvę. Projektu taip pat būtų siekiama įgyvendinti turistinėms paslaugoms vystyti skirtas veiklas, t. y. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre planuojama įrengti interaktyviąją informacinę lentą, kurioje būtų skelbiama turistams aktuali informacija.“

Išklausęs specialistės pristatymą, komiteto narys E. Ūksas replikavo:

– Kaip jūs baroko ieškosite Draugystės parke? Po šiuo projektu slepiasi apgavystė. Kodėl tiesiai nepasakoma, kad šiuo projektu norima sutvarkyti Draugystės parką. Ne tam šis projektas yra skirtas.

Pasirodo, pagrindinės lėšos būtų skiriamos scenos Draugystės parke pastatymui, šio parko infrastruktūros sutvarkymui.

Kelmės rajono savivaldybė vykdo nemažai projektų. Tačiau visi jie skirti aplinkos sutvarkymui. Kada pagaliau bus investuojama į žmones, darbo vietų sukūrimą? Ar ateityje beliks kam grožėtis sutvarkyta Kelme?

Gegužės 29 dieną savivaldybės taryba šiam projektui balsų dauguma pritarė. Prieš šį projektą balsavo tik E. Ūksas ir S. Lekšas, o S. Mockus susilaikė.

Taigi, su savivaldybės tarybos palaiminimu ieškosime baroko Draugystės parke.

Nuotr. Kažkada Draugystės parke vilnijo javų laukai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA