BIČIULIS

Valdžios koridoriuose

Ar įmanoma Kelmėje gauti viceministro algą?

2017-02-21
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Norėdama atsakyti į šį klausimą, pasidomėjau kai kuriomis Kelmės rajono savivaldybės įmonių, įstaigų bei ministerijų interneto svetainėmis. Aprašo reikalavimai LR Vyriausybė dar 2003 metų balandžio 18 dieną yra priėmusi nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Šio Aprašo 18 punktas reikalauja: „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal … skaityti toliau >

Siūlo įvertinti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos darbą

2017-01-20
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pateikė ataskaitą apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metais teiktų rekomendacijų audituotoms įstaigoms, įmonėms ir savivaldybės administracijai įgyvendinimą. 2016 metais buvo pateiktos 69 rekomendacijos, iš jų 5 dar įgyvendinamos, nes nesibaigė jų įgyvendinimo terminas. Posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų Kontrolės komiteto veiklos programa. Šiais metais Kontrolės komitetas domėsis kaip Kelmės rajono ugdymo įstaigose 2016 metais buvo naudojamos mokytojų ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai kelti skirtos lėšos. Šiuo klausimu domėsis komiteto narės … skaityti toliau >

R. Ramonienė negali vadovauti nei vyrui, nei sau

2016-12-27
Valdžios koridoriuose

Jau rašėme, kad rajono meras Vaclovas Andrulis sudarė darbo grupę Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklai vertinti. Komisija padarė išvadą, kad Kelmės ligoninėje turi įvykti konkursas direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigoms užimti. Dabar vykdanti šias pareigas Romalda Ramonienė yra nuolatiniame viešų ir privačių interesų konflikte, nes pati kontroliuoja save, kadangi užima ir Vaikų skyriaus vedėjos pareigas. Be to, R. Ramonienės vyras dirba irgi ligoninės skyriaus vedėju. Pagal Viešųjų ir privačių interesų įstatymą tokias pareigas užimantis žmogus negali kontroliuoti nei pats savęs, … skaityti toliau >

Studijų rėmimo lėšų skirstymas – paslaptis?

2016-12-16
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Lapkričio 2 dieną redakcija gavo skundą, kad spalio 24 dieną vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo posėdyje buvo paremti savivaldybės administracijos darbuotojų vaikai. Šis skundas paskatino pasidomėti, kaip Kelmės rajono savivaldybėje skirstomos Studijų rėmimo programos lėšos. „Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo“ 27 punktas skelbia „Stipendijų skyrimo tvarka skelbiama rajono spaudoje ir internetinėje svetainėje“. Savivaldybės interneto svetainėje šios medžiagos rasti nepavyko, o kada buvo skelbiama spaudoje – neaišku. Ar visiems Kelmės rajono gyventojams, jų … skaityti toliau >

„Valstiečių“ ir socdemų „paktas“?

2016-11-25
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Užvakar vykusiame rajono tarybos posėdyje ne tik politikų, bet ir dalies gyventojų susidomėjimą kėlė du klausimai: dėl Kelmės ligoninės administracijos veiklos patikrinimo ir komunalinių atliekų surinkimo rinkliavos dydžių. Tiesa, pirmame variante buvo kalbama tik apie Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklos patikrinimą. Bet posėdžio išvakarėse šio klausimo formuluotė pasikeitė ir joje buvo rašoma ne tik apie direktorės, bet ir administracijos veiklos patikrinimą. Tačiau Socialdemokratų frakcija, merui Vaclovui Andruliui pasiūlius, išbraukė iš darbotvarkės klausimą, susijusį su ligonine. Valstiečių ir … skaityti toliau >

Ką taryba verčiama priimti?

2016-11-22
Valdžios koridoriuose

Egidijus ŪKSAS Rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Jau kiek laiko nerimsta aistros dėl atliekų tvarkymo mokesčio nustatymo naujovių. Aišku viena: mokestis didės, vieniems – mažiau, kitiems – labai ženkliai. Nežinau nė vieno savo kolegos tarybos nario, kuris su džiaugsmu ir entuziazmu palaikytu būsimą mokesčio didinimą, negana to, galėtų aiškiai ir suprantamai paaiškinti visas mokesčio dedamąsias ir kintamąsias. Tą painią ir drumstą metodiką sugalvojo ne savivaldybės taryba, bet buvusi vyriausybė savo nutarimu primetė ją tvirtinti savivaldybėms. Aišku viena, kad naujoji … skaityti toliau >

Ar socialinio būsto poreikio Kelmės rajone nebeliko?

2016-10-21
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Toks klausimas kilo, kai Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstomi spalio mėnesį įvyksiančio rajono tarybos posėdžio sprendimų projektai. Sprendimo projekte numatoma socialinį būstą, esantį Kelmėje, J. Janonio gatvėje, išbraukti iš Kelmės rajono socialinio būsto sąrašų ir jį įrašyti į savivaldybės būsto fondo sąrašą. Sprendimo projektą pristačiusi Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė sakė, kad Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymas numato, kad nuomininko prašymu rajono taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje, gali priimti sprendimą socialinį … skaityti toliau >

Auksinis automobilių remontas

2016-10-04
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas kaip buvo naudojamos savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių remontui skirtos lėšos 2015 metais. Šį klausimą pristatė komiteto pirmininkas E. Ūksas. Pasak jo, pagal tai, kiek seniūnijos automobilių remontui išleidžia lėšų, buvo pasirinktos 3 seniūnijos: Užvenčio, Vaiguvos ir Tytuvėnų miesto. Komiteto pirmininkas E. Ūksas susirinkusius supažindino su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės 2016 m. sausio 22 dienos įsakymu patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašu. Jį lygino su 2009 metų … skaityti toliau >

Dėl atliekų tvarkymo valdantieji nesutarė

2016-09-30
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Praėjusį ketvirtadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje, 10 politikų balsavus „už“, o 12 susilaikius, liko nepadidintas aštuoniais eurais įkainis už komunalinių atliekų surinkimą bei pristatymą į sąvartyną. Projekto rengėjai siūlė šį mokestį padidinti iki 56, o už žaliųjų atliekų surinkimą ir pristatymą į dumblo aikštelę nustatyti 26,02 eurų už toną įkainį. Apie komunalinių atliekų surinkimo mokesčio didinimo peripetijas jau rašėme. Po balsavimo administracijos direktorė Irena Sirusienė teigė, jog „Bičiulio“ korespondentas parašė, kad mokestis už buitines atliekas brangs. Ji tą … skaityti toliau >

Ar už pažangą mokėsime daugiau?

2016-09-23
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Keli „Bičiulio“ laikraščio skaitytojai, susipažinę su internete paskelbtais rugsėjo 29 d. vyksiančio rajono tarybos posėdžio projektais, nustebo, kad politikams savivaldybės administracija siūlo didinti komunalinių atliekų surinkimo įkainį. UAB „Kelmės vietinio ūkio“ rašte teigiama, kad nuo 2012 m. surenkamų komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 23,1 proc. Todėl siūloma komunalinių atliekų surinkimo vienos tonos mokestį padidinti iki 20 proc., t. y. 52 eurų. Dabar šis įkainis sudaro 43,44 euro. Vadinasi, už vieną toną reikėtų mokėti 8,56 euro daugiau. Per 2016 m. … skaityti toliau >

Žurnalistą išprašė iš neteisėto posėdžio

2016-09-16
Valdžios koridoriuose

Alvydas GEŠTAUTAS Rugsėjo 14-oji – Tarptautinės demokratijos dienos išvakarės – įeis į rajono tarybos, jos suformuotų komitetų, komisijų, darbo grupių istoriją. Pirmą kartą nuo 1990 m. įvyko uždaras rajono tarybos Etikos komisijos posėdis. Iš jo buvo išprašytas žurnalistas. Prieš posėdžio pradžią komisijos pirmininkė, opozicijos atstovė Dalia Balčiūnienė komisijos narius ir vieną į posėdį atvykusį žurnalistą supažindino su komisijos nuostatų 23-iuoju straipsniu. Jame rašoma, kad, atlikdami tyrimą, komisijos nariai privalo laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kuriuos jie sužinojo vykdydami tyrimą, jeigu … skaityti toliau >

Prognozė: atliekų surinkimas brangs 15 procentų

2016-08-26
Valdžios koridoriuose

 Alvydas GEŠTAUTAS Į šią savaitę vykusį rajono tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdį atvyko Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) direktorė Jolita Šalkauskienė bei specialistas Mantas Tamošiūnas. Šiemet Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Dabar už atliekų tvarkymą mūsų rajone kiekvienas gyventojas per metus moka po 20 eurų. Pagal minėtą Vyriausybės nutarimą nuo 2017 m. sausio 1 d. mokesčio nustatymo tvarka keisis, nes bus … skaityti toliau >

Socialiniai būstai ar socialiniai getai?

2016-08-19
Valdžios koridoriuose

Egidijus ŪKSAS Kelmės r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Premjeras A. Butkevičius, grįžęs iš vizito Mongolijoje, pareiškė supratęs, kodėl žmonės emigruoja iš Lietuvos. Nereikėjo taip toli trenktis, kad tą suprastų. Liepos pradžioje su Kontrolės komiteto nariais S. Lekšu ir A. Brazu lankėmės Užvenčio seniūnijos Labūnavos kaime esančiuose socialiniuose būstuose pažiūrėti, kaip juose pakeista šildymo sistema. Darbai atlikti gerai, žmonės buvo patenkinti šiltai pragyvenę žiemą, bet visa kita – baisu. Namas apgriuvęs. Savivaldybei jame priklauso trys socialiniai butai, kiti – privatiems … skaityti toliau >

Be gero kelio ir vandens

2016-07-15
Valdžios koridoriuose

Ona PETRAVIČIENĖ Lietuvos valdžia nuolat giriasi, kad rūpinasi savo šalies žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu ir ragina emigracijoje esančius tautiečius grįžti į gimtąjį kraštą. Bet ar iš tiesų pasikeitė gyvenimas kaimiškame rajone, ypač toliausiai nuo Kelmės nutolusiose gyvenvietėse? Pavyzdžiui, Stulgiuose. Vasario mėnesį teko rašyti apie tai, kad keturių rajonų – Kelmės, Raseinių, Tauragės ir Šilalės –  savivaldybių sankirtoje esantys Stulgiai liko it musę kandę. Kai baigiantis šių metų žiemai Raseinių kelininkai išasfaltavo šiam rajonui priklausančio kelio atkarpą, mūsų savivaldybė taip ir … skaityti toliau >

Pinigų dalybos – po paslapties skraiste?

2016-06-21
Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusį ketvirtadienį vyko bendras Biudžeto ir investicijų komiteto, dalyvaujant visų komitetų pirmininkams, posėdis. Deja, tai turbūt buvo ne posėdis, o pasitarimas, kadangi posėdyje nedalyvavo net trys komiteto nariai: G. Karklelis, Z. Loseva ir T. Savickas, vadinasi, nebuvo kvorumo. Posėdyje buvo svarstomas itin aktualus ir daugeliui rajono biudžetinių įstaigų skaudus (nes daugeliui įstaigų trūksta pinigų, kad išgyventų 12 mėnesių) klausimas – pinigai, t. y. buvo svarstoma, kam skirti nepanaudotas socialinei paramai lėšas. Pasirodo, šis klausimas itin skaudus daugeliui rajono … skaityti toliau >

UAB ROSEBA