BIČIULIS

Jeigu vienas iš tėvų laikinai išvyksta į užsienį, kitam iš tėvų išlieka pareiga pasirūpinti vaiku, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tėvų pareigos vaikų atžvilgiu yra lygios, nesvarbu, gyvena kartu su vaiku ar atskirai. Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo į užsienio valstybę reikia kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo bei pateikti reikalingus dokumentus. Asmenį, kuris galėtų tapti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), turi pasiūlyti išvykstantys tėvai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kelmės rajone patikrina, ar nėra kliūčių siūlomam fiziniam asmeniui būti globėju, rūpintoju. Jei Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams kyla pagrįstų abejonių, kad siūlomas asmuo negalės tinkamai atstovauti vaiko interesams tėvų išvykimo laikotarpiu, siūloma tėvams pasirinkti kitą asmenį. Nesant tinkamo asmens, kuris galėtų būti paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), tėvų prašymas nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu nebus tenkinamas. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) skiriama vaiko tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, tačiau ne ilgesniu kaip 18 mėnesių terminu nuo išvykimo.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA