BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Neseniai rajono taryba, remdamasi Kontrolės ir audito tarnybos išvadomis, skyrė nuobaudas dviejų mokyklų direktoriams. Pasielgė teisėtai, bet… Pavyzdžiui, Sporto mokyklos vadovui prie visų „nuodėmių“ buvo priskirtas ir neteisėtas viešųjų pirkimų organizavimas, nes Kelmės stadionui pirko konteinerinius namelius, kuriuose įrengė persirengimo patalpas, dušus, tualetus, nors tam skirtų lėšų neturėjo. Tai padarė tuometinio vicemero Kęstučio Biliaus nurodymu. Pastarasis tokį nurodymą davė su mero Vaclovo Andrulio, savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės, buvusio jos pavaduotojo Vinco Metrikio, rajono tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto žinia. Valdžios motyvas svarus: be persirengimo ir kitų patalpų „Kražantės“ futbolo komanda nebūtų galėjusi dalyvauti šalies pirmenybėse. Tačiau „Bičiulis“ rašė ir apie panašią pačios savivaldybės „aferą“, kai be skirtų lėšų firmai, gaminančiai konteinerinius namelius, buvo net avansas užmokėtas! Vienas šios istorijos herojų – Vincas Metrikis. Bet ši istorija ir liko be jokio atgarsio. Niekas į tai nereagavo. Nei kontrolieriai, nei politikai. Nors Sporto mokyklos „kriminalas“ mažiau nuodėmingas. Šios ugdymo įstaigos direktorius namelius pirko iš firmos, sutikusios palaukti, kol savivaldybė paskirs pinigus. V. Metrikis ir Co išlaidavo, net nežinoję, ar politikai paskirs lėšas! Taigi valdžiai viskas galima. Ir pavaldiniams nurodyti atlikti neteisėtus darbus, ir pačiai be jokio teisės dokumento išlaidauti. Ir už šį „jovalą“ (kitaip tokių išsidirbinėjimų negaliu pavadinti) – jokios nuobaudos! Net Etikos, Korupcijos prevencijos komisijoms visa ši makalynė neužkliuvo. Politikams užkliuvo tik „mažieji“ vadai.

Reikia daugiau pavyzdžių? Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą biudžetinės įstaigos privalo nupirkti 5 proc. prekių, paslaugų iš socialinių įmonių. Priminsime, kad socialinės įmonės statusą turi firmos, kuriose dirba atitinkamas skaičius žmonių su negalia. Kontrolės ir audito tarnyba po biudžetinių įstaigų patikrinimų nurodo, kad jos nevykdė šio Viešųjų pirkimų reikalavimo.

Biudžetininkai teigia, kad socialinės įmonės neteikia tokių paslaugų, kokių reikia mokyklai ar kultūros įstaigai. Rajone pernai socialinės įmonės statusą turėjo tik „Grandinas“, teikianti statybos, remonto paslaugas. Būkite gudrūs ir nupirkite iš socialinių įmonių kanceliarinių prekių, kompiuterių, telefonų, maisto produktų ar viešo maitinimo, susisiekimo, skalbimo, valymo paslaugų. Tokios pas mus neteikiamos. Biudžetininkai dar priduria, kad tokių įmonių (juk galima pirkti ne tik iš rajone veikiančių) paslaugos, prekės būna brangios.

Kai Kontrolės komiteto pirmininkas Egidijus Ūksas pasidomėjo, kiek paslaugų pirko iš socialinių įmonių pati savivaldybė, paaiškėjo, kad tokių atvejų nerasta. Taigi, kad ir vėl peršasi teiginys – valdžia viską gali.

Net kelerius metus Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kelių instancijų teismai nagrinėjo jau minėtos I. Sirusienės istoriją dėl tarnybinio automobilio laikymo namuose. Ir minėta komisija pateikė išvadą, ir teismai priėmė nutartis, kad direktorė nusižengė Lietuvos Respublikos teisės dokumentams. Be to, merui V. Andruliui buvo nurodyta įvertinti direktorės I. Sirusienės veiksmus. Rajono vadovas sudarė iš savivaldybės tarybos narių komisiją ir paprašė pateikti išvadas. Komisija tai padarė ir nusprendė – direktorė nekalta. Taigi, ir vėl ta pati potekstė: valdžiai viskas galima.

Ar pagal naują Vietos savivaldos įstatymą neatsitiks taip, kad ir biudžetinių įstaigų, o pirmiausia – mokyklų valdžia bus visagalė. Priminsime, kad dabar mokyklų vadovams nuobaudas skirti, juos atleisti iš darbo gali tik rajono taryba. Tokia praktika jau buvo anksčiau. O ji liudija, kad politikai dažniausia atmesdavo savivaldybės administracijos siūlymus mokyklų, kultūros, sveikatos apsaugos įstaigų skirti nuobaudas ar atleisti iš darbo. Ir aišku, kodėl taip elgdavosi. Politikų nė minutei neapleidžia mintis apie rinkimus. Jie nori vėl būti išrinkti. Tuo pačiu ir visiems geri. Dabar nuobaudas, atleidimus iš darbo inicijuos meras. Išskyrus ugdymo įstaigų direktorius. Bet meras dabar renkamas tiesiogiai. Ar ir meras nepanorės likti geras visiems?

Tiesa, minėtų dviejų mokyklų vadovų nubaudimo inicijavimas lyg ir perša mintį, jog meras turi „stuburą“. Bet buvo viena smulkmena. Sprendimų projektų dėl šių nuobaudų skyrimo kažkodėl pats V. Andrulis nepristatė, o nurodė tai padaryti Teisės ir personalo skyriaus vedėjui Arūnui Kasparavičiui…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA