BIČIULIS

Aktualijos

Vietiniai ugniagesiai į gaisrą atvyko paskutiniai

Vietiniai ugniagesiai į gaisrą atvyko paskutiniai
2014-06-13
Aktualijos

Ona PETRAVIČIENĖ Anksčiau mažai tikėjusi pranašiškais sapnais, po pergyventos nelaimės Vaiguvos miestelyje gyvenanti Pranciška Lileikienė dabar mano, jog prieš gaisrą netikėtai sapnuose ją aplankiusi mirusi mama ir anyta norėjo perspėti apie būsimą įvykį. Niekada anksčiau Pranutės sapnuose nelankiusios abi velionės tuokart buvo labai susirūpinusios… Sekminių diena buvo graži, ir darbšti Lileikių šeima užsiėmė įprastais darbais. Pranutė ravėjo daržą, kieme vyrai pjaustė atlikusią metalinę talpą. Kadangi toji buvo netoli ūkinio pastato, vyrams pjaustant kibirkštį vėjas, matyt, nunešė ant tvarto. Buvo pats … skaityti toliau >

Vieni rūpinasi šeimos psichologine gerove, kiti nori ekskursijos, bet pinigų prašo… elektrai

2014-05-30
Aktualijos

<Alvydas GEŠTAUTAS> Kelmės rajono bendruomenės sveikatos taryba, kuriai vadovauja Visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė, įvertino paraiškas projektų rėmimui bei skyrė jiems finansavimą. Šiemet nevyriausybinės organizacijos (NVO), tarp kurių buvo gausus kaimo bendruomenių būrys, mokyklos, kitos įstaigos, organizacijos pateikė 44 projektus bendrai 160 tūkst. litų sumai. Tačiau Bendruomenės sveikatos taryba galėjo skirti su sveikata susijusiems projektams apie 60 tūkst. Lt. Juos reikėjo padalinti 34 projektams iš 44, pateiktų vertinimui. – Šiemet rajono savivaldybės Specialiojoje sveikatos programoje lėšų sumažėjo,- „Bičiuliui“ sakė … skaityti toliau >

Kodėl vėluoja konkursai, o direktorė nenubausta

2014-02-24
Aktualijos

<Alvydas GEŠTAUTAS> Pastarosiomis dienomis sulaukėme ne vieno telefono skambučio, o skambinusieji teiravosi, kodėl nuo praėjusių metų rudens „Ąžuoliuko“ lopšelyje-darželyje nėra nuolatinio vadovo. Kai į užtarnautą poilsį išėjo ilgametė direktorė Nijolė Motuzienė, jau pusmetį laikinąja direktore dirba Reda Mažonavičienė. Taip pat skaitytojai teiravosi, kodėl savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė nevykdo viešo pažado ir neskelbia konkurso Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Priminsime, kad apie operatyvų konkursą šios mokyklos vadovo pareigoms užimti „Bičiuliui“ teigė pati administracijos vadovė. Mūsų laikraščio tinklalapyje skaitytojai pateikė … skaityti toliau >

Didžiausias lieka „Bičiulio“ tiražas

Didžiausias lieka „Bičiulio“ tiražas
2014-02-19
Aktualijos

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnį visų laikraščių, išskyrus tuos, kurių tiražų mažesnis negu 500 egzempliorių, arba kuriuose nespausdinama reklama, tiražas turi būti tikrinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos instancijos nustatyta tvarka. Taip pat privalu tiražą nurodyti teisingai paties leidinio metrikoje – Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 (19) str. už tai numato baudą nuo 500 iki 2000 Lt, o už šią veiką padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 2000 iki 5000 Lt. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija savo tinklalapyje skelbia Viešosios informacijos rengėjų … skaityti toliau >

Dėl visko kaltas… Ūksas

2014-02-18
Aktualijos

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Vasario 10 dieną vykusiame Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdyje buvo ne tik apžvelgti vasario mėnesio rajono tarybos posėdžio klausimų sprendimų projektai, bet ir nagrinėtas prekybininkų dėvėtais rūbais prašymas, neiškelti jų iš prekyvietės, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, bei nepalikti jų šeimų be pragyvenimo šaltinio. Jau rašėme, kad prekybininkai dėvėtais rūbais, praėjusių metų pabaigoje sužinoję apie ketinimą keisti sklypo, esančio Dariaus ir Girėno gatvėje, paskirtį, susirūpino, ar jiems bus leista ir toliau čia prekiauti. Gautas atsakymas … skaityti toliau >

K. Veineikis neteko posto

2014-02-03
Aktualijos

Jau rašėme, kad praėjusiųjų metų gruodžio 18-ąją savivaldybė gavo pranešimą, jog Kelmės specialiosios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis yra darbe neblaivus. Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė sudarė komisiją šiam įvykiui ištirti. Jai vadovavo administracijos vicedirektorius Vincas Metrikis. Komisija, atsižvelgusi į nustatytą tvarką, pasikvietė policijos pareigūną. K. Veineikiui buvo nustatytas 1,49 promilės girtumas. Pasak komisijos pirmininko, direktorių buvo galima atleisti iš darbo operatyviau, tačiau K. Veineikis susirgo ir iki sausio paskutinio dešimtadienio turėjo nedarbingumo lapelį. Be to, K. Veineikis parašė I. Sirusienei … skaityti toliau >

Siūlomi apdovanoti

2014-01-22
Aktualijos

<Vytautas PIKTURNA> Kostui Arvasevičiui – garbės piliečio vardas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo akto signataras, Kelmės rajono garbės pilietis Antanas Račas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kelmės  rajono tarybos pirmininkas Antanas Kriaučiūnas ir rajono Kovo 11-osios klubo pirmininkas Jonas Stabingis savivaldybės merui Vaclovui Andruliui pasiūlė garbės piliečio vardą suteikti Kostui Arvasevičiui, kuris nuo 2000 iki 2012 metų dirbo rajono meru. Jis sugebėjo rajono visuomenę sutelkti bendram tikslui, nuosekliai gynė demokratinę mintį. Jam vadovaujant stiprėjo tarptautiniai ryšiai su užsienio šalimis, sustiprėjo draugystė su krikščioniškosios … skaityti toliau >

Korupcijos rizikos analizė Kelmės rajono savivaldybėje

2014-01-17
Aktualijos

Specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, atlieka korupcijos rizikos analizę Kelmės rajono savivaldybės administracijos (i) Savivaldybės nuosavybės teise ir kitais pagrindais valdomo ilgalaikio materialiojo turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) pardavimo, nuomos bei perdavimo panaudos ir turto patikėjimo pagrindais ir (ii) socialinio būsto administravimo ir nuomos veiklos srityse. Siekdami nustatyti korupcijos riziką didinančius veiksnius, esame paskelbę apklausą http://www.stt.lt/lt/menu/sociologiniai-tyrimai/apklausa/.

Ar reikia Kelmės jaunimui diskotekų?

Ar reikia Kelmės jaunimui diskotekų?
2014-01-14
Aktualijos

  Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kalbų, kad jaunimas mieste neturi ką veikti, niekada netrūko. Tačiau naujasis Telšių APK Kelmės rajono PK viršininkas Robertas Jagminas, peržvelgęs įvykių suvestines, pastebėjo, kad Kelmės jaunimas ypač pamėgo kavines „Šnekoriai“, „Fragmentas“. Į šias vietas, kur parduodamas alkoholis, renkasi jaunuoliai, nes savaitgalį vakarais nėra kur praleisti laiko. Po linksmybių tokiuose baruose, santykių aiškinimasis tarp gerokai „įsilinksminusių“ jaunuolių persikelia į lauką ir dažnai baigiasi ligoninėje. R. Jagmino įsitikinimu, viena iš priežasčių – diskotekų stoka. Šiuo metu diskotekos tik kartais … skaityti toliau >

K. Veineikiui gresia atleidimas

2014-01-10
Aktualijos

2013-ųjų gruodžio 18 dieną savivaldybės administracijos direktorei Irenai Sirusienei paskambino anonimas ir pranešė, kad Kelmės specialiosios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis yra darbe, bet atrodo apsvaigęs. – Direktorė sudarė komisiją ir nuvykome į specialiąją mokyklą,- sakė minėtos komisijos vadovas, administracijos vicedirektorius Vincas Metrikis. – Pagal galiojančią tvarką pakvietėme policijos pareigūną. Direktoriui buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, nes pripūtė 1,49 prom. 2013 metais K. Veineikis turėjo dvi nuobaudas. Tačiau tai neturi įtakos jo likimui. Žmogus gali neturėti galiojančios nuobaudos, netgi būti apdovanotas … skaityti toliau >

Ar pašalpininkai privalo remti bankus?

2014-01-03
Aktualijos

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Į redakciją atėjęs daugiabučio namo savininkų bendrijos „Kalno viltis“ pirmininkas Vitalijus Vitkauskas piktinosi: – Į mane kreipėsi ne vienas žmogus, kuris gauna socialinę pašalpą, ir skundėsi naująja socialinės pašalpos teikimo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams tvarka. Nuo gruodžio 1 dienos iš jų reikalaujama pristatyti išrašą iš banko apie per 3 mėnesius sukauptas lėšas. Ši pažyma vienam žmogui „Swedbanke“ kainuoja 10 Lt, o DNB banke – 15 Lt. Jei abu sutuoktiniai turi sąskaitas, tai ši suma dvigubėja. Žmogui, negeriančiam ir … skaityti toliau >

Kaip maisto blokas tapo odontologijos kabinetu

2013-11-05
Aktualijos

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Spalio pabaigoje vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje daugiausia aistrų sukėlė klausimas dėl patalpų, esančių Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, nuomos konkurso. Į Kontrolės komitetą kreipėsi kelmiškės odontologės D. Volbekienė ir L. Gečienė su prašymu išnagrinėti, ar skaidriai vyko maisto bloko patalpų, esančių Kelmės ligoninėje, nuomos konkursas. Kontrolės komitetas kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę, o ši Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyriausiajam vidaus auditoriui A. Šlefendorfui pavedė nustatyti, ar konkursas vyko skaidriai. Atlikęs vidaus auditą A. Šlefendorfas Kontrolės komiteto nariams atsakė, … skaityti toliau >

Apie padidintus mokesčius ir jų teisėtumą

Apie padidintus mokesčius ir jų teisėtumą
2013-10-31
Aktualijos

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcija praėjusį antradienį savivaldybės salėje surengė posėdį, kuriame buvo bandoma išsiaiškinti, kodėl išaugo mokesčiai už daugiabučiams namams priskirtų teritorijų tvarkymą. Šių daugiabučių namų administratorius – UAB Kelmės vietinis ūkis. Rajono tarybos narys E. Ūksas, gavęs gyventojų skundų dėl padidėjusių mokesčių, kreipėsi į savivaldybės administraciją su prašymu į organizuojamą posėdį pakviesti daugiabučių namų bendrijų pirmininkus. Deja, buvo atsisakyta tai padaryti ir paaiškinta, kad tai – ne jų reikalas. Tuomet rajono tarybos narys E. Ūksas paprašė daugiabučių … skaityti toliau >

Ko bijo savivaldybės administracija?

2013-10-25
Aktualijos

<Egidijus Ūksas Kelmės rajono tarybos narys> Kilus visuomenės pasipiktinimui dėl UAB „Kelmės vietinis ūkis“ padidintų mokesčių, Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcija spalio 29 d. rengia posėdį, kuriame bus aiškinamasi, dėl ko išaugo mokesčiai už daugiabučiams namams priskirtų teritorijų tvarkymą. Savivaldybės administracija atsisakė į posėdį pakviesti daugiabučių namų bendrijų pirmininkus, aiškindama, kad – tai ne jų reikalas. Įsakymus dėl daugiabučių namų teritorijų priežiūros išleido administracijos direktorė I. Sirusienė. Niekada nėra kilę problemų, jeigu tarybos nariai kreipdavosi į savivaldybės administraciją pakviesti suinteresuotas puses … skaityti toliau >

Atostogos be politikų žinios

2013-10-22
Aktualijos

<Odeta ASTRAUSKAITĖ (Kelmė)> Nors gyvenu Kelmėje, bet dažnai iš jos išvykstu, nes studijuoju tarptautinę teisę. Nesu garantuota, kad pavyks įsidarbinti pagal specialybę. Gal teks padirbėti teisininke kokioje valdiškoje įstaigoje ar privačioje firmoje. Todėl atidžiai panagrinėju rajono tarybos sprendimus, kitus savivaldybės dokumentus. Ir abiturientui turėtų būti aišku, kad savivaldos vykdomoji valdžia – administracija – turi vykdyti rajono tarybos sprendimus. Bet dažnai Kelmėje nutinka atvirkščiai. Savivaldybės administracija pradeda savivaliauti. Reikia pavyzdžių? Prašom. Rajono taryba leido merui Vaclovui Andruliui, administracijos direktorei Irenai Sirusienei, … skaityti toliau >

UAB ROSEBA