BIČIULIS

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-05-12
Savivaldybės naujienos

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.                       Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt. Administracijos direktorė                                                                          Irena Sirusienė

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-05-10
Savivaldybės naujienos

Skelbiami konkursai Kelmės r. Pakražančio gimnazijos ir Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą; 1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-05-05
Savivaldybės naujienos

MOTINOS DIENOS PROGA sveikiname visas Kelmės rajono mamas Tik mamų širdyse telpa mūsų džiaugsmai ir vargai, sėkmės ir paklydimai, tik mamos mus myli visada ir besąlygiškai. Dar kartą apkabinkim jas, pradžiuginkim gėlės žiedu, švelniu žodžiu. Uždekim atminimo žvakutes mamoms, išėjusioms Amžinybėn, bet visada esančioms mūsų prisiminimuose… Pagarba, dėkingumas ir meilė Mamai – tai mūsų vertybių pagrindas. Mielosios, būkite sveikos ir gražios. Rūpinkitės savaisiais, bet matykite ir kitus vaikus, kuriems šiandien motinų meilės dar trūksta. Padėkite vargstančioms, nelikite abejingos suklydusioms mamoms. … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-28
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2016–2017 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS 2017 m. balandžio 27 d. Nr. A-427 Kelmė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62, 63 punktais: Nustatau 2016–2017 metų šildymo sezono pabaigą: 1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-28
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  2016 m. meras iš viso organizavo 87 komitetų ir tarybos posėdžius (2015 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 437 sprendimų projektai, mero potvarkiu sušaukė 12 Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimta 420 sprendimų. Gauti 3 (2015 m. – 9) teikimai ir 8 (2015 m. – 10) reikalavimai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos (dėl savivaldybės priimtų teisės aktų, kurie prieštaravo Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, bei dėl neįgyvendintų teisės aktų). Informacija … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-28
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus 2016 metais vykdė 25 rajono savivaldybės tarybos nariai (9, įskaitant merą, 2015 metais išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų, 7 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 4 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 1 – Darbo partijos, 1 – partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašus). Tarybos nariai 2016 metais dirbo šiose frakcijose: Liberalų sąjūdžio (opozicinė – 3 nariai), Lietuvos socialdemokratų partijos (9 nariai), Valstiečių ir žaliųjų … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-25
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2017-04-27 (KETVIRTADIENĮ) 9.00  VAL. TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE KELMĖS SENIŪNIJOJE, D A R B O T V A R K Ė Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos, centro direktoriaus veiklos ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2017 metų veiklos užduočių projekto patvirtinimo. Dėl Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Kelmės vanduo“ 2017–2019 m. veiklos plano … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-21
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA   PERSONALO VALDYMAS   Administracijos struktūroje 2016 m. įvyko šie struktūriniai pakeitimai: panaikintas Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius, perkeliant jame buvusius darbuotojus į Bendrąjį priėmimo skyrių ir į Teisės ir personalo skyrių, pastarajame įsteigiant Civilinės metrikacijos poskyrį; panaikintas Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, įsteigiant atskirus Architektūros ir urbanistikos bei Statybos ir infrastruktūros skyrius; įgyvendinant teisės aktų nuostatas, savivaldybės gydytojo pareigybė buvo iškelta iš Teisės ir personalo skyriaus, jaunimo reikalų koordinatoriaus – … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-14
Savivaldybės naujienos

Mieli Kelmės rajono gyventojai, Velykos – prisikėlimo, atgimimo, atsinaujinimo metas. Žvelgdami į atgyjančią gamtą įsileiskime į savo širdis tikėjimą pokyčiais, permainomis. Tikėkime savimi, burkime bendraminčius naudingiems darbams, įdomioms veikloms, kurkime ir įgyvendinkime prasmingus planus. Tegu šviesios mintys skatina gražius poelgius, padeda įveikti sunkumus. Dalykimės gerumu, būkime atidūs, dėmesingi vieni kitiems, džiaukimės kiekviena turininga diena. Nuoširdžiai visiems linkime linksmų šv. Velykų! Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas ANDRULIS Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena SIRUSIENĖ

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-14
Savivaldybės naujienos

Siekiama užmegzti verslo ryšius su Norvegijos įmonėmis Kovo 20–21 dienomis verslo pritraukimo tikslais suorganizuota kelionė į Norvegiją, Aukros savivaldybę. Dalykinės kelionės metu siekta užmegzti verslo ryšius su šioje savivaldybėje įsikūrusiomis žuvies perdirbimo įmonėmis. Aukros savivaldybės verslininkams ir potencialiems investuotojams pristatytas Kelmės rajonas ir jo investicinė aplinka. Į kelionę vyko rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Samulytė. Norvegijos žuvies augintojai ir perdirbėjai, norėdami prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir vis aukščiau keliamų aplinkosaugos … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-11
Savivaldybės naujienos

Traktorių ir traktorių priekabų techninė apžiūra 2017 metais   Gegužės 3 d. Gailių k.-9 val. Laugalio k.-11 val. Gegužės 4 d. Butkiškės k.-9 val. Maironių k.-13 val. Gegužės 5 d. Užvenčio m.-9 val. Minupių k.-13 val. Gegužės 9 d. Lykšilio k.-9 val. Šaukėnų mstl.-11val. Kalniškių k.-14 val. Gegužės 10 d. Karklėnų mstl.-9 val. Vašilėnų k.-11 val. Gegužės 11 d. Vejų k.-9 val. Pašilės k.-11 val. Gegužės 12 d. Kolainių k.-9 val. Venių k. -10.30 val. Labūnavos k.-11 val. Gegužės 16 … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-07
Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt. Administracijos direktorė                                                                                 Irena Sirusienė

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-04
Savivaldybės naujienos

PRANEŠAME ! Iki balandžio 28 d. priimamos paraiškos paramai gauti iš Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, kai parama iš kitų fondų ar programų nenumatoma teikti: – prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams finansuoti (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas, įsirengiant artezinius gręžinius) pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, ekologinės žemdirbystės, netradicinės žemdirbystės, linininkystės srityse; – žemės ūkio kooperacijai remti; – kredito institucijų suteiktų paskolų palūkanoms iš dalies kompensuoti; – dirvožemio tyrimų išlaidoms iš dalies kompensuoti; – žemės ūkio renginiams finansuoti. … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-04
Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA ĮŽANGA Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą[1], Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą[2], Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus[3] ir 2017 metų veiklos planą. Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, nepavaldi, bet atskaitinga Kelmės rajono savivaldybės tarybai. LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. numatyta, kad Savivaldybės kontrolierius, prižiūrėdamas, ar teisėtai, efektyviai, … skaityti toliau >

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės naujienos
2017-04-04
Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnija skelbia pripažinto nereikalingu materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione, kuris vyks 2017 m. balandžio 21 d. 14.00 val. Užvenčio seniūnijoje (II aukštas), P. Višinskio g. 10, Užventyje). Parduodamas automobilis „Volkswagen Sharan“, valst. Nr. ABM212, pagamintas – 1996 m., degalai – benzinas ir automobilinės dujos. Pradinė pardavimo kaina – 500,00 eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – 50,00 eurų. Parduodamo turto apžiūra ir dalyvių registravimas vykdomi 2017-04-18–2017-04-20, nuo 9 val. iki 15 val., Užvenčio seniūnijoje (P. … skaityti toliau >

UAB ROSEBA