BIČIULIS

Liolių seniūnija yra viena iš vienuolikos Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų, ji ribojasi su Kelmės apylinkių, Kelmės miesto, Kukečių, Tytuvėnų apylinkių seniūnijomis, Raseinių rajono savivaldybės Šiluvos ir Viduklės seniūnijomis, Kelmės rajono savivaldybės Pakražančio seniūnija.

                      Aptarnaujama teritorija užima 14531 ha žemės plotą. Seniūnijoje yra 84 kaimai ir 1 gyvenvietė (Liolių mstl.). Seniūnijos teritorijoje šiuo metu gyvenamąją vietą yra deklaravę 2260 gyventojų.

                      Seniūnijos centras – Liolių miestelis, nutolęs nuo Kelmės rajono savivaldybės centro 9 km. Jame – 440 gyventojų, yra pagrindinė mokykla, paštas, ambulatorija, biblioteka, Kelmės kultūros centro Liolių kultūros namai, Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia, kuri 2018 metų rugsėjo 30 d. švęs 250 metų jubiliejų.

                      Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas, įregistruotos šešios kaimo bendruomenės, kurios gerina gyventojų užimtumą, organizuojami įvairūs sporto ir kultūros renginiai, aktyviai dalyvaujama rajono šventėse ir renginiuose.

                      Liolių miestelyje veikia Liolių socialinės globos namai, kuriuose garbaus amžiaus gyventojai gauna socialinį prieglobstį, darbingi žmonės turi darbo vietas ir pragyvenimo šaltinį. Pradėta iš pagrindų atnaujinti Liolių socialinės globos namų pagrindinį pastatą, kuriam iš savivaldybės biudžeto skirta 840 tūkst. eurų. Atnaujinami ir ambulatorijos pastatų korpusai, jiems iš ES fondų skirta 196 tūkst. eurų. Po renovacijos labai pagerės gyvenimo sąlygos socialinės globos namų gyventojams, darbo sąlygos dirbantiesiems, pasikeis visas miestelio vaizdas.

                      Liolių seniūnija, kaip ir visas Kelmės rajonas, yra žemės ūkio kraštas. Pagrindinis gyventojų užsiėmimas – ūkininkavimas. Seniūnijos teritorijoje registruota 360 ūkininkų ūkių, kurie deklaruoja 8 292 ha žemės. Didžiausi seniūnijoje yra Redos Mažonavičienės, Henriko Minelgos, Alberto ir Vitalijaus Brazų, Editos Loginauskienės, Romos Petkuvienės, Gintauto Viršilos, Janinos ir Aloyzo Karčauskų, Egidijaus, Gintaro ir Andriejaus Palubeckių ūkiai ir kiti. Šie ūkiai, pasinaudodami ES lėšomis, kuria sau ir nemažai daliai seniūnijos gyventojų darbo vietas, dalyvauja seniūnijos kultūros ir meno renginiuose, teikia finansinę paramą bendruomenių veiklai.

                      Laugalio kaime veikia medžio apdirbimo įmonė UAB „Klirameda“, sukūrusi keletą darbo vietų kaimo gyventojams ir remianti Laugalio bendruomenės renginius. Rikantuose įsikūrusi medžio apdirbimo ir lentpjūvės paslaugas teikianti įmonė UAB „Vėjovirpa“. Ši įmonė bažnyčios jubiliejaus proga parėmė stogastulpio gamybą.

                      Nors ir nedaug, bet yra grįžtančių iš emigracijos ir kuriančių verslą kaime. Vieni tokių – Astos ir Jono Rimkų šeima, grįžusi iš užsienio ir Liolių miestelyje sukūrusi savo verslą. Vyras ūkininkauja ekologiniame ūkyje ir vadovauja automobilių remonto dirbtuvėms, žmona užsiima prekybos verslu.

                      Miestelyje veikia priešgaisrinis punktas, dvi maisto prekių parduotuvės, yra maitinimo įstaiga, automobilių remonto dirbtuvės, kurios taip pat suteikia darbo vietas. Liolių seniūnijoje veikia Liolių pagrindinė mokykla ir jos filialas – Maironių skyrius. Kaimo vietovėse mažėja mokinių, nes jauni žmonės išvažiuoja į užsienį ir į miestus, dėl to prieš keletą metų užsidarė Gailių pagrindinė mokykla, o Maironių pagrindinė mokykla tapo Liolių pagrindinės mokyklos skyriumi, kurio perspektyvos ir šią dieną nėra aiškios.

                      Kalbant apie demografinę situaciją reikia pasakyti, kad seniūnijos gyventojai senėja – gimstamumas daugiau nei perpus neprilygsta mirštamumui. Dabar iš 2 260 seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų 1115 (49 proc.) yra vyresni nei 45 metų, 405 (18 proc.) vyresni nei 65 metų.

                      Siekiant gerinti gyvenimo sąlygas kaime, pamažu gerinama susisiekimo kelių infrastruktūra, sprendžiamos kitos gyvenimo kokybės problemos. Prieš keletą metų VĮ „Šiaulių regiono keliai“ išasfaltavo kelią Kelmė-Raseiniai, šiais metais – kelią Maironiai-Laugalis, artimiausioje ateityje numatoma išasfaltuoti kelią per Padubysio kaimą. Daug dėmesio skiriama ir seniūnijos kelių, gatvių būklei gerinti. 2018 m. išasfaltuota 800 metrų Rikantų kaimo Alyvų gatvės atkarpa. Anksčiau išasfaltuotos Liolių miestelio Pievų ir Lauko gatvės. Seniūnijos gatvėse nuolat taisomos asfalto duobės, pagal galimybės atnaujinama susidėvėjusi asfalto danga. Artimiausiu laiku numatoma išasfaltuoti Maneikių kaimo Pievų gatvę ir Maironių kaimo Žaliąją gatvę.

                      2014 m. pabaigoje įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo sistemų įrengimas Maironių k.“ – dalis Maironių kaimo gyventojų aprūpinta geriamuoju vandeniu, atvesta vandentiekio trasa į Maironių kapines. Projektui įgyvendinti panaudotos ES ir savivaldybės biudžeto lėšos. Prieš dvejus metus pakeisti Maironių kultūros namų ir bibliotekos pastatų stogai, suremontuotos kultūros namų vidaus patalpos, iš naujo sudėtos Maironių mokyklos sporto salės grindys. Šiems darbams lėšos skirtos iš savivaldybės biudžeto. 2017 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų kapitališkai suremontuotas Gailių kaimo bendruomenės ir Gailių medicinos punkto pastatas. Ateityje buvusios Gailių pagrindinės mokyklos pastate numatoma įrengti Vaikų socializacijos centrą, kuris irgi sukurs darbo vietų Gailių ir aplinkinių kaimų gyventojams, nes uždarius Gailių pagrindinę mokyklą dalis gyventojų liko be darbo. Šiais metais UAB „Kelmės vanduo“ Liolių miestelyje vykdo artezinio vandens gerinimo įrenginio statybą. Tikėtina, kad Liolių miestelyje bus pagerinta naudojamo geriamojo vandens kokybė.

                      Seniūnija ir savo jėgomis atlieka aplinkos ir viešųjų erdvių priežiūros, žvyruotų kelių ir pakelių priežiūros ir remonto, kapinių priežiūros ir kitus smulkius darbus, kurie daug prisideda prie to, kad ir miestelio gyventojai, ir atvykstantieji, ir pro šalį pravažiuojantys jaustų – čia vyksta teigiami pokyčiai, čia jauku ir malonu gyventi.

Savivaldybės administracijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA