BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Praėjusį ketvirtadienį įvyko rajono tarybos posėdis, kuriame buvo priimti 26 sprendimai. Tradiciškai pastarųjų dauguma buvo procedūriniai, neturintys kažkokio poveikio rajono socialiniam-ekonominiam gyvenimui. Bet prie kai kurių projektų buvo ir diskusijų.

Politikai guldė galvas už save

Rajono tarybai Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius pateikė projektą išlaidų kompensavimo, susijusio su tarybos nario veiklos vykdymu bei atlygiu už sugaištą laiką politiniame darbe. Savivaldybės administracijos projekte buvo siūloma už transporto, telefono, pašto, kanceliarinių prekių išlaidas, susijusias su tarybos nario užduočių vykdymu, kiekvieną mėnesį mokėti po 0,3 minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio išmokas. Tam nepritarė tik Biudžeto ir investicijų komitetas, pasiūlęs šią sumą didinti iki 0,5 MMA, t. y. kiekvieną mėnesį mokėti po 162 eurus. Politikai už veiklą tarybos, komitetų, komisijų darbą posėdžiuose už vieną dirbtą valandą gaus tuo metu nustatytą vidutinį valandinį darbo užmokestį, kuris nuolat keičiasi.

– Man atrodo, kad rajono tarybos nario veikla prilyginta valytojos darbui,– teigė „tvarkietis“ Antikorupcinės komisijos pirmininkas Vincas Metrikis. – Mes, rajono tarybos nariai, posėdžiui aukojame beveik visą darbo dieną ir už tai gauname gal kokius tris eurus. Už tokią algą net valytoja nesutiktų dirbti. Žinau, kad Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje politikų atlyginimai gerokai didesni.

– Metrikio kalboje yra daug tiesos. Vieni sako, kad tarybos nariai neaktyvūs, neruošia posėdžiams klausimų. Bet tam nėra ir paskatų, nes užsiimdamas kita veikla, daugiau uždirba,– pridūrė socialdemokratas Z. Mačernius.

– Mes niekur nenusižengiame su darbo santykiais susijusiems įstatymams. Darome tai, ką jie leidžia. Vieni siūlė už politinės veiklos išlaidas mokėti 0,3, kiti – 0,5 MMA. Kiek mokėti – mūsų kompetencija. Kaip balsuodami nuspręsime, taip ir bus,– sakė meras, socialdemokratas Vaclovas Andrulis.

– Nematau šioje salėje nė vieno varguolio, sėdinčio su kiauromis kelnėmis,– teigė liberalsąjūdininkų rajono lyderis Petras Račkauskas. – Prisiminkime, kad prieš pusmetį, prisiekdami šioje salėje, nekalbėjome apie tai, kad sieksime didesnės materialinės naudos sau, o žadėjome tarnauti žmonėms. Siūlau visiems kolegoms atsisakyti visų kompensacijų ir atlygio, susijusio su rajono tarybos nario veikla.

Žodį tarė ir Vyriausybės atstovas Jonas Novogreckis. Jis teigė:

– Didmiesčiuose, matyt, dažniau posėdžiauja taryba, jos komitetai, komisijos, darbo grupės, todėl tų miestų politikai daugiau ir uždirba.

Keturiolikos politikų balsų dauguma nutarta, kad išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, kiekvieną mėnesį bus mokama 0,5 MMA kompensacija.

Delegavo ir paskyrė

Į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo, koordinavimo darbo grupę deleguotas Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas Rimantas Motuzas. Jis deleguotas ir į Šiaulių teritorinės ligonių kasos tikrinimo komisijos nario rinkimus. Vietoj Narkotikų kontrolės komisijos buvusio komisijos nario a.a. Algio Petro Krutkevičiaus į ją paskirta Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė. Ji vietoje A. P. Krutkevičiaus tapo ir Kelmės rajono garbės piliečio vardo ir ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ kandidatų atrankos komisijos nare. Į pastarąją paskirta ir savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA