BIČIULIS

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę trijų Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių – UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ valdymo srityje, taip pat išnagrinėjo, kaip minėtos įmonės vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

STT pareigūnai nustatė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija, skirdama įmonių vadovus, neužtikrino skaidraus ir konkurencingo pretendentų atrankos proceso; nesilaikyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatų, nes skiriant įmonių vadovus į pareigas, nesikreipta į STT su prašymu pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti bendrovių vadovų pareigas; neskelbta ir netinkamai vykdyta kontroliuojamų įmonių valdymo organų – valdybos narių atranka; atskirais atvejais į valdybų sudėtį paskirti valstybės tarnautojai, kurių tiesioginės funkcijos susijusios su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos priežiūra: koordinavimu, ekonominiu įvertinimu; savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos teisiniame reglamentavime nenumatytas asmenų, turinčių teisę priimti sprendimus, nusišalinimo mechanizmas; nesilaikyta Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, nes įmonėse nesudarius stebėtojų tarybų, į UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ valdybų sudėtis paskirti bendrovės vadovai; nepakankamai vykdomas metodinės pagalbos teikimas ir bendrovių veiklos kontrolė; nepriimti sprendimai dėl UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neatlygintinai nuomojamo turto efektyvesnio naudojimo; neatnaujintos sutartys pagal būtinąsias panaudos sutarčių sąlygas; nepakankamai kontroliuoja kaip įmonių vadovai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą; atskirais atvejais UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriai, veikdami kaip valdybos nariai, nenusišalino nuo jiems palankių materialių sprendimų priėmimo.

Vertinant UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ organizuotus viešuosius pirkimus nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu įmonėse viešieji pirkimai buvo vykdomi su trūkumais, pilnai neužtikrinamas Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laikymasis; įmonėse netinkamai planuojami pirkimai, netvirtinami pirkimų planų pakeitimai, taip pat pirkimų planai neviešinami CVP IS; UAB „Kelmės vanduo“ viešųjų pirkimų procesas nemotyvuotas, pernelyg didelis nukrypimas nuo planuoto pirkimo poreikio; įmonėse nepakankamai reglamentuotos ir nevykdomos būtinos viešųjų pirkimų inicijavimo procedūros pildant pirkimų paraiškas; atskirais atvejais nėra duomenų ar pirkimų inicijavimo metu atliktas rinkos tyrimas; įmonėms užtikrinti pirkimų inicijavimo ir organizavimo funkcijų atskyrimą; atskirais atvejais UAB „Kelmės autobusų parkas“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ viešųjų pirkimų procedūros neužtikrina tiekėjų konkurencijos ir sudaro didelę administracinę naštą, kuri turi neigiamos įtakos pirkimų kontrolės vykdymui; atskirais atvejais UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės vanduo“ įsigijo prekes nesilaikydamos teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų apklausos būdo pasirinkimą; nereglamentuota, kokios aplinkybės įgalina įmonių vadovus, skiriant pirkimą atliksiantį subjektą, neatsižvelgti į nustatytas pirkimo vertes; UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neaiški pirkimų sistema, neskaidrūs pirkimo būdai, todėl informacija apie UAB „Kelmės vietinis ūkis“ 2016-2017 metais vykdytus šiukšliavežių pirkimus dėl galimų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimų pagal kompetenciją perduotina Viešųjų pirkimų tarnybai; UAB „Kelmės vanduo“ neužtikrinta nešališka pretenzijų nagrinėjimo tvarka; UAB „Kelmės autobusų parkas“ nereglamentuotas Viešųjų pirkimų komisijos darbas; įmonių Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir kiti asmenys, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese, įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijų; įmonėse neužtikrintas Viešųjų pirkimų komisijos narių ir kitų viešuosius pirkimus vykdančių asmenų nešališkumas ir objektyvumas, todėl informacija dėl UAB „Kelmės vandenys“ Viešųjų pirkimų komisijos narių: vyr. finansininkės pavaduotojos A. J. ir Energetinės tarnybos vadovo R. K. nenusišalinimo nuo sprendimų priėmimo pagal kompetenciją perduotina Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai; UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atskirais atvejais nesilaikė teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų procese raštu sudaryti sutartis; UAB „Kelmės vanduo“ sudarius ilgalaikes pirkimų sutartis neužtikrinamas racionalus lėšų panaudojimas ir sutarčių vykdymo kontrolė; įmonių sudarytos sutartys neviešinamos nustatyta tvarka.

STT Savivaldybei rekomenduoja kontroliuojamų įmonių vadovams, valdybų nariams aktyviau teikti metodinę pagalbą įmonių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, taip pat viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, vykdyti objektyvius įmonių vadovų ir valdybos narių atrankos ir skyrimo procesus. Įmonėms siūloma atskirti viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių subjektų funkcijas, visais atvejais pildyti pirkimų paraiškas (arba aiškiai reglamentuoti, kada jos gali būti nepildomos), vykdyti mažos vertės pirkimų apklausas žodžiu, kai pirkimo objektas nėra sudėtingas, sutartis vienkartinio pobūdžio ir pirkimo vertė neviršija teisės aktuose nustatytos sumos, sudarant ilgalaikes pirkimų sutartis detaliau reglamentuoti lėšų panaudojimo išskirstymą sutarties galiojimo laikotarpiu ir nustatyti sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmą, taip pat nustatyta tvarka viešinti viešųjų pirkimų dokumentus.

Kuriant korupcijai atsparią aplinką ir atsižvelgiant į vidaus kontrolės svarbą, Savivaldybei patariama pasinaudoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis dėl įmonių valdymo gerosios praktikos.

STT informacija

45 Komentarai(ų)

 • S parašė:

  Va tokia ta mūsų valdžia. Rinkėjau ar patenkintas savo išrinktųjų darbu? Mero, administracijos direktorės, seniūnu, ir panašiai, ar tenkina, keliai, švietimas rajone ar matomas realus jų darbas ir pastangos mums rinkėjams?

 • gėda parašė:

  Gėda,socialdemokratai baigia nustekėnti Kelmę o valstiečiai tam padeda .

  • įdomu parašė:

   O ką veikia koncervatoriai? Tik liežuviais plaka, o konkrečiai nieko rimto nei nuteisė nei pasodino, o galėtų, nes pažeidimų begalės.

 • ? parašė:

  Šitaip dar niekada nėra buvę.. Ir baisiausia,iš kur toks naglumas ir įžūlumas..

 • Sarmata parašė:

  Kalbama, kad Vilniuje seminaruose jau gėda darosi prisipažinti, kad iš Kelmės esi.

 • baisu parašė:

  Tokios netikusios valdžios dar neturėjome.Net Zenono valdymo metu buvo daugiau teisingumo ir mažiau korupcijos.

 • Sdeltis parašė:

  Tokie reikalai vyksta, nes Kelmėje visų pirmą nėra tikros opozicijos. Per daug metų Kelmėje susiformavo uždaras politikos ratas ir tam tikra monarchija.

 • X parašė:

  11) kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus. Čia mero funkcijos. Tai jis kaip kontroliuoja? Kaip jis kontroliuoja direktorę? Ar išviso nežino savo pareigų?

 • gedos papildymas parašė:

  Įdomu ką veikia Kontrolės komitetas,kodėl leidžia tokią „tvarką“ SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS? Pastarojo veikla apskritai neaiški,nes nieko nesigirdi apie jokią jų veiklą… Jokios informacijos ir apie rajono savivaldybės Antikorupcijos komisiją,kuriai vadovauja V.Metrikis…Ar reikalingi šie neveiksnūs nariai,jei už juos dirba STT???

 • X parašė:

  Na ką jūs, centralizuotas vidaus auditas oho kaip dirba! Šiemet pačią aukščiausią kvalifikacinę klasę gavo :). Klaikuma..

  • gedos papildymas parašė:

   Tai tegul padeda minėtų įmonių vadovams su aukščiausia klase:)

  • taip parašė:

   Koks ten auditorius, ten partijos narys, kuris priimtas į šias pareigas, netekęs kitur darbo. Todėl ir dirba partijai.

 • X parašė:

  Tai ir padeda-netrukdo :))

 • Susireiksmine nevykeliai parašė:

  Labai svarbia mums visiems Vasario 16-aja, meras su administracijos tarnautojais isirikiuoja pries mestelenus“sugerdami“visa demesi i save, o ipac jaunima..Gieda himna… Tai kokiu nuopelnu ar zygdarbiu meras vedamas taip susireiksmina? Visi pakankamai gerai zino kokias „aukstumas“ pasiekeme ir kokia „skyle“ tapo musu rajonas.

 • Gaila parašė:

  Tiesiog gaila Kelmės žmonių.

 • To:SAVIVALDYBĖ parašė:

  O kad Paliulis(Kelmės vanduo) pastoviai girtas savivaldybės koridoriais šlaistosi ….
  Irgi norma…
  Tarybiniai laikai Kelmėje…

 • S parašė:

  Netik šlaistosi, bet ir su valdišku transportu į namus, grįžta, ten automobilį saugo, lipdukai ant šonu beveik nematomi,kad nesimatytų, jog mūsų mokesčių mokėtojų pinigais važinėja. Bet čia jau atskira tema, Administracijos direktorė jau aiškinosi dėl tokių savo kelionių, bet mūsų valdžia, taip kaip priedą už gerą darbą vertina.

 • Va taip parašė:

  Uz tiek pazeidimu, vadovai situ imoniu turejo but atleisti iskart, bet to nebus jie juk administracijos direktores klano nariai.

 • Butent parašė:

  Visi savivaldybei pavaldžių įmonių vadovai nieko daugiau nedaro kaip sliauzioja savivaldybes Durektorei ir Merui po kojomis,nes patys kaip specialistai silpni ir niekam tikę ,tai kas belieka tarnauti dar dviems niekam tikusiems.Susudino Direktore ir Neras visur savo,būdami užtikrinti ,kad tie “asiliukai,darys viska,ka tie du sumasto,reikalui esant pagelbės kur reiks viens kitam,ar kokį reikalą prasukti,ar kokį žmogų įdarbins,kas neparankus išeis kaip padare Monkauskaite kartu su savo socdemų šutve,kad dar vienai lapei vieta sukurtų visuomenės sveikatos centre,o kodel neatleidžia va senu klouno irgi aisku,nes viskas apgalvota,kad,jeigu Dudysis Kelmes vadas nelaimėtų rinkimų,gi pareis vadovauti vandenims,gi jie taip padare,kad konkursų neteikia,užtenka komisijos,bet as tikiuosi,kad bent spauda pasidomės kaip vyksta ir kaip turėtu vykti konkursai,nes šitie Ponai per daug sau leidžia ,nes negalvoja visiškai apie mus,jiems svarbu tik Jie patys ir Savu ratas,kuris visiška nekompetencija!

 • Gaila parašė:

  Ot bus įdomu, kaip sudalyvaus meras konkurse 🙂 :). Nes dėl rinkimų tai daugiau nei aišku,kad rajono žmonės pagaliau atsipeikės.. praktiškai bet kas, nes blogiau jau būti negali…

 • Raikomo darbuotojai, laikosi tvirtai... parašė:

  Pasirodo rajono savivaldybe, valdymo prasme sugryzo i LTSR laikus. Raikomo valdymo stilius.. Ir ko negryzti jei valstybes valdymo vadovai toleruoja ta jovala, o jauni zmones negali ir neneori sioje nepotizmo ir korupcijos aplinkoje gyventi.

 • X parašė:

  O kokie buvo Vietinio užmojai jubiliejaus proga! Girdėjom,kad ir filmą ,aukštinantį juos, buvo sumanyta kurti. Bet teko nuleisti gazą 🙂

 • GYVENTOJAS parašė:

  musu rajone tie paliuliai ir seniunai beveik visi tupi nuo lr nepriklausomybes iki dabar.naujiems zmonems beveik nera sancu isidarbinti nes ten tupi vadinami savi.beto darbuotojams yra taikomi daugiaprasmiski reikalavimai ,ta prasme ,kad vienur gali tupeti savi pensininkai ,o kitur normaliam darbuotojui nera darbo vietos tai visa tai paliko normalu nes lr kostitucija gina tokius istatymus

 • GYVENTOJAS parašė:

  tie paliuliai ir seniunai kelmes r seniai tapo nepakeiciami

 • Superine rajono trijule parašė:

  Meras,Jos didenybė Administracijos Direktore ir dar tas ,is kurio naudos 0 Seniūnas ,rajonas totaliame dugne,bet viena gera dalyką padare,kad nors trupučio neatsiliktumeme nuo Vilniaus,tai kamščius ,gi anksciau tai nebuvo,o dabar kaip kokiame didmiestyje,stovime kamščiuose pries šviesoforo,žmonėms se Jums kvėpuokite išmetamosiomis dujomis,gi vis vien nieko verti,esate tik skudurininkai,besmegeniai ir nieko nesuprantantys!koktu nuo tokiu vadovu darosi ir tikrai pasistengsiu,kad jau mano plati gimine uz tokius asilus nebabalsuotu!Kelmiskiai,bukit žmones,nors pries rinkdami ka nors,paskaitykit ka žmogus pabaigęs ar kalbas moka,užteks mums tu agronomu ir ūkininku nuo Žagres nutrūkusių ,tegul savo ūkius ir valdo,bet rajonas gi ne kolūkis!

 • Reikalingas neatideliotinsi rajono atgimimas po 28 metu.. parašė:

  Visos Kelmes raj. partijos neigalios o ju partieciu bent po keleta, korumpuoti ir negali zmogus balsuoti uz pasirinkta partija, o uz asmenybes, kaip Smetonos laikais negalima. Su meru tai reiketu konkursa paskelbti valstybes mastu, ar samdyti is uzsienio, nes su sitie partkomo augintiniai nepajegus valdyti net seniunijos.Ir seip visoms rajono partijoms duociau viena pavadinima-socialliberalkonservatoria.

 • Ignas parašė:

  O kokia socialinė politika Kelmėje? Kodėl iš vargšų sutaupo tokius pinigus? Kad savo skyles uždangstytų? Kokia vykdoma socialinė politika? Niekinti žmogų, kad jis net nedrįstų paprašyti reikiamos pagalbos. Kokios ten dirba darbuotojos-tai visiškas sovietmetis

 • Kelmiškis parašė:

  Siūličiau i merus eiti poniai A. Monkauskaitei, gal vieną kartą tvarką padarytų.Seime tai tikrai gerai tvarkėsi ir Kelmės rajono žmonių nepamiršo.Juk nebūtina kokiai nors partijai priklausyti, gali Ji ir savarankiškai išsikelti kandidatūrą, Kelmės žmonės tikrai už ją balsuos.Geri darbai nepamirštami ir įvertinami.Tik žinoma dabartiniai to nenorės ir stengsis jai pakenkti, bet męs rinkėjai galime tą pakeisti.

 • laima parašė:

  Dabartinė Kelmės raj.valdžia yra labai riboto supratimo ir labai kaimietiška, visiškai neturi nuovokos, kaip tvarkomas šiuolaikinis ūkis, kaip pritraukiamos investicijos, kaip kuriami tvarūs verslai, kaip įvertinti ir išlaikyti perpspektyvius specialistus. Sukiša prie europinių pinigų gimines ir pažįstamus, kurie neturi jokių žinių ir sugebėjimų, ir įsivaizduoja, kad nuo to gyvenimas rajone pagerės. Nepagerės, nes tokių ratelių darbeliai neturi perspektyvų, kadangi varomi ne smegenų veikla, o mužiko suopročiu. Guodžia tik viena mintis, kad giminių ir draugų rateliui greitai ateis pabaiga. Gyvenime nei už vieną šitos šaikos narį nebalsuosiu. Jų smegenų vingiai pelėsiais, o veikla migla apsitraukė. Vyt lauk visus iki vieno ir leist dirbt šiuolaikinį mąstymą turintiems žmonėms.

 • GYVENTOJAS parašė:

  reikia atleisti visus dirbancius pensininkus is siltesniu kedziu kol laukia eile atidirbti musu ankstesniu valdininku ir konstitucinio teismovis prailginamam pensiniam amziui ir darbo stazui oka berinktum nelabai zenkliai kas keiciasi

 • Atsakomybė parašė:

  Savivaldybės vadovai komentarų neskaito, todėl darbo stilius ir metodai nesikeičia. Bet tikiu, kad paskaito tie kas atsakingi už tvarką valstybėje.

 • X parašė:

  Skaito,skaito..

 • x-ui parašė:

  bet veiksmų jokių,kaip viskas vyko taip ir toliau vyksta.Šauksmai tyruose.

 • X parašė:

  Deja, taip.. Akivaizdu.

 • S parašė:

  Gal ir tyruose šauksmai, bet čia isreiskeme savo nuomonę ir pastebejimus, akivaizdu, kad situacija tragiška. Manau, kad toks išreikštas nepasitenkinimas spaudoje, paskatins daugiau žmonių būti pilietiskais.

 • Savivaldybes tarnautoja parašė:

  Aš tikiuosi,kad STT pastebės taip pat kaip kai kurie savivaldybės darbuotojai be jokių konkursų pakliūva į valdiškus darbus,ne tik pakliūva,bet migruoja iš vienos pozicijos į kitą,padirbus vienoje įstaigoje,vienoje iš savivaldybės VšĮ ,ten jokių rezultatų nepasiekus,bent jau aš nieko negirdėjo apie jos nuverstus kalnus, tuoj be konkurso ,tyliai pradėjo dirbti savivaldybėje,bet vėl be jokių konkursų!ir dabar taikosi toliau,gal kas nors man gali pasakyti,kai kiti jauni specialistai baigia mokslus ir norėdami grįžti ir dirbti Kelmėje,net negali,kai kitiems valdiškų įstaigų nuostatai negalioja,galioja tik partiniai interesai bei pataikavimas rajono viršūnėms!tačiau,jeigu dabar ši darbuotoja per tokį trumpą laiką pakeis dar vieną poziciją,tai tikrai jau laikas kreiptis į gerb.Dirbanauskaitę bei kitus žurnalistus bei atsakingus pareigūnus,kad patikrintų,kaip tai gali vykti valdiškoje įstaigoje,kad kitam nėra jokių galimybių,o kitas per pusę metų keičia nepatikusius darbus!šita neteisybė jau mane piktina ir čia pasityčiojimas iš mūsų paprastų kelmiškių ir kitų savivaldybėje sąžiningai dirbančių darbuotojų!

  • X parašė:

   Čia apie sekretorę? Po savaitės pradeda dirbti viešųjų pirkimų skyriuje? Tai gal buvo konkursas? Nieko,padirbs dar pusmetį,pasikeis valdžia ir teps slides,nes didelėm žiniom neblizga, girdėjom.

 • Kreipimasis i Bičiuli ir kt.zurnalistus parašė:

  Tikiuosi,kad Bičiulis atliks žurnalistinį tyrimą apie įdarbinimo peripetijas Kelmės r.sav.!nes tokius dalykus reikia viešinti užteks Merui ir Direktorei iš mūsų tyčiotis,kodėl prieš tai dalyvavusi dviejuose skelbtuose konkursuose ši Asoba nelaimėjo?( nes smegenų ne prūdai),tačiau Savivaldybės Darbdaviai sugalvojo geresnį planą kaip bendrapartietei padėti! nu kaip Jums vadovai ne gėda? galėtumėte daryti ką norite,jeigu rajonas būti pirmaujantis,o dabar reitingų gale pagal viską,o jus dar šitaip leidžiate sau elgtis?negana to,kad savo gimines sukišote kur tik galima!begėdžiai Jus!skelbkite konkursus viešai ir priimkite iš tikro kompetetingas specialistus!

 • Pritariu parašė:

  Bet ką veikia,Tarybos nariai,kontrolė,jeigu išvis tokie yra ,ir taip leidžia tiems dviems savivaliauti?

 • Kreipimasis į merą parašė:

  Mere Vaclovai Andruli,kreipiuosi į Jus, baikit savivalę nes SST gali pasibelsti į Jūsų duris ir patalpinti ten kur priklauso. Neišgelbės ir tai, kad esat tiesiogiai išrinktas

 • oi parašė:

  Nebesvaikite dėl tų,, konkursų,, juk jie tam ir rengiami kad savi laimėtų.Visi pasirodo neblogai,bet į kažkokį paklausimą žodžiu atsako tik vienas labai puikiai,nes yra labai gudrus kai žino ko bus paklaustas….absurdas kai pažįsti tuos kurie laimi ir visur visur tragiška…
  Tačiau turime tikėti kad ir po juodžiausios nakties(net po poliarinės)visada išaušta diena….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA