BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su „Nacionaline pasyvaus namo asociacija“, siekdama paskatinti daugiabučių namų gyventojus dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 2018 m. rugsėjo 11 d. Kelmės rajono savivaldybės salėje organizavo susitikimą su Kelmės rajono daugiabučių namų gyventojais.

                      Susitikime dalyvavo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ vadybininkas butų ūkiui Romualdas Druktenis, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasita Bujokienė, Kelmės rajono daugiabučių namų gyventojai.

                      Susitikimas pradėtas daugiabučio namo modernizacijos vizualizaciniu pristatymu, kuriame buvo vaizdžiai parodyti visi daugiabučio namo renovacijos etapai: šilumos sistemos pertvarkymas, vėdinimo sistemos įrengimas, langų ir durų keitimas, cokolio, stogo, fasado šiltinimai ir kiti būtini namo modernizavimo darbai.

                      Aidas Vaičiulis supažindino gyventojus su Aplinkos ministerijos paskelbtu kvietimu teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus. Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.

                      Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

                      Viena iš priežasčių, kodėl būtina renovuoti savo daugiabutį namą – jautrumas šilumos energijos kainai. Kainos, kaip rodo šių dienų statistika, kyla. Jei butas po renovacijos šilumos energijos naudos mažiau, tai ir kainos šuolis ne taip gąsdina. Pavyzdžiui, jei butas už šilumą moka 100 eurų, po kainų kilimo mokės 150 eurų, skirtumas 50 eurų. Jei renovuotas butas moka 10 eurų už šilumos energiją, po kainų kilimo mokės 15 eurų, skirtumas tik 5 eurai.

                      Aidas Vaičiulis pažymėjo, kad labai svarbu tinkamai paruošti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Plane būtina numatyti šildymo sistemos pertvarkymą, kuri dažniausiai būna netinkamo planavimo ir nereguliuojama, numatyti vėdinimo sistemą, nes apšiltinus namą, bet nepasirūpinus vėdinimo sistema, gali pradėti rasoti sienos, langai, atsirasti pelėsis. Pristatyti A klasės energinio efektyvumo pastato privalumai. Aido Vaičiulio pastebėjimu, bankai lengviau duoda paskolas tiems daugiabučiams namams, kurie siekia po renovacijos pasiekti aukštesnę energinio efektyvumo klasę. Po renovacijos atiduodant namą vertinti valstybinei komisijai, kai daugiabutis namas turi būti A klasės energinio naudingumo, daromas namo sandarumo testas, todėl rangovas turi labai atsakingai atlikti visus daugiabučio namo modernizavimo darbus. Kelmės rajono savivaldybės administracija yra parengusi Tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūloma kompensuoti 5 procentus investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, A klasės energinio naudingumo pastatams.             Parama būtų tokia: 30 procentų valstybės ir plius 5 procentai Kelmės rajono savivaldybės.

                      Pasyvus namas teikia daugiabučių namų gyventojams konsultacijas visuose renovacijos etapuose, kadangi Kelmės rajono savivaldybė yra Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos narė.

                      UAB „Kelmės vietinis ūkis“ yra Kelmės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Kelmės vietinio ūkio atstovas Romualdas Druktenis akcentavo būtinybę renovuoti savo daugiabutį namą, įrengti vėdinimo sistemas, kvietė ateiti į Kelmės vietinį ūkį, kur bus suteikta visa metodinė pagalba: yra parengti tipiniai gyventojų susirinkimo ir balsavimo protokolai ir kiti dokumentai, tačiau apsispręsti turi patys daugiabučio namo gyventojai.

                      Susitikimo metu daugiabučių namų gyventojai aktyviai dalyvavo diskusijoje, domėjosi galimybe renovuoti daugiabutį namą etapais, dalijosi pastebėjimais, prašė patarimų.

                      Susitikime dalyvavo ne tik Kelmės miesto daugiabučių namų gyventojai, bet ir tolimesnių vietovių (Beržėnų kaimo), kadangi daugiabučių namų renovacijos tema aktuali visiems daugiabučių namų gyventojams.

                                                                                       Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA