BIČIULIS

Kūryba

Be Jo žinios … …

2013-07-09
Kūryba

<Viktoras Gulbinas> Be Jo žinios… … I. Tur(t)ėjimo nuodėmė Turi, nes mokeisi, dirbai, klydai, kartojai, per galvą verteisi, stengeisi, kūrei – o ir Dievulis padėjo – tai kodėl turi teisintis ir jaustis kaltas prieš nieko neturintį? II. Nesamas Esi – tačiau tarsi nebūtum, tik, patekęs į nesamą laiką be jokių tapatybės ženklų, lukšteni egzistencinę neviltį. Ir nuslysta punktyrais paviršiumi susapnuoti lėkšti monologai, kuriuos šitaip viltingai norėjai pašnibždėti Dievui į ausį – – – III. Irakas … ar yra kas šioje … skaityti toliau >

Vytautas ŠIMKŪNAS

2013-01-22
Kūryba

<Vytautas ŠIMKŪNAS (Skogalis)>                               *** Dar nieko nesuspėjau sužinot apie gyvenimą. O gyvenu, kaip jūs visi ir mirti, kaip visi – bijau. Kol mano duobkasiai už kito vėlę geria. Kol išneša ar išveža kitus palaidoti į kiparisais Apsodintas kapines, kur kovai nesuka lizdų, Kur mintys mirusių išeina atsigerti pilnaties. Aš gyvenu už tuos, kurie išėję, kurie ateis, kurie Šalia nejaukiai muistos, tarsi mokėdamas ne savo skolą. Ir kartais apie būtį neskausmingai pagalvoju. Todėl tikriausiai, kad apie ją aš nieko … skaityti toliau >

Elvinos Mauragienės eilėraščiai

2012-09-28
Kūryba

<Elvina MAURAGIENĖ> Ruduo Pašiurpusius skruostus Ištįsę lyg kaklaraiščiai Voratinkliai vėduoja, Ruduo. Kas svajonėse išsvajota, Iškęsta, išlakiota, Jam tiktai karčiai Nusijuokt. Euforijos laužas Ne žemei sušildyt – Pasigėrėt savimi, Ruduo. Kad gyvenimo kelias Pavirstų į plėnis, Gal tik tiek tegalėjom Svajot.   Laiko epopėjon Buvo taip ramu Po eglėm Ir virš eglių, Buvo taip ramu Tartum Nebuvo nieko, Spygliais Tarsi žiežirbėlėm Birom Samanosna, Laiko epopėjon.   Laikas nėra Laikas nėra Skrybėlė Vienplaukei Galvai Pridengti, Paslėps žemė Žingsnius – Ir po laiko,– … skaityti toliau >

Elena SKAUDVILAITĖ. Eilėraščiai

2012-03-27
Kūryba

Elena SKAUDVILAITĖ         (Kražiai)      Kelio istorija Keliauti neprailgo, Kol saulės lietūs žvilga. (Lietuvoje gausu Ir debesų rasų). Eini, kur viltys traukia, Rytojaus lobis šaukia – Gyvenimas jaukus, Kur dirbsi jo laukus. Eini – užeina laikas, Divizionai klaikūs Su karo dainomis, Griausmais ir ugnimis, Kraujais keliai pasrūva, Paskui daugybė pūva Kaltų ir nekaltų, Prie kelio užkastų… Praeina viskas, žinom,– Ir vėl vaikus auginam Ne mušt vieniems kitų, Ne lupinėt dantų – Gyvent saviems ir tautai, Iš pragarų ištrauktai… Kelelis neprailgo … skaityti toliau >

UAB ROSEBA