BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Jau rašėme, kad praėjusį pavasarį Kelmėje, Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 13 buvo vienam kauniečiui parduotas 7,3 aro sklypas. Jame anksčiau keli žmonės prekiavo padėvėtais rūbais. Pastarieji, netekę darbo vietos, kreipėsi, kur tik matė galimybę rasti tiesą – nuo prokuratūros iki rajono tarybos Kontrolės komiteto pirmininko Egidijaus Ūkso. Pastarasis nusprendė giliau pažvelgti į šią problemą. Paaiškėjo, kad iki 2014 m. kovo mėnesio pabaigos šis sklypas turėjo laikinosios turgavietės statusą. 2014 m. kovo 27 d. rajono taryba priėmė sprendimą, kuriuo sklypui, esančiam Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 13, suteikiamas viešosios prekybos statusas. Šioje vietoje politikai leido prekiauti it teikti paslaugas, o Kelmės miesto seniūnijai suteikta teisė rinkti vietinę rinkliavą.

Tačiau tų pačių metų rugpjūčio 26 d. rajono taryba priėmė sprendimą „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo korektūros tvirtinimo“. Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė 2014 m. spalio 30 d. parašo įsakymą, kuriame nurodo minėtame 7,3 arų sklype suformuoti kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypą.

Kyla klausimas, kaip rajono taryba galėjo priimti ką tik minėtą sprendimą, nepanaikinusi 2014 m. kovo 27 d. sprendimo, kuriame Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 13 sklypui suteiktas viešosios prekybos statusas?

2016 m. liepos mėnesį I. Sirusienė sudaro darbo grupę rajone esančių teritorijų ar sklypų siūlymui administracijos direktoriui teikti nuomai ar pardavimui, šios darbo grupės vadovu paskiriamas Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas Rimantas Dobrovolskis. Ši darbo grupė keliuose posėdžiuose nagrinėjo sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. Nr. 13, likimą.

Galiausiai 2016 m. lapkričio 29 d. darbo grupė, kaip rašoma posėdžio protokole, „administracijos pageidavimu“ pritarė šio sklypo pardavimui. Tuo pačiu ji keičia ankstesnį savo apsisprendimą, kuriame buvo numatyta šį sklypą nuomoti. Beje, ir vienas, ir kitas sprendimas vėl prieštarauja rajono tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimui, kuriame sklypui Dariaus ir Girėno g. Nr. 13 suteiktas viešosios prekyvietės statusas.

Kaip jau rašėme, šis sklypas anksčiau buvo parduotas. Tačiau Nacionalinė žemės tarnyba pardavimo-pirkimo sutartį panaikino, nes sklypą nupirkęs žmogus nesumokėjo pinigų.

Praėjusį mėnesį E. Ūksas parašė paklausimą merui Vaclovui Andruliui, ar 20104 m. kovo 27 d. sprendimas tebegalioja.

– Tokį paklausimą buvau priverstas rašyti dėl to, kad mane informavo, jog jo savivaldybės teisės aktų registre nebėra, vadinasi, jis panaikintas. Tačiau nepamenu nei rajono tarybos, nei jos komitetų posėdžių, kuriuose apie šio sprendimo panaikinimą būtume kalbėję,– „Bičiuliui“ sakė E. Ūksas. – Atsakymą gavau ne iš V. Andrulio, o iš I. Sirusienės. Manau, kad direktorė viršijo savo įgaliojimus. Ne ji turėtų komentuoti rajono tarybos dokumentus. Ji pastaruosius turi vykdyti. I. Sirusienė man atsakė, kad 2014 m. kovo 27 d. sprendimas bus panaikintas šį mėnesį vyksiančiame rajono tarybos posėdyje. Kaip visa tai suprasti? Taryba panaikins savo sprendimą, kuris neaišku kieno iniciatyva, savavališkai, be politikų žinios išbrauktas iš teisės aktų registro? Todėl paprašiau administracijos direktorės pavaduotojos Danutės Genutienės, kad man būtų pateikti R. Dobrovolskio vadovaujamos darbo grupės posėdžių protokolai. Kai juos išstudijavau, man kilo naujų neaiškumų. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad Dariaus ir Girėno g. Nr. 13 esanti aikštelė neįteisinta. Ką tai reiškia? Negi teks ardyti ten esantį asfaltą, kitus įrengimus? Todėl parašiau antrą paklausimą merui.

Rugsėjo 7 d. paklausime E. Ūksas rašo:

„Dėkoju Jums už atsakymą į 2017 m. rugpjūčio 29 d. paklausimą. Administracijos direktorės I. Sirusienės pateikta informacija dėl 2014-03-27 d. tarybos sprendimo Nr. T-84 „Sprendimas dėl viešosios prekybos vietos, skirtos prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės mieste, patvirtinimo galiojimo“, kada sklypas šiais metais buvo parduotas, sukėlė įvairių minčių. Dėl papildomos  informacijos kreipiausi su paklausimu į administracijos direktorės pavaduotoją D. Genutienę, pateikti informaciją dėl sklypo privatizavimo. Remdamasi gauta medžiaga, nuolankiai kreipiuosi į Jus, prašydamas paaiškinti kai kuriuos dalykus.

Pirma, Kelmės r. savivaldybės tarybos reglamente yra nustatyta, kad išimtinė tarybos kompetencija yra: 106.1.26 sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose; 106.1.27. sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas. Tuo tarpu 2016 m. lapkričio 29 d. savivaldybės administracijos direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė nusprendė, kad minimas sklypas (cituoju): „teikiamas ne nuomoti, bet parduoti. Administracijos pageidavimu, sąlygos nenustatomos. Siūlo pakeisti ankstesnį sprendimą sklypą nuomoti ir priimti naują – sklypą parduoti.“ Klausiu, ar yra oficialiai patvirtintas vadinamas administracijos pageidavimas, kas jį pateikė, ar galima priimant sprendimus vadovautis „administracijos pageidavimais“?

Antra, ar savivaldybės administracijai, priimant panašaus pobūdžio sprendimus, vadovaujantis neįvardintais „administracijos pageidavimais“, nėra pažeidžiamos išimtinės savivaldybės tarybos teisės? Ar savivaldybės administracijos direktorė neviršijo savo įgaliojimų?

Pridedu minėtos darbo grupės protokolą. Atsakymą prašau pateikti raštu.“

– Atsakysiu į paklausimą. Kadangi šio sklypo pirkimo-pardavimo sutartis panaikinta, dabar prašysime rajono tarybos komitetų nuomonių, ką daryti su šiuo sklypu,– atsakė meras V. Andrulis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA