BIČIULIS

Rajono tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Egidijus Ūksas kreipėsi į merą V. Andrulį, siūlydamas atlikti tarnybinį patikrinimą, ar administracijos direktorė I. Sirusienė neviršijo savo įgaliojimų.

Frakcijos pareiškime rašoma:

„Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje teigiama, kad Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra atstovaujamosios demokratijos bei savivaldybės tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas. Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas, savivaldybės vykdomosios institucijos yra atskaitingos savivaldybės tarybai. Vienas pagrindinių principų, įtvirtintų Vietos savivaldos įstatyme, yra savivaldybės veiklos skaidrumas: „Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma.“

Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Tiek pagal savivaldos įstatymą, tiek pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą kiekvienas savivaldybės tarybos narys turi teisę „iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją“.

Tarybos narys S. Lekšas, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto narys, 2018 m. sausio 3 d. raštu kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę I. Sirusienę, prašydamas pateikti „gautą vaikų teisių apsaugos kontrolierės išvadą apie Vijurkų vaikų globos namų ir vaikų teisių tarnybos darbą“. Tarybos narys S. Lekšas išvados paprašė, vadovaudamasis Kelmės r. savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T- 155 patvirtintais tarybos komitetų veiklos nuostatais, kuriuose apibrėžta Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto kompetencija: „2.6. kontroliuoja, kaip vykdomi sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos klausimais priimti įstatymai, nutarimai ir kiti juridiniai aktai“.

Savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė atsisakė pateikti tarybos nario prašomą pažymą, esą, šiuo metu pažymos pagrindu atliekami tarnybiniai patikrinimai, ir „siekiant patikrinimų objektyvumo, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažyma bus pateikta atlikus darbuotojų tarnybinių patikrinimų procedūras”.

Frakcijos nuomone, administracijos direktorė I. Sirusienė, atsisakydama pateikti tarybos nariui Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymą, parodo nepasitikėjimą savivaldybės taryba bei jos nariais, arba yra bandoma nuslėpti nepalankią informaciją apie savivaldybės administracijos vadovų veiklą. Vertiname šį veiksmą kaip  grubų įstatymų pažeidimą ir siūlome atlikti tarnybinį patikrinimą, ar atsisakydama tarybos nariui pateikti prašomą informaciją administracijos direktorė I. Sirusienė neviršijo savo įgaliojimų.

„Bičiulio“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA