BIČIULIS

              PATVIRTINTA

                                                                                           Kelmės rajono savivaldybės tarybos

       2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-72

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2017 metais Savivaldybės meras organizavo 83 komitetų (su komitetų pirmininkais) ir Tarybos posėdžius (2016 m. – 87), kuriuose buvo svarstomas 441  sprendimų projektas, mero potvarkiu sušaukė 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, pasirašė Savivaldybės tarybos priimtus 428 sprendimus.

 

                      RAJONO MERO POTVARKIŲ, PRIIMTŲ 2017 METAIS, ANALIZĖ

 

2017 m. priimta 390 mero potvarkių veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais:

                     

Priimtų  mero  potvarkių  temos

Priimtų

potvarkių

skaičius

Procentas nuo

bendro  skaičiaus

Atostogų, komandiruočių  klausimai

 

185 47,44
Personalo  klausimai, apdovanojimas  padėkos  raštais

 

168 43,08
Veiklos organizavimo klausimai (komisijų,  darbo  grupių  sudarymas, atstovų  delegavimas,  mero  potvarkių  pakeitimas  ir  kt.) 37 9,48
Iš viso

 

390  

           

2017 m. parengti 44 Savivaldybės  mero potvarkiai dėl apdovanojimo padėkos raštais  ir 77 padėkos už išskirtinius darbus arba jubiliejinių sukakčių progomis rajonui nusipelniusiems piliečiams, Administracijos, savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojams, kolektyvams.

 

SAVIVALDYBĖS MERO PRIIMAMAJAME GAUNAMŲ RAŠTŲ,

ASMENŲ PRAŠYMŲ 2017 METAIS ANALIZĖ

 

2017 metais savivaldybėje gauti 735 asmenų prašymai (617 (54 proc.) mažiau nei 2016 metais). Iš jų 23 – kolektyviniai, tai yra 14 (39 proc.) daugiau nei 2016 metais.

2017 metais daugiau prašymų užregistruota švietimo, patalpų nuomos ir pirkimo, sveikatos temomis. Taip pat išaugo asmenų prašymų kiekis dėl teisnių ir ūkinių klausimų sprendimo bei materialinės paramos ir pašalpų skyrimo. Sumažėjo gyventojų prašymų dėl mokesčių lengvatų taikymo ir kitais klausimais (dėl civilinės saugos ir mobilizacijos, saugaus eismo ir pan.). Dėl kraštotvarkos klausimų užregistruotas panašus kiekis prašymų.

Veikia gaunamų tikrinamų laiškų modulis, leidžiantis registruoti piliečių laiškus, pateiktus elektroniniu būdu ir vykdyti jų apskaitą, klausimų sprendimo eigos kontrolę, palaikyti operatyvią dvipusę komunikaciją.

2017 metais savivaldybėje gautų asmenų prašymų analizė pagal temas:

Asmenų prašymų temos, klausimai Prašymų skaičius

 

Procentas

(nuo bendro skaičiaus)

Mokesčių lengvatos (dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ar kitų mokesčių arba dėl jų sumažinimo, dėl mokesčių permokų grąžinimo). 212 29
Kraštotvarka (dėl sklypų pirkimo, padalinimo, sujungimo, ribų nustatymo, adresų suteikimo ar patikslinimo, planavimo dokumentų, žemės paskirties keitimo). 131 18
Patalpų nuoma, pirkimas (dėl gyvenamųjų ir ūkinių patalpų nuomos, pirkimo, kreditų, prašymų įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą). 99 13
Ūkiniai klausimai (šildymas, elektra, kelių ir gatvių tvarkymas, vandentiekis, kanalizacija, transportas, remonto darbai, medžių kirtimas ir genėjimas, atliekų tvarkymas). 91 12
Sveikata (dėl socialinės apsaugos, gebėjimų pasirūpinti savimi nustatymo, triukšmo prevencijos, ekologinių klausimų). 62 8
Materialinė parama, pašalpos (dėl materialinės paramos ir pašalpų, kompensacijų už šildymą, medienos įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis). 41 6
Kiti klausimai (dėl civilinės saugos ir mobilizacijos, saugaus eismo, dėl pasisakymų posėdžiuose). 45 6
Teisiniai klausimai

 

28 4
Švietimas (dėl švietimo, sporto, kultūros, jaunimo veiklos klausimų). 19 3
Dokumentų kopijų pateikimas (dėl dokumentų kopijų pateikimo, pažymų išdavimo lengvatiniams kreditams gauti). 7 1
Iš viso

 

735 100

                                          

Be gyventojų prašymų, per 2017 metus Savivaldybėje registruoti 7728 dokumentai (189 daugiau nei 2016 metais).

                                                                                                           

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE NAGRINĖTI KLAUSIMAI, SVARBESNIEJI 2017 METŲ SUSITIKIMAI

 

Data Kur lankėsi Svarbesni susitikimai Nagrinėtas klausimas
2017-01-30 Šiaulių miesto savivaldybė Susitikimas su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu Dėl ekstremalių situacijų
2017-01-31 Lietuvos savivaldybių asociacija Iškilmingas „Metų meras 2016“ apdovanojimo renginys
2017-02-08 Lietuvos Respublikos vyriausybė Savivaldybių merų susitikimas su ministru pirmininku Aktualūs savivaldai klausimai
2017-02-27 Šiaulių teritorinė ligonių kasa Susitikimas su Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriumi R. Mažeika Dėl ligonių kasų teikiamų paslaugų gyventojams
2017-03-06 Šiauliai Susitikimas su Rotary klubu Šiauliuose Dėl savivaldybės veiklos sklaidos
2017-03-07 Regiono plėtros taryba

Šiauliai

Dėl regiono projektų įgyvendinimo
2017-03-15 Lietuvos Respublikos Seimas Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai Bendras posėdis
2017-03-17 Kelmė Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru

A. Veryga Kelmės rajono visuomenės sveikatos biure

Dėl sveikatos sistemos pertvarkos, aktualių gyventojams sveikatos klausimų
2017-03-21 Lietuvos savivaldybių asociacija Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis
2017-03-23 Kaunas Verslo lyderių centras Regioninės politikos pavasario forumas
2017-03-31 Pakruojis Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis Dėl regiono projektų įgyvendinimo
2017-04-06-07 Druskininkai Lietuvos savivaldybių asociacijos seminaras-mokymai Merų specializuotų kompetencijų ugdymas: strateginė lyderystė ir SĮ valdymas
2017-04-13 Aplinkos ministerija        Susitikimas su aplinkos ministru K. Navicku Dėl savivaldybei aktualių klausimų
2017-04-19 Kelmė Susitikimas su Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriumi

K. Kamenecku

Dėl Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus veiklos
2017-05-11 Kelmė Tarptautinė Verslo konferencija su norvegais Kelmės kultūros centre Dėl verslo plėtros Kelmės rajone „Investuok Lietuvoje“
2017-05-22 Aplinkos ministerija        Dėl atliekų tvarkymo
2017-05-30 Lietuvos savivaldybių asociacija Dėl savivaldybių veiklos
2017-06-02 Šiauliai, ŠRATC Konferencija „15 m. distancija ir nauji iššūkiai žiedinės ekonomikos link“
2017-06-12

2017-06-16

Danija,

Švedija

Dėl savivaldybių veiklos sklaidos, verslo plėtros
2017-06-21 Lietuvos Respublikos seimas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Dėl savivaldybių teisių valdant ir disponuojant žeme
2017-07-26 Kelmės rajono savivaldybė Japonų ambasadoriaus priėmimas Savivaldybėje Dėl tarptautinių ryšių plėtros
2017-08-03 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Dėl lėšų kelių tvarkymo programai įgyvendinti
2017-08-04 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su projekto „Išmanus miestas“ autoriais Dėl projekto įgyvendinimo rajono savivaldybėje
2017-08-08 VšĮ Šiaulių Respublikinė ligoninė Susitikimas su ligoninės direktoriumi Dėl Šaukėnų psichiatrijos ligoninės
2017-08-22 Tytuvėnai Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga Konferencija dėl švietimo darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, atlyginimų dydžio
2017-08-25 Šiauliai Susitikimas su UAB „Šiaulių plentas” atstovais Dėl sutarčių vykdymo
2017-09-04 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su Litesko atstovais Dėl galiojančių sutarčių
2017-09-07 Kelmė Susitikimas su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais Dėl problemų švietimo srityje
2017-09-11 Kelmės rajono savivaldybė Susitikimas su JetGas atstovais Dėl gamtinių dujų trasos įrengimo
2017-09-14 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Dėl lėšų kelių tvarkymo programai įgyvendinti
2017-09-18-19 Norvegija Verslo susitikimas su Eureka įmonių vadovais
2017-09-20 Aplinkos ministerija Dėl Tytuvėnų Kultūros centro projekto
2017-09-27 Šiaulių teritorinė darbo birža Susitikimas su direktoriumi R. Domarku Dėl gyventojų įdarbinimo
2017-09-29 Utenos savivaldybė Dėl projektų įgyvendinimo patirties
2017-10-10 Rokiškio savivaldybė Dėl rekreacinių teritorijų sutvarkymo
2017-10-11 Vidaus reikalų ministerija Konferencija „Lietuvos regioninės plėtros kryptys. Baltosios knygos pristatymas“
2017-10-24 Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdis
2017-10-25 Šiaulių miesto savivaldybė

 

Dėl Šiaulių regiono specializacijos krypčių
2017-10-25 Susitikimas su Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio atstovais Dėl Tytuvėnų kultūros centro projekto
2017-10-31 Lietuvos savivaldybių asociacija Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis
2017-11-14 Vidaus reikalų ministerija Dėl įgyvendinamų projektų
2017-11-22 Lietuvos Respublikos

Seimas

LSA tarybos posėdis
2017-12-05 VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis
2017-12-06 Tauragės rajono savivaldybė Viešoji konsultacija / diskusija
2017-12-19 Lietuvos Respublikos

Seimas

VšĮ „Versli Lietuva“ renginys „Institucijų apdovanojimai 2017“; Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos stebėsenos komiteto posėdis

 

Meras dalyvavo savivaldybės įstaigų, įmonių, bendruomenių ir organizacijų renginiuose, apdovanojant brandos egzaminų šimtukininkus, Kelmės sporto klubų pasižymėjusias komandas, Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos posėdžiuose, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai DSD 1 (vokiečių kalbos diplomo) mokyklos statuso suteikimo ceremonijoje, Erasmus+ programos projekto „M.U.S.I.C“ atidaryme Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje ir kt.

 

ATSTOVAVIMAS ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOJE

 

Šiaulių regiono plėtros taryba 2017 m. posėdžiavo daugiau nei 20 kartų, svarstė klausimus dėl regiono projektų planavimo, Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo, derino teisės aktų projektus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu. Priimta sprendimų, patvirtinti regiono projektų sąrašai. Suplanuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kuriomis bus tvarkomi vietinės reikšmės keliai, diegiamos eismo saugos priemonės, plėtojama komunalinių atliekų infrastruktūra, renovuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, modernizuojama viešoji infrastruktūra, didinamas savivaldybių socialinio būsto fondas, tvarkomi kultūros paveldo objektai. Taryba, vadovaudamasi Vyriausybės nustatytais regionų socialinės, ekonominės plėtros ir infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijais, pripažino kelis projektus regioninės svarbos projektais.

Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas patvirtintas 2013 m. gruodžio 3 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“. Plane Savivaldybės teikimu įtraukti ir reikšmingi Kelmės rajonui projektai: Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra, Kelmės m. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija, Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P.Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironio gatvių) sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones, Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų – dviračių takų sutvarkymas (I etapas), Kelmės viešojo transporto atnaujinimas, Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra (I–V etapai), infrastruktūros gerinimas Tytuvėnų mieste, Socialinio būsto plėtra Kelmėje, Gyventojų sveikatos stiprinimas, Kelmės rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros medicinos įrangos atnaujinimas ir modernizavimas, Vadybos kokybės diegimas ir paslaugų kokybės gerinimas, Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas.

2017 m. kovo 7 d. vykusiame Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė regioninės politikos tobulinimo kryptis, regionui reikšmingas infrastruktūros projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pateikta informacija apie Šiaulių regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą 2016 metais, apžvelgtos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, aptarta investicijų projektų kokybė. Kalbėdamas apie nacionalinės regioninės politikos tobulinimo kryptis vidaus reikalų viceministras akcentavo bendradarbiavimo reikšmę. Prioritetinis darbas – vietos savivaldos ir regionų stiprinimas. Pristatyti įgalintos regioninės politikos principai: atvirumas ir partnerystė, apskričių kompetencijų didinimas, optimizacija ir specializacija, regioninė dimensija viešųjų investicijų planavime, stipri savivalda. Pristatytos regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, planuojami pakeitimai. Taryba informuota apie investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų projektų įgyvendinimo, kokybę: teikiamų dokumentų kokybė gerėja, tačiau būtinas aktyvesnis savivaldybių darbuotojų dalyvavimas rengiant bei tikslinant investicijų projektus.

Įvertinus gautus savivaldybių prašymus, pakeisti regiono projektų sąrašai pagal priemones „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Priimtas sprendimas pritarti dėl projekto „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“.

Kovo mėnesį Taryba išklausė Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeikos rajoninių ligoninių finansines ataskaitas už 2016 metus ir aptarė perspektyvas. Atkreiptas dėmesys į sudėtingą kai kurių ligoninių finansinę situaciją, netinkamai planuojamas išlaidas. Diskutuota dėl būtinybės imtis permainų, siekiant išsaugoti ligonines rajonuose.

Taryba patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Šiaulių regiono prioritetinį ir rezervinį projektų sąrašus. Įtraukti 37 projektai, prašoma paramos suma 5,4 mln. Eur. Patvirtintas regiono projektų sąrašas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

Gegužės mėnesį derinti  Sveikatos apsaugos ministerijos parengtos priemonės 4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas, Švietimo ir mokslo ministerijos parengtos priemonės 1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo plano keitimo projektas.

2017 m. birželio 27 d. vykusiame Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos Šiaulių regiono specializacijos krypčių galimybės. Diskusijoje dalyvavo ministerijų, mokslo centrų, agentūrų atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai.

Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė regioninės specializacijos tikslus, etapus ir kryptis. Šiuo metu rengiamas dokumentas, kuriame būtų suderinta regioninės politikos strategija – regioninės politikos gairės (Baltoji knyga). Planuojami pilotiniai projektai keliuose regionuose, Šiaulių regionas turi galimybę tapti vienu iš jų. Kalbėdamas apie regioninę specializaciją, vidaus reikalų viceministras akcentavo partnerystės reikšmę. Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė pristatė ministerijos bendradarbiavimo su savivaldybėmis galimybes. Apžvelgti įgyvendinami projektai, aptarti būdai pasinaudoti finansine parama. Ministerija teikia regionams pagalbą vystant ekonominės diplomatijos ryšius, užmezgant bei palaikant santykius su užsienio lietuviais, organizuoja mokymus ir seminarus. Šiame posėdyje aptarti ir kiti klausimai: taryba patvirtino regiono projektų sąrašus pagal priemones „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ bei pakeitė projektų sąrašą pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 projektui „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“ Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-505 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ skiriamas finansavimas 376 562,27 Eur.

Vienas iš svarbiausių šiuo metu vykdomų projektų – Kelmės kultūros centro rekonstrukcija ir modernizavimas. Pirmajame etape šiam projektui gauta 1 milijonas 87 tūkstančiai eurų valsty­bės investicijų fondo lėšų. Šiomis lėšomis sutvarkyta biblioteka, pakeistas pastato stogas, durys ir langai. Antrajame etape gauti 396 tūkstančiai eurų. Jie panaudoti statybos, nuotekų, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbams. Trečiajame etape skirta 1 milijonas 273 tūkstančiai eurų. Šios lėšos naudojamos scenos mechanizmams modernizuoti, kėdėms ir kitai didžiosios ir mažo­sios salės įrangai įsigyti. Bendra suma, kurios prireiks visiems kultūros centro rekonstrukcijos ir moder­nizavimo darbams, – 3 milijonai 905 tūkstančiai eurų. Projektas finansuojamas kooperuotomis Euro­pos sąjungos, valstybės investicijų fondo bei savivaldybės biudžeto lėšomis.

Kelmės kultūros centro rekonstrukcijos ir modernizavimo projektas laikomas pavyzdiniu visoje šalyje. Puikiai išnaudotos visos erdvės. Atsirado daugiau patalpų įvairiai veiklai: buvusioje fojė įrengta papildoma salė, požeminėje dalyje įkurtas Amatų centras, buvusiame kiemelyje – galerija, baigia­ma įrengti Mažojo teatro salė ir moderni scena.

Taryboje liepos  mėnesį tartasi dėl Sveikatos apsaugos ministerijos parengto regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto,  Sveikatos apsaugos ministerijos parengto regioninės priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto.

Rugpjūčio mėnesį Taryboje aptartas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengto regioninės priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas.

Transporto investicijų direkcija informavo, kad 2017 m. rugpjūčio 7 d. pasirašyta Kelmės rajono savivaldybės administracijos projekto „Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironio gatvių) sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones“ pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ sutartis. Projekto įgyvendinimui skirtas 661 818,51 Eur finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Visa projekto vertė – 778 610,01 Eur, iš jų 116 791,50 Eur – nuosavos lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama kompleksiškai rekonstruoti Kelmės miesto Rudupio, Šlaito, Malūno gatves, įrengiant asfaltbetonio dangą. Subalansuota susisiekimo infrastruktūra pietiniame Kelmės miesto kvartale užtikrins darnesnę vietinės reikšmės kelių tinklo plėtrą, padidins kelių transporto sektoriaus konkurencingumą, pagerinti gatvių techniniai parametrai sumažins eksploatacines transporto priemonių sąnaudas, padidins gatvių saugą bei ekologiškumą.

Rugsėjo-spalio mėnesiais aptarti Aplinkos ministerijos parengto priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo, Susisiekimo ministerijos parengto priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektai.

2017 m. rugsėjo 29 d. vykusiame Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos galimos Šiaulių regiono specializacijos kryptys. Diskusijoje dalyvavo Ūkio ministerijos atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai.

Posėdyje pristatyta Šiaulių apskrities ekonominės specializacijos apžvalga. Analizė atlikta atsižvelgiant į pramonės šakų koncentraciją. Kaip galimos Šiaulių regiono specializacijos išskirti šie sektoriai: maisto ir gėrimų gaminiai, transporto įrangos ir elektronikos gamyba, metalo, plastiko ir popieriaus gaminiai, miškininkystė, mediena ir baldai, tekstilė ir apranga, žemės ūkis. Ūkio viceministrė Lina Sabaitienė pakvietė konstruktyviai diskusijai. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad regionui yra svarbi naudingųjų iškasenų kasyba ir perdirbimas – dolomitinės skaldos gamyba, durpių gavyba, pateikė pastabas atliktai analizei. Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. dr. Ingrida Šaulienė pristatė Šiaulių universiteto vaidmenį regiono specializacijos kontekste. Taryba patvirtino regiono projektų sąrašą pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir pakeitė projektų sąrašus pagal priemones: „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, „Miestų kompleksinė plėtra“, „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Įvertinus poreikį, pakeistos Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano dalys „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“. Tarybai pristatyta Šiaulių žuvininkystės regiono vietos plėtros strategija iki 2023 metų.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pradeda įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 2017 m. lapkričio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-928 projektui skiriamas finansavimas sudaro 6 971 232 Eur ES fondų lėšų, bendra projekto vertė siekia 8 291 092 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal regioninę priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Šiaulių regiono savivaldybėse planuojama įrengti konteinerines komunalinių atliekų aikšteles, skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti. Akmenės rajono, Pakruojo rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijose ketinama pastatyti ir įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Bus įrengta 772 estetiškai atrodančios antžeminės, 158 pusiau požeminės bei 18 požeminių konteinerių aikštelių, pritaikytų naudotis žmonėms su negalia. Planuojama, kad projekto metu bus įsigyti 4 698 konteineriai, kurių metinis pajėgumas sieks 10 748 tonas per metus, o didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių metinis pajėgumas sieks 5 620 tonų per metus. Visose Šiaulių regiono savivaldybėse planuojama įgyvendinti visuomenės informavimo ir švietimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemones. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus pagerintas rūšiuojamųjų atliekų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių pasiekiamumas. Taip pat bus didinamas gyventojų sąmoningumas, skatinant atsakingai rūšiuoti komunalines atliekas. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2018 m. pabaigoje.

Lapkričio mėnesio Taryboje buvo aptartos ir patvirtintos Šiaulių regiono projektų sąrašo priemonės: Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūra“ keitimas, Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ keitimas, Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ keitimas, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Šiaulių regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų keitimas.

Gruodžio mėnesį regiono plėtros tarybos posėdis vyko Kelmės rajone, Tytuvėnų Piligrimų centre. Posėdyje aptarta ir priimti sprendimai dėl: Šiaulių regiono projektų sąrašo pagal priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ keitimo, siūlomo kandidato į Lietuvos architektų rūmų sudaromas regionines architektūros tarybas, Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos), Šiaulių regiono specializacijos krypčių, Šiaulių regiono plėtros.  Įžanginį žodį tarė Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininkas Vitalijus Mitrofanovas, posėdžio dalyvius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Su Lietuvos regioninės politikos gairėmis (Baltoji knyga) supažindino Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, apie Šiaulių regiono specializacijos kryptis kalbėjo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas.

Po pranešimų vyko diskusija dėl Šiaulių regiono plėtros. Posėdžio dalyviams surengta trumpa ekskursija po Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį (http://www.kelme.lt/lit/Siauliu-regiono-pletros-tarybos-posedis#).

 

SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VEIKLOJE

2017 metais Meras, atstovaudamas Kelmės rajono savivaldybę, dalyvavo Asociacijos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptartos savivaldybėms aktualios problemos ir pasiūlymai.

Sausio mėnesį  vykusiame susitikime su vidaus reikalų ministru merai pabrėžė būtinybę stiprinti Lietuvos regionų politiką, atsižvelgiant į šalies savivaldybių skirtingą ekonominę ir socialinę padėtį. Valstybei reikalinga aiški bendra nacionalinė regionų plėtros strategija, kurioje būtų apibrėžtas regionų išskirtinumas. Strategija turėtų būti darniai susijusi su turizmo, susisiekimo, investicijų ir verslo plėtros programomis. Merai aptarė ES investicinių projektų finansavimo sąlygų aprašymų klausimą, savivaldos galių didinimą gerinant finansines paskatas, platesnį piliečių įtraukimą į savivaldos veiklą. Kalbėta apie tiesioginius seniūnų rinkimus.

Vasario mėnesį merai susitiko su premjeru Sauliumi Skverneliu. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Vyriausybė ketina stiprinti savivaldybių savarankiškumą, mažinti centralizaciją ir suteikti joms daugiau įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas gyventojams, informavo apie Vyriausybės ketinimą perduoti darbo biržas savivaldybėms. Merais išreiškė susirūpinimą dėl ribojamos savivaldybių galimybės savarankiškai rinktis viešųjų paslaugų teikėjus ir pasinaudoti ES investicijomis.

Susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu buvo išsakyta merų nuomonė dėl vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, kurie nekeisti nuo 2006 metų ir praktikoje sunkiai pritaikomi. Kelmės rajono savivaldybėje jau veikia mobilioji grupė, vykstanti į socialinės rizikos šeimas įvairiu paros metu.

Susitikime su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku merai kėlė klausimą dėl teisės disponuoti valstybine žeme perdavimo savivaldybėms.

Merams buvo pristatyti LSA atstovų derybų su Finansų ministerija (FM) dėl savivaldybių biudžetų tobulinimo rezultatai. FM sutinka savivaldybėms skiriamas bendrosios dotacijos kompensacijos sumas transformuoti į bendrąsias dotacijas, kurių dydžiai išliktų pastovūs neatsižvelgiant į savivaldybių mokestinių pajamų dydį.

Birželio 21 d. Meras dalyvavo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto organizuotoje diskusijoje „Dėl savivaldybių teisių valdant ir disponuojant žeme“.

Spalio 11 d. Meras dalyvavo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir Vidaus reikalų ministerijos surengtoje konferencijoje „Lietuvos regioninės plėtros kryptys. Baltosios knygos pristatymas“, kurioje buvo pristatytos regioninės plėtros kryptys, išdėstytos darbo grupės sukurtoje baltojoje knygoje.

Spalio 24 d. Seime vyko LSA tarybos posėdis, kuriame aptarti klausimai dėl savivaldybių reformų, galimybių savivaldybėms skolintis lėšų svarbiems projektams vykdyti išplėtimo, biudžeto pajamų nustatymo metodikos naujovių.

Balandžio 26 d. Meras ir Tarybos narys Egidijus Ūksas dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime.

 

 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2017 METŲ VEIKLA

           

           2017 m. Savivaldybės tarybos nariai dirbo šešiuose, kadencijos pradžioje sudarytuose savivaldybės tarybos komitetuose: Biudžeto ir investicijų (pirmininkas Rimantas Motuzas), Kaimo reikalų ir verslo (pirmininkas Romas Docius), Kontrolės (pirmininkas Egidijus Ūksas), Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio (pirmininkas Zenonas Mačernius), Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė Ona Granickienė), Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos (pirmininkas Albertas Brazas). Vyko bendri komitetų posėdžiai (dažniausiai – Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio ir Kaimo reikalų ir verslo).

BIUDŽETO IR INVESTICIJŲ KOMITETAS

          Biudžeto ir investicijų komitetas, vykdydamas komiteto 2017 metų veiklos planą, vadovavosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos  sprendimais, vykdė biudžeto ir investicijų specialiąją kompetenciją, kurią vykdyti įpareigoja komiteto veiklos nuostatai.                                                                                               

    2017 metais komiteto sudėtis, sudaryta kadencijos pradžioje, nesikeitė. Komitete dirbo penki tarybos nariai, iš jų: 3 – LSDP (Rimantas Motuzas, Zita Loseva, Ramūnas Baranauskas), 1 – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Gipoldas Karklelis) ir 1 – Liberalų sąjūdžio (Tomas Savickas).                                                         

2017 metais įvyko 13 komiteto posėdžių, iš jų dvejuose dalyvavo  kitų komitetų pirmininkai   (posėdžiuose buvo  aptariamos 2017 m. rajono  savivaldybės  biudžeto pajamos ir išlaidos). Posėdžių metu buvo svarstomi Savivaldybės tarybai teikiami sprendimų projektai, aiškinamasi, kaip  2017 metų biudžete numatytos išlaidos atitiko atskiroms programoms vykdyti, ar buvo užtikrintas Administracijos padaliniuose veiksmingas finansų valdymas.  Komiteto nariai ypatingą dėmesį skyrė racionaliam lėšoms investiciniams projektams, kurie  svarbiausi  rajono  gyventojams ir tenkina jų lūkesčius,  planuoti. Komitetas laiku rengė savo veiklos planus ir užtikrino jų įgyvendinimą. Atlikta patikra ir surašytas aktas ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų 2016 metų lėšų panaudojimo“.  Atrankos būdu dėl bendruomenėms skirtų lėšų panaudojimo pasirinktos patikrinti Kelmės miesto, Lupikų, Kolainių kaimų bendruomenių, Meno mėgėjų draugijos ,,Mūza“ ir Kelmės krašto  bendruomenių sąjunga. Patikrinimo medžiaga su išvadomis buvo pateikta Biudžeto ir investicijų komitetui.  Komiteto  posėdžiuose apsvarstyta visų patikrų medžiaga ir priimti nutarimai. Komitetui pavyko įtakoti, kad 2017 metais į rajono savivaldybės biudžetą gauta daugiau nei planuota pajamų, savivaldybė išliko racionaliai tvarkančia ir naudojančia lėšas, neviršijančia kreditorinių įsiskolinimų limitų ir įsiskolinimą mažinančia.    

Komiteto nariai, svarstant biudžeto projektus,  siekė, kad biudžeto  projekto pateikimo  formoje mokesčių mokėtojų lėšos būtų susietos  su siekiamais asignavimų valdytojų tikslais ir rezultatais, kad būtų sudaromos galimybės visuomenei kuo plačiau dalyvauti biudžeto valdyme, skatinti mokėti mokesčius ir planuojamu laikotarpiu siekti ambicingesnių tikslų.

         Komiteto nariai dalyvavo įvairiuose renginiuose, išvykose, susitiko su gyventojais ir aptarė biudžeto ir investicijų klausimus. Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi ir neįtraukti į tarybos posėdžių darbotvarkes klausimai  dėl asmenų, religinių organizacijų prašymų, komiteto veiklos plano 2017 metams, rajono savivaldybės 2017 ir 2018 metų programinių biudžetų rengimo, valstybinės žemės nuomos ir žemės  mokesčių, nekilnojamo turto mokesčio asmenims nustatymo  tvarkos, mokesčių lengvatų,  informacijos apie rajono savivaldybės gaunamų biudžeto pajamų planuojamą įvykdymą už 2017 metus, rajono įmonių ir organizacijų bei rajono gyventojų laiku ir teisingo mokesčių mokėjimo į rajono savivaldybės biudžetą klausimai. Aptarti mokesčių mažinimo kriterijai (savivaldos kompetencijos), kurie suteiktų galimybę pasinaudoti specialiomis mokesčių lengvatomis naujai įsisteigiantiems verslo subjektams ir būtų aiškūs, suprantami fiziniams asmenims. Komitetas įtakojo, kad būtų pritaikytos lengvatos asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimus, siekiant skatinti asmenis legaliai dirbti. Komiteto  metų darbo plane numatytos priemonės įvykdytos.

KAIMO REIKALŲ IR VERSLO KOMITETAS

Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas (Romas Docius, Stasys Baltrušaitis, Kristina Balsienė, Reda Mažonavičienė) 2017 metais dirbo vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos programa, individualiais komiteto narių veiklos planais.

2017 metais vyko 6 Kaimo reikalų ir verslo komiteto posėdžiai. 5 posėdžiai vyko bendrai su Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetu. Komiteto nariai dalyvavo  svarstant visus Administracijos parengtus sprendimų projektus ir posėdžio metu papildomai nagrinėjo klausimus dėl seniūnijų blogos būklės kelių sąrašo sudarymo, sprendimų dėl būklės gerinimo priėmimo ir  Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto sudarymo.

Kiekvieną metų mėnesį komiteto nariai kartu su rajono ūkininkų sąjunga dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus organizuojamuose susirinkimuose, kuriuose aptarta daug žemdirbiams ir ūkininkams rūpimų klausimų ir ieškota susidariusių problemų sprendimų būdų.

2017 metais Kaimo reikalų ir verslo komiteto nariai analizavo aktualius rajono žemdirbiams ir ūkininkams klausimus, teikė pasiūlymus, dalyvavo diskusijose.

KONTROLĖS KOMITETAS

Kontrolės komitetas (Egidijus Ūksas, Zita Loseva, Dalia Balčiūnienė, Stanislovas Baltrušaitis, Albertas Brazas, Stasys Lekšas, Petras Račkauskas, Reda Mažonavičienė) 2017 metais išnagrinėjo visus veiklos programoje numatytus klausimus. Įvyko 12 posėdžių, organizuotas vienas išvažiuojamasis komiteto posėdis.

Komitetas išklausė Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Daivos Bružienės pateiktas finansinio (teisėtumo) audito ataskaitą ir išvadas dėl UAB Kelmės vietinio ūkio, BĮ Pakražančio gimnazijos, SĮ Kelmės knygyno, VšĮ Kelmės ligoninės. Buvo išklausytos ir aptartos atliktų auditų ataskaitos dėl panaudos pagrindais perduoto turto valdymo ir naudojimo, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, prieinamumo ir finansavimo Kelmės rajono savivaldybėje. Komitetas pritarė Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planui, aptarė klausimą dėl etatų skaičiaus tarnyboje.

Komiteto posėdžiuose buvo svarstomos kontrolierės pateiktos išvados dėl Savivaldybės galimybės imti 802 400 eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti bei galimybės suteikti 300 tūkst. eurų savivaldybės garantiją UAB „Kelmės autobusų parkas“ investiciniam projektui „Naujų autobusų įsigijimas ir plovyklos įrengimas“ įgyvendinti. Komitetas nusprendė siūlyti pakoreguoti Savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo projekto Nr. T1-334 „Dėl garantijos suteikimo UAB „Kelmės autobusų parkas“ turinį, išbraukiant 2 punktą, garantiją siūlyti teikti tik 200 tūkst. eurų. Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl garantijos suteikimo UAB „Kelmės autobusų parkas“, atsižvelgė į komiteto siūlymą.

Komitetas atsižvelgė į Savivaldybės tarybos pasiūlymą domėtis Savivaldybės administracijos įgyvendinamais užterštų teritorijų sutvarkymo projektais. 2017 m. kovo 9 d. komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį į Tytuvėnus ir Užventį, kartu su už projektą atsakingais rajono savivaldybės administracijos specialistais apžiūrėjo ir įvertino tvarkomas teritorijas. Kaip vyksta šio projekto įgyvendinimas, buvo nuolat domimasi komiteto posėdžiuose, išklausoma Savivaldybės administracijos pateikiama informacija. Kelmės rajono savivaldybės taryba dėl objektyvių priežasčių nusprendė neįgyvendinti užterštos teritorijos sutvarkymo projekto Želviuose, Užvenčio seniūnijoje, o dėl užterštos teritorijos Tytuvėnuose sutvarkymo projekto kilo problemų. Komitetas toliau domėsis šio projekto įgyvendinimo eiga.

Komitetas, atsižvelgdamas į komiteto narių nagrinėtus klausimus, išvadas bei pasiūlymus, atliktų auditų rezultatus, rekomendavo Savivaldybės administracijai įrengti telemetrinę automobilių (GPS) kontrolę švietimo įstaigų geltonuosiuose autobusuose bei Savivaldybės administracijos automobiliuose. Rekomendacija įgyvendinama.

Komitetas svarstė klausimą dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto skyrimo tvarkos ir priežiūros. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad iš 130 savivaldybei priklausančių būstų dalis yra netinkami gyventi, avarinės būklės, taip pat į socialinio būsto skyrimo tvarką. Komitetas nutarė rekomenduoti Savivaldybės administracijai papildyti socialinio būsto tvarkos aprašą, numatant, kad, iškeldinus gyventoją iš avarinės būklės socialinio buto, kitas būstas būtų skiriamas be eilės. 

Komitetas neturėjo reikšmingų pastabų dėl 2016 metais bendruomenėms skirtų lėšų panaudojimo, mokytojų ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai kelti skirtų lėšų panaudojimo Kelmės rajono ugdymo įstaigose, dėl daugiafunkcių centrų Pašilėjė ir Pašilėnuose veiklos rezultatų.

Buvo gauti du komitetui adresuoti piliečių prašymai dėl susidariusios situacijos Vytauto Didžiojo gatvėje vykdant remonto darbus. Komitetas nusprendė įpareigoti Kelmės seniūną kontroliuoti sunkiasvorių automobilių srauto judėjimą miesto gatvėmis ir remonto darbų vykdytojams reikšti pastabas dėl kitų gatvių kelio dangos gadinimo.

Komitetas nutarė, kad, nagrinėjant piliečių prašymus, būtų vadovaujamasi galiojančiais įstatymais ir rajono savivaldybės sprendimais.

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO IR KOMUNALINIO ŪKIO KOMITETAS

Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas 2017 metais dirbo vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos programa, komiteto bei individualiais komiteto narių veiklos planais. Komiteto nariai pagal kompetenciją pasiskirstė kuruoti veiklos sritis:

Saulius Mockus – savivaldybės socialinis būstas, šilumos ūkis,

Petras Račkauskas – statyba, architektūra, paveldosauga,

Rimas Bertašius – kelių fondo lėšų panaudojimas, kelių priežiūra,

Vytautas Barkauskas – vandentvarka, aplinkosauga,

Zenonas Mačernius – bendri klausimai, investicijos, strategija, planavimas.

2017 metais vyko 12 komiteto posėdžių. Visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo rengiant posėdžiams klausimus. Penki posėdžiai vyko kartu su Kaimo reikalų ir verslo komitetu.

 2017 metais komitetas periodiškai tikrino seniūnijų vietinės reikšmės kelius, nustatė blogą kelių būklę.

Komitetas siūlė Savivaldybės tarybai skirti lėšų probleminiams keliams remontuoti, tikrino, ar Savivaldybės administracija vadovaujasi Tarybos patvirtintu kapitalo investicijų į Kelmės rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą prioritetinių objektų sąrašu. Komiteto nariai apžiūrėjo miškų kelius, kurių priežiūrai buvo skirto lėšos iš bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos.

          Komitetas 2017 metais kartu su UAB ,,Kelmės vanduo“ didelį dėmesį skyrė klausimams dėl vandens kokybės  gerinimo (Kelmės rajone 21 gręžinyje yra per didelė fluoro koncentracija). UAB ,,Kelmės vanduo“  atliko studiją dėl geriamo vandens gerinimo įrangos įdiegimo. 2018 metais planuojama mieste rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius fluoridui pašalinti cheminiu būdu.

         Geriamajam vandeniui tiekti Kelmėje rekonstruota 3 km vandentiekio ir nutiesta naujų nuotekų tinklų apie 0,5 km. Ilgalaikiam turtui atstatyti investuota apie 62 tūkst. eurų. Pakėvio, Gailių, Janaučių, Pagryžuvio gyvenvietėse pakeisti giluminiai vandens siurbliai. Kelmės valymo įrenginiuose pakeista orapūtė, Pavydų – automatizuotas valymo procesas, duomenys perduodami į centrinę dispečerinę.

2017 metais UAB ,,Kelmės vanduo“ ir UAB ,,Kauno hidrogeologija“ pasirašė rangos sutartį ,,Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“. Sutarties vertė – 72 128,10 eurų. Griniuose iš viso nebuvo vandens gerinimo įrenginių, gyventojai naudojo kokybės reikalavimų neatitinkantį geriamąjį vandenį. Įgyvendinus projektą, Grinių gyvenvietėje, įrengus naujus vandens gerinimo įrenginius, bus išspręsta geriamojo vandens kokybės problema. Šiuo metu vyksta vandens gerinimo įrenginių statybos darbai, kurie numatomi baigti 2018 m. vasarą.

UAB ,,Kelmės vanduo“ ir UAB ,,Techsis“ pasirašė rangos sutartį ,,Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“. Sutarties vertė – 659 571,00 eurų. Įgyvendinant projektą, Kukečių gyvenvietėje planuojama suprojektuoti ir įrengti naujų nuotekų trasų ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius, kuriais galės naudotis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).

         Paskelbti pirkimai dėl projektavimo ir rekonstrukcijos darbų Kelmės nuotekų valymo įrenginiuose. Atlikti pirkimai Kelmės dvaro kvartalo vandentvarkos sutvarkymo projektavimo darbams. Šių projektų  įgyvendinimui reikės apie 5 mln. eurų.

         Įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programą, patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų  rugsėjo 29 sprendimu Nr. T-303 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programos tvirtinimo“, savivaldybės socialiniam būstui įsigyti 2017 metais išleista 175,4  tūkst. eurų, būstui remontuoti –  61,1 tūkst. eurų.

         Vidinei kontrolei užtikrinti sudaryta socialinio būsto nuomos komisija, kurios pritarimu nuomojamas socialinis būstas, sprendžiamos kitos problemos, susijusios su savivaldybės socialiniu būstu. 2017 metais komisija posėdžiavo 21 kartą, svarstė apie 90 įvairių klausimų. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatyme numatyta galimybė išsipirkti savivaldybės būstą rinkos kainomis. Šia galimybe 2017 metais  pasinaudojo penki rajono savivaldybės socialinio būsto nuomininkai, kurie į savivaldybės biudžetą sumokėjo 10 tūkst. eurų. Šios lėšos panaudotos savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai.

         2017 metais lengvatine paskola gyvenamajam būstui įsigyti pasinaudojo vienuolika šeimų.    Komitetas domėjosi savivaldybės įmonių valdymo bei atliekų tvarkymo klausimais, dėl kurių priimti atitinkami komiteto sprendimai.

SOCIALINIŲ KLAUSIMŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS

Komitetas 2017 metų  darbo plane patvirtino 15 priemonių. Neįgyvendintos liko trys priemonės: parengti ir patvirtinti Savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei planą (Sveikatos apsaugos ministerija dėl poreikio stokos nepateikė rekomendacijų), surengti susitikimą su Kelmės rajono pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais, analizuoti vaiko teisių apsaugos būklę rajone (priemonė perkelta į 2018 metų komiteto veiklos planą).

2017 metais komitetas (Ona Granickienė, Vincas Metrikis, Stepas Dzimidas, Stasys Lekšas, Izidorius Šimkus) dirbo  intensyviai: komiteto nariai aktyviai dalyvavo klausimų svarstyme komitete ir taryboje, aktyviai domėjosi integralios pagalbos teikimo situacija rajone (nuo veiklų įgyvendinimo pradžios paslaugomis pasinaudojo 37 paslaugų gavėjai). Metų pabaigoje paslaugos buvo teikiamos 26 paslaugų gavėjams: Liolių seniūnijoje – 2, Užvenčio – 3, Šaukėnų – 3, Kelmės miesto – 13, Tytuvėnų – 3, Tytuvėnų apylinkių – 2.

Komiteto narius domino ir šeimos, globojančios vaikus: du kartus buvo aplankytos dvi šeimos  Tytuvėnuose ir Pagryžuvyje. Komiteto iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimu patikslintas aprašas dėl paramos skyrimo šeimai.  Parama pasinaudojusi Pagryžuviškių šeima įsirengė nuotekų šalinimo sistemą.  

2017 m. vaikų globa buvo vykdoma 5 šeimose, kuriose buvo globojami 34 vaikai (šeimoje gyvenančių vaikų skaičius kito dėl laikinosios globos skyrimo ir vaikams sukakusios pilnametystės). Šioms šeimos išmokėta iš savivaldybės biudžeto 95 172 Eur.

Iš valstybės biudžeto skirta:

  1. Globos (rūpybos) išmoka (181 paslaugą gavusiam asmeniui išmokėta 242 990 eurų);
  2. Globos (rūpybos) tikslinis priedas (83 asmenims išmokėta 178 215 eurų).

Komiteto nariai susitikimuose su gyventojais pristatė šeimų ir šeimynų bei budinčių globėjų veiklos modelį rajone, aktyviai dalyvavo  Vijurkų vaikų globos namų pertvarkos plano svarstyme, vykdant nutarimą ,,Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2017–2020 metais priemonių plano“. Kviestas neeilinis dviejų komitetų posėdis, kuriame buvo aptarti svarbūs šios įstaigos pertvarkos klausimai ir siūlyta teikti svarstyti Savivaldybės tarybai sprendimą.  Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre planuojamos teikti paslaugos: intensyvi krizių įveikimo pagalba vaikui ir šeimai, kurios vaikas apgyvendintas įstaigoje; kompleksinė pagalba besilaukiančioms ir vienišoms, socialinių įgūdžių neturinčioms motinoms; laikino „atokvėpio“ paslauga šeimoms, globėjams (rūpintojams), įvaikintojams globėjų šeimoje ar institucijoje (bendruomeniniuose socialinės globos namuose) ir neįgaliems vaikams globos institucijoje (bendruomeniniuose socialinės globos namuose); trumpalaikė socialinė (iki 3 mėn.) globa vaikams iki 3 metų; palydimosios pagalbos sistemos sukūrimas jaunuoliams nuo 16 iki 18 metų amžiaus ir apsaugoto būsto sistema jaunuoliams, paliekantiems globos (rūpybos) instituciją; globėjų centro įkūrimas (nesteigiant papildomų etatų) Globėjų veiklos plėtrai; bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir socialinių paslaugų plėtra.

Komitetas domėjosi  depresijos, vedančios į savižudybę prevencine programa ir vykdymu rajone. Gautas  subjektyvus teiktos psichologinės pagalbos asmenims, kurie ketino/mėgino nusižudyti bei sulaukė pagalbos pagal reagavimo į savižudybių riziką Kelmės r. algoritmą vertinimas ir pateiktos rekomendacijos.

Komitete buvo svarstomos rajono sveikatos įstaigų ataskaitos, įstaigų vadovų atlyginimų kintamosios dalies apskaičiavimo metodika. Komiteto nariai aktyviai domėjosi VšĮ Kelmės ligoninės darbuotojų skundais ir vykdyto ligoninės finansinio audito išvadomis ir rekomendacijomis bei patalpų perskirstymo klausimais. Komitetas kelis kartus vyko į gydymo įstaigas susipažinti su susidariusia situacija ir būkle (VšĮ Tytuvėnų PSPC ir ligoninė, Kelmės ligoninė, Kelmės rajono PSPC). Komiteto iniciatyva paruošta gydymo įstaigų paslaugų kainų nustatymo metodika, parengtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos planas ir įgyvendinimo programa, numatant prioritetines kryptis, nustatyta  ASPĮ aptarnaujama teritorija ir tvarka. Bendruomenės sveikatos tarybos prašymu paruošta  tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės programa, įsteigtas DOC kabinetas.

Komiteto iniciatyva buvo analizuojama, ar laikomasi Sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuostatų dėl gydytojų ir slaugytojų atlyginimo dydžio kaitos, vaikų dantų padengimo silantais paslaugos teikimo rajone, dantų protezavimo  paslaugos teikimo VšĮ Kelmės ligoninėje. Priimti tarybos sprendimai: ,,Dėl Lykšilio medicinos punkto uždarymo“, ,,Dėl greitosios  medicinos pagalbos ekipažų sumažinimo“ (iki 2 ekipažų dieną ir naktį).

 Komitete buvo pristatytas Savivaldybės administracijos kartu su partneriu Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyriumi vykdomas projektas ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ (projekto veikloje dalyvauja 182 asmenys), psichologinės pagalbos teikimo senjorams projektas ,,Sidabrinė linija“ (M.Čiuželio paramos fondo direktorius Marius Čiuželis pateikė informaciją dėl fondo teikiamų pagyvenusiems žmonėms paslaugų, kuriomis jau naudojasi 15 rajono gyventojų).

         Komiteto  iniciatyva numatyta verslo liudijimo įsigijimo 50 proc. lengvata pensinio amžiaus gyventojams.

Komitetas dirbo kartu su Savivaldybės gydytoja Indre Skirmantaite, bendradarbiaujant paruošti reikalingi aprašai sveikatos ir socialiniais klausimais, suformuotos rekomendacijos. Teikta daug pasiūlymų dėl socialinio darbo rajone gerinimo.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR VIEŠOSIOS TVARKOS KOMITETAS

Kelmės rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas dirbo vadovaudamasis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-155 patvirtintais švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto veiklos nuostatais.

Komitete 2017 metais dirbo: Albertas Brazas, Emilija Kvietkuvienė, Dalia Balčiūnienė, Kęstutis Bilius, Egidijus Ūksas.

2017  metais įvyko 15 Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdžių. Apsvarstyti 87 klausimai (2015 metais buvo svarstyti 25 klausimai, 2016 metais – 64). Pateikti siūlymai dėl: Gabių vaikų ugdymo rajone programos rengimo, buhalterinių paslaugų centralizavimo, savivaldybės dalyvavimo VšĮ Lietuvos kultūros politikos instituto veikloje, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi prioritetinių sričių Kelmės rajono savivaldybėje 2018 metais nustatymo,  GPS įrengimo rajono ugdymo įstaigų mokykliniuose autobusuose.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto (toliau – komitetas) nariai daug laiko skyrė diskusijoms aktualiais Kelmės rajono gyventojams švietimo, kultūros, viešosios tvarkos ir sporto klausimais. Dažnai tai padėjo priimti teisingus sprendimus, išsiaiškinti problemas ar vykdyti jų prevenciją.

Svarbiausi Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto priimti sprendimai dėl: Kelmės policijos komisariato budinčios dalies reorganizavimo įtakos viešajai tvarkai rajone užtikrinti, medicinos pagalbos sporto varžybų rajone metu, rajono kultūros ir švietimo įstaigų buhalterinių paslaugų centralizavimo, Maironių ir Mockaičių pagrindinių mokyklų reorganizavimo (vyko susitikimai su šių mokyklų bendruomenėmis dėl mokyklų tolesnės veiklos), Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius veiklos, ugdymo įstaigų metų rezultatų ir galimų mokymosi rezultatų gerinimo būdų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudos ir sklaidos, kvalifikacijai skiriamų lėšų panaudojimo, Kelmės rajoną reprezentuojančių renginių sąrašo patvirtinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi prioritetų sričių Kelmės rajono savivaldybėje 2018 metais, rajono mokyklų tinklo pertvarkos, Mažosios Lietuvos kultūros sostinės Kražių programos, vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimo, rajono ugdymo įstaigų pasiruošimo 2017–2018 mokslo metams, gabių vaikų rajono ugdymo įstaigose ugdymo ir skatinimo.

Komitetas išklausė 30 Kelmės rajono švietimo ir kultūros įstaigų vadovų ataskaitų, svarstė 2017 m. savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės klausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susipažino su paklausimais, 2017 m. valstybinių brandos egzaminų (VBE), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo( PUPP), standartizuotų testų rezultatais.

Komitetas daug dėmesio skyrė Kelmės rajono ugdymo įstaigų tęstinei kompiuterizavimo programai įgyvendinti. Rajono ugdymo įstaigose esančios kompiuterinės įrangos buvo įsigyta įstaigoms dalyvaujant respublikiniuose projektuose. Dažnai tai jau pasenusi, nebeatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų įranga. Komitetas siūlė skirti finansavimą informacinėms kompiuterinėms technologijoms (IKT) atnaujinti.

Komiteto nariai savo iniciatyva lankėsi rajono švietimo ir kultūros įstaigose, bendravo su įstaigų vadovais, darbuotojais, domėjosi problemomis, įstaigų finansavimo klausimais. Gautą informaciją panaudojo sprendimams dėl  įstaigų materialinės būklės gerinimo priimti, dėl aprūpinimo priemonėmis, dėl  taupaus ir efektyvaus materialinių išteklių naudojimo, ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos, tinkamo gyventojų poreikių tenkinimo.

Komiteto nariai domėjosi Kelmės daugiafunkcio sporto centro statyba, ne kartą jame lankėsi, dalyvavo sprendžiant centro struktūros, aprūpinimo, funkcionalumo klausimais, išsakė savo pastabas ir pasiūlymus.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 2017 METAIS

Rajono savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams. Rajono savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuoti internetu.

Iš viso įvyko 83 komitetų ir tarybos posėdžiai (2016 m. – 87), kuriuose buvo svarstomas 441  sprendimų projektas, įvyko 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, priimti 428 Tarybos sprendimai.

2017 m. Vyriausybės atstovas Savivaldybei pateikė 5 reikalavimus (2016 m. – 8) . Reikalavimai Nr. 4-32, Nr. 4-10,  Nr. 4-18 ir Nr. 4-37 buvo įvykdyti,  reikalavimas Nr. 4-49  atidėtas iki 2019 m. lapkričio 30 d.

2017 m. užregistruoti  4 Vyriausybės atstovo Savivaldybei teikimai: Nr. 3-6, Nr. 3-28, Nr. 3-42 ir Nr. 3-43 (dėl savivaldybės priimtų teisės aktų, kurie prieštaravo Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, ar dėl neįgyvendintų teisės aktų). Informacija apie gautus teikimus ir reikalavimus tarybos nariams buvo pateikta tarybos posėdžių metu. Visi teikimai įgyvendinti.

 

RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, SVARSTYTŲ IR PRIIMTŲ

2017 METAIS, ANALIZĖ PAGAL SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ TEMAS

 

Svarstytas 441  klausimas,  priimta 428 sprendimų.

 

Svarstytų  klausimų temos

Priimtų sprendimų

skaičius

Procentas nuo  bendro  skaičiaus
Biudžetas, finansai. Biudžeto tvirtinimas, finansiniai  klausimai, lėšų skyrimas, jų  paskirties  keitimas, paskolos, programų  lėšos. 25 5,84
Kraštotvarka. Detaliųjų  planų  tvirtinimas,  pritarimas  jų  rengimo programoms, statyba, projektavimas, pritarimas  projektams, investiciniai  projektai, detalieji, specialieji  planai, rajono  bendrasis  planas, gatvių  pavadinimų  keitimas. 21 4,91
Turto  klausimai. Patalpų, transporto priemonių, įrenginių nuoma, turto  perdavimas, turto nusidėvėjimas,  pastatų  juridinis  įteisinimas, paskirties pakeitimas. 56 13,08
Nuostatai, tvarkos  aprašai,  taisyklės. Darbo  grupių, komisijų, valdybų sudarymas, įstatų, nuostatų, taisyklių, tvarkų  tvirtinimas. 34 7,94
Švietimas. Švietimas, kultūra, sportas. 15 3,50
Sveikata. Sveikatos apsauga, socialiniai klausimai. 18 4,21
Mokesčių  lengvatos. Žemės  ir  žemės  nuomos   bei  kitų  mokesčių  lengvatų  suteikimas. 33 7,71
Pavedimai, įgaliojimai. Pavedimai, įgaliojimai  merui,  mero  pavaduotojui, administracijos  direktoriui  ir  kitiems  asmenims, pritarimas  pasirašyti  sutartis, atstovų delegavimas. 12 2,80
Programos, planai, pritarimas projektams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Strateginio planavimo dokumentai, darbo  planai, veiklos  programos, ataskaitos, pritarimas rengti projektus. 112 26,18
Paslaugų  įkainiai. Įmonių, įstaigų  paslaugų   teikimas  gyventojams, įkainių  tvirtinimas. 20 4,67
Struktūra, etatai. Rajono  savivaldybės administracijos  bei  kitų  biudžetinių  įstaigų  struktūros  ir  etatų  skaičiaus  tvirtinimas, pareigybių  aprašymai, darbo  užmokestis, darbo krūviai, nuobaudos, skyrimas eiti pareigas, atleidimas iš pareigų. 58 13,56
Aplinkos apsauga. 4 0,93
Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai. Apdovanojimų tvarkos, aprašai. 5 1,17
Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą reglamentuojantys sprendimai. Reglamentas. 15 3,50
Iš viso 428 100,00

                                                                                                  

 

Su Kelmės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2017 metų ataskaitomis išsamiai galite susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt.

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA