BIČIULIS

Valdžios koridoriuose

Socialinio būsto skyrimo tvarka ir priežiūra

2017-09-08
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje A. Brazas ir S. Lekšas pristatė klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto skyrimo tvarkos ir priežiūros“. Lekšas savo pranešime apžvelgė gyventojų, laukiančių socialinio būsto, sąrašą. Pasak jo, dar birželio 15 dieną tokių asmenų buvo 111, tačiau po mėnesio šis skaičius sumažėjo iki 91. Remiantis įstatymo nuostatomis 20 asmenų buvo išbraukta iš sąrašo, nes laiku nepateikė dokumentų. Daugiausia laukiančių eilėje gauti socialinį būstą gyvena Kelmės mieste – 21, 20 asmenų yra priregistruoti prie savivaldybės, … skaityti toliau >

Supainiojo viešuosius ir privačius interesus

2017-09-01
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Po kontrolierės D. Bružienės atlikto finansinio (teisėtumo) audito Kelmės rajono savivaldybėje paaiškėjo, kad valdininkai savivaldybėje ir toliau painioja viešuosius ir privačius interesus. Priminsime, kad 2016 m. gegužės 18 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Renatos Sakalauskienės elgesį ir nusprendė, kad pastaroji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje įstaigoje įstatymą, nes 2015 metais ji nenusišalino nuo savivaldybės administracijos vykdyto dviejų automobilių nuomos viešojo konkurso procedūrų, kurį laimėjo R. Sakalauskienės … skaityti toliau >

Teismas įpareigojo Seimo narį J. Rimkų sumokėti už reklamą

2017-08-03
Valdžios koridoriuose

Ona JAUTAKIENĖ „Bičiulio“ redaktorė Šių metų sausio 5 d. Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja-sekretorė Janina Skeberdienė atsiuntė mūsų redakcijai užsakymą: „Prašau išspausdinti Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus straipsnį 2017-01-07 (šeštadienį)“. Tas straipsnis pavadinimu „Apie darbą Seime ir patyčias…“ ir buvo minėta data išspausdintas, žymint jį kaip reklaminį, užsakomąjį (trys žvaigždutės). Teksto netaisėme ir nekeitėme, pataisėme tik korektūros klaidas,– jų juk visiems rašantiems pasitaiko… Straipsnyje Seimo narys piktinosi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos daugumai išsakoma kritika, vadino ją šmeižtais, nors neįvardijo, … skaityti toliau >

Turistauja ar reprezentuoja rajoną?

2017-06-30
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Tokį klausimą praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje kėlė tarybos narys E. Ūksas. Pasirodo, dar praėjusiais metais savivaldybės taryba turizmo funkcijų įgyvendinimą perdavė Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui. Įvykus savivaldybės administracijos struktūros pertvarkai, nebeliko specialisto, atsakingo už turizmo plėtrą rajone. Šias pareigas ėjusiam V. Kiziui buvo pakeista pareigybė. Dabar šis savivaldybės administracijos specialistas yra atsakingas už kultūros paveldo objektus. Tačiau, pasak E. Ūkso, nors turizmo funkcija ir buvo perduota Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui, … skaityti toliau >

Lėšų skyrė kiek norėjo ir kam norėjo?

2017-06-09
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Toks klausimas kilo Kontrolės komiteto posėdyje išklausius Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės D. Bružienės ataskaitą „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) organizavimas, prieinamumas ir finansavimas Kelmės rajono savivaldybėje“. Audituojamas laikotarpis – 2016 metai. Tikrinama buvo Kelmės rajono savivaldybės administracija, kuri yra atsakinga už neformaliojo vaikų švietimo organizavimą (NVŠ) savo teritorijoje, teikėjų tinklo formavimą, neformaliojo švietimo mokyklų steigėjo funkcijų vykdymą, šių mokyklų finansavimą. Be to, savivaldybės administracija atlieka šių mokyklų priežiūrą ir užtikrina kokybę, administruoja mokinio krepšelio lėšas ir kitas lėšas, … skaityti toliau >

Šildymo katilų detektyvas

2017-06-06
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje, kuriame didžiųjų Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovai pristatė 2016 m. veiklos ataskaitas, paaiškėjo įdomus faktas. Pasirodo, dauguma mokyklų, kuriose įrengti granuliniai šildymo katilai, už mokyklų šildymą moka daug mažiau. Tik Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė R. Andrulienė posėdyje sakė, kad nors ir mokykloje šilta, už vieno mėnesio šildymą turi mokėti 8-9 tūkst. Eur. Mokykloje energijos tiekimu rūpinasi UAB „Biolitex“. Tuomet komiteto narys E. Ūksas pastebėjo, kad su šia bendrove baigiasi pasirašyta … skaityti toliau >

Baroko paieškos Draugystės parke

Baroko paieškos Draugystės parke
2017-05-31
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje buvo svarstomi savivaldybės tarybos gegužės mėnesio posėdžio sprendimų projektai. Susidomėjimą sukėlė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Urbelytės, vykdančios vedėjo funkcijas, pristatytas sprendimo projektas „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Baltijos šalių istorijos keliais: nuo kuršių iki baroko“. Prašoma pritarti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su Talsų (Latvija) savivaldybe įgyvendintų šį projektą, jei jam įgyvendinti bus skirtas dalinis finansavimas iš ES fondų lėšų. Savivaldybė prie šio projekto … skaityti toliau >

Kiek uždirba mūsų išrinktieji?

2017-05-16
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Jau rašėme apie Kelmės rajono savivaldybei priklausančių įmonių, bendrovių, kitų įstaigų vadovų darbo užmokestį. Šį kartą pasidomėjome mūsų išrinktų tarybos narių darbo užmokesčiu ir jiems įstatymų suteiktomis privilegijomis. Pagal Vietos savivaldos įstatymą ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas (už dalyvavimą tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei renginiuose, susitikimuose su gyventojais) yra atlyginama (apmokama). Be to, įstatymai numato galimybę tarybos nariui atsisakyti šio … skaityti toliau >

Ar pažeistas viešasis interesas?

2017-04-28
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdyje buvo nagrinėjamas smulkiųjų verslininkų, prekiaujančių dėvėtais rūbais, prašymas dėl sklypo. Smulkieji verslininkai, sužinoję, kad sklypas, kuriame jie prekiauja dėvėtais rūbais, yra parduotas, dar susitikimo Kelmėje su meru, savivaldybės administracijos vadovais ir savivaldybės tarybos nariais metu klausė: kur jiems dabar prekiauti; kodėl apie parduodamą sklypą jie nieko nežinojo. Nesulaukę aiškių atsakymų, jie kreipėsi į Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetą. Komiteto pirmininkas Z. Mačernius perskaitė smulkiųjų verslininkų prašymą. Jame prašoma paaiškinti: … skaityti toliau >

Emigrantus kviečia grįžti, o savus varo lauk?

Emigrantus kviečia grįžti, o savus varo lauk?
2017-04-07
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kelmės rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai balandžio mėnesį susitinka su rajono gyventojais ir atsiskaito už 2016 metais nuveiktus darbus. Ypač audringas susitikimas vyko su Kelmės miesto gyventojais. Susitikimo pradžioje Kelmės miesto seniūnas R. Atkočaitis pristatė seniūnijos veiklos ataskaitą. Per praėjusius metus Kelmėje sumažėjo 200 gyventojų. Gyventojų mažėjimo tendencija pastebima ir šiemet – per 3 mėnesius sumažėjo 100 gyventojų. Pernai mieste gimė 120 vaikų, o mirė 200 žmonių. Seniūnas pasidžiaugė, kad, palyginus su 2015 metais, pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo … skaityti toliau >

Privačių interesų deklaracija: pildyti ar nuslėpti?

2017-04-07
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusio rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje Etikos komisijos pirmininkė D. Balčiūnienė savivaldybės tarybos narius perspėjo, kad šie pasitikrintų savo privačių interesų deklaracijas ir jas pataisytų. Tai privertė pasidomėti, kas su šiomis deklaracijomis yra ne taip. „Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas“ skelbia, kad privačių interesų deklaracijas turi pildyti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. Toliau smulkiai išvardinama, kas privačių interesų deklaracijas turi teikti ir tikslinti, jei pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys. Deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti … skaityti toliau >

Kuro norma verčia stebėtis

2017-03-31
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kontrolės komiteto posėdyje Savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą bei kalbėjo apie 2017 metų I ketvirčio darbo plano vykdymą. Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai ir efektyviai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo objektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Kontrolės ir audito tarnyba vykdė savivaldybės 2015 m. ataskaitų auditą, 2015 m. finansinius (teisėtumo) auditus savivaldybės administracijoje, Kelmės knygyne, Šedbarų … skaityti toliau >

Konkursą laimėjo bendrovė, kurios direktorius nubaustas už aplinkos teršimą?

Konkursą laimėjo bendrovė, kurios direktorius nubaustas už aplinkos teršimą?
2017-03-15
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. pritarė projekto „Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti skirta iš ES lėšų 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (285 tūkst. Eur), prie kurių savivaldybės administracija prisideda ne mažiau nei 5 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų (15 tūkst. Eur). Be to, savivaldybei priskirtos nenumatytos ar netinkamos finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos bei tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios … skaityti toliau >

Kaip savivaldybėje išsivirti kiaušinį

Kaip savivaldybėje išsivirti kiaušinį
2017-03-03
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Po laikraščio „Bičiulis“ straipsnių apie mažos vertės viešuosius pirkimus ir Kontrolės komiteto rekomendacijų savivaldybės interneto svetainėje informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus pasipildė naujomis grafomis. Dabar, skaitant šią informaciją, tapo daug aiškiau, koks savivaldybės skyrius ar seniūnija vykdė pirkimus, ką pirko. Pateikiama smulkesnė informacija apie numatomą pirkimą. Šį kartą sudomino savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus pirkimai. Vasario 17 dieną už 535 Eur nupirktos pakabinamos spintelės iš individualios Sauliaus Šatkausko įmonės, o vasario 22 dieną už 400 Eur elektrinė … skaityti toliau >

Nuostatų klastotė?

2017-02-24
Valdžios koridoriuose

Kęstutis LUKOŠIUS Rajono krepšinio sporto šaką skandalai lydi vienas po kito. Pernai sužlugdytas rajono taurės turnyras, praėjusiais metais birželio-rugpjūčio mėnesiais neįvyko krepšinio 3X3 varžybos, biudžetinių lėšų sportui sąmatoje jauniesiems krepšininkams neskiriama dėmesio ir t. t. Nuo praėjusių metų gruodžio 27-osios Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizuoja Kelmės veteranų krepšinio lygos varžybas. Penkios komandos sužaidė pirmojo rato rungtynes (dešimt). Įpusėjus antrajam ratui – skandalas. Į viešumą iškilo faktas, jog veteranų krepšinio varžybų organizatorius, Kelmės rajono savivaldybės administracijos … skaityti toliau >

UAB ROSEBA