BIČIULIS

Darbštumo pasimokykime iš bičių

Darbštumo pasimokykime iš bičių
2014-03-25
Kūryba

<Bronislava BUCHIENĖ> Tytuvėnų miesto bibliotekoje vyko popietė „Dūzgiantis kiemas – atgaiva sielai“. Bibliotekininkė Zita Deikutė prikalbino pradinių klasių mokytoją metodininkę ir tuo pačiu bitininkę Editą Maziukienę papasakoti apie žmogaus ir bičių gyvenimą greta bei taikų jų sugyvenimą, apie įvairius pokyčius, jei žmogus susidomi bitelėmis ir ima jas auginti sode ar sodyboje. Ant bibliotekininkės darbo stalo puikavosi įvairios knygos apie bites, lentyną puošė ilga figūrinių vaško žvakių paroda. Mokytoja-bitininkė popietės dalyvius palaipsniui vedė nuo paprastų darbščiojo vabzdžio gyvenimo faktų iki sudėtingų … skaityti toliau >

Knygoje – Kelmės krašto policijos istorija

Knygoje – Kelmės krašto policijos istorija
2014-03-21
Kūryba

<Stasys LIPSKIS> Ką tik pasirodė Kelmėje gyvenančio Benedikto Morkaičio knyga „Kelmės krašto policija“ /leidykla „Žuvėdra“, 220 psl./. Dvidešimt penkerius metus milicijoje ir policijoje dirbęs autorius sukaupė ne tik didelę patirtį, bet ir pažino teisėsaugos gyvenimą iš arti, todėl autentiškai paliudijo Kelmės krašto policijos istoriją, paminėjo beveik visus čia dirbusius žmones. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje knygoje skaitytojai galės pažinti bene šimtą uniformuotų kelmiškių. Pirmuosiuose knygos skyriuose B. Morkaitis pasakoja, kaip kūrėsi nepriklausomos Lietuvos policija 1918–1940 metais, kaip ši veikla pradėta Kelmės valsčiuje. … skaityti toliau >

Antroji rašytojo Icchoko Mero mama

2014-03-18
Žmonės

<Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė> Mirus rašytojui Icchokui merui, prisiminkime jo vaikystę Kelmėje… Motina – taip dažniausiai ją vadindavo rašytojas Icchokas Meras, kelmiškiams, jį artimai pažinojusiems vaikystėje, dar išlikęs Algirdu Dainausku. Motina (ne mamytė, ne mama) gal todėl, kad taip kažkodėl iškiliau skamba, tai lyg apibendrintas žodis, simbolis visų lietuvių motinų, savo šilumą dalinusių ne tik vaikams, bet ir žydukams, ir rusiukams, ir vokietukams – visiems, kam tais sunkiais laikais reikėjo motiniškų rankų ir rupios, krauju ir ašarom aplaistytos lietuviškos duonos riekės. Rašytojo … skaityti toliau >

I. Sirusienė – prieš VTEK, VTEK – prieš I. Sirusienę

2014-03-14
Valdžios koridoriuose

<Alvydas GEŠTAUTAS> Jau rašėme, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad mūsų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pažeidė Viešų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje derinimo įstatymą, nes tarnybiniu automobiliu kai kada grįždavo į namus Tytuvėnuose. „Bičiuliui“ I. Sirusienė teigė, kad ji turi tokią teisę, nes yra Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė. Į klausimą, ar direktorė gali pati pasirašyti su automobiliu laikymu susijusį įsakymą, atsakė, kad taip yra nurodyta savivaldybės dokumentuose. Paisydami mūsų laikraščio interneto svetainės lankytojų pageidavimo, savo skaitytojus … skaityti toliau >

Kaip visagalį KGB išgąsdino Kelmės penktokas ir septintokai

Kaip visagalį KGB išgąsdino Kelmės penktokas ir septintokai
2014-03-07
Iš atminties archyvų

Alvydas GEŠTAUTAS Šios istorijos pradžia tokia. Berods prieš aštuonerius metus, eidamas į darbą, sutikau bendramokslį iš paralelinės klasės, dabar jau a.a. Joną Vaigauską. Užsimezgė pokalbis. – Viršininke (taip Jonas dažniausia kreipdavosi į beveik kiekvieną sutiktąjį – aut. pastaba), pasakyk, kada mane reabilituos už tai, kad „žydų“ mokykloje (dabartinėje „Kražantės“ progimnazijoje) su draugais paskelbėme Lietuvos nepriklausomybę ir iškėlėme trispalvę? Tada mus tardė ir tie partiniai, kurie po 17 metų tapo vos ne pagrindiniais Sąjūdžio veikėjais (redakcijai pavardės žinomos – aut. pastaba)… … skaityti toliau >

Nelengvos „piršlybos“

2014-03-04
Iš atminties archyvų

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Norim to ar nenorim, bet turim pripažinti, kad 40 metų Lietuvos kaimas gyveno kolūkių sąlygomis. Tiesa, greta egzistavo ir valstybiniai, vadinamieji tarybiniai ūkiai, bet kolūkis, kaip teigė sovietiniai įstatymai, buvusi demokratiškesnė ūkininkavimo forma. Kolūkiečiai turėjo teisę patys rinkti ir brigadininką, ir pirmininką. Vos suvarius ūkininkus į kolūkius, pirmininkais dirbo vietiniai, mažiau raštingi, bet gerai visiems pažįstami kaimynai, o vėliau jau dominavo „importiniai“ kadrai, kuriuos parinkdavo rajono valdžia ir bet kuria kaina stengdavosi „įpiršti“ kolūkiečiams. Tos „piršlybos“ toli gražu … skaityti toliau >

Skulptorius gyvas savo skulptūrose

Skulptorius gyvas savo skulptūrose
2014-02-28
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Šią žiemą sukanka 110 metų, kai Jukniškėje netoli Kelmės gimė žinomas liaudies skulptorius, rajono Garbės pilietis, Kelmės krašto akmens dainiumi vadinamas Juozas Liaudanskis (1904-1989). Neseniai rajono Etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros komisija svarstė, kaip geriau išsaugoti jo atminimą. Man rodos, dirbtinai jo saugoti nė nereikia, nes tas atminimas pirmiausia gyvas jo paminkluose Kelmės, Tytuvėnų, Liolių, Stulgių, Žalpių, Kurtuvėnų, Girdiškės, Bazilionų, Aukštelkės, net – Marijampolės ir kitose kapinėse, pačiame Kelmės mieste ir pakelėje į Tytuvėnus. J. Liaudanskis gyvas ir … skaityti toliau >

Kodėl vėluoja konkursai, o direktorė nenubausta

2014-02-24
Aktualijos

<Alvydas GEŠTAUTAS> Pastarosiomis dienomis sulaukėme ne vieno telefono skambučio, o skambinusieji teiravosi, kodėl nuo praėjusių metų rudens „Ąžuoliuko“ lopšelyje-darželyje nėra nuolatinio vadovo. Kai į užtarnautą poilsį išėjo ilgametė direktorė Nijolė Motuzienė, jau pusmetį laikinąja direktore dirba Reda Mažonavičienė. Taip pat skaitytojai teiravosi, kodėl savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė nevykdo viešo pažado ir neskelbia konkurso Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Priminsime, kad apie operatyvų konkursą šios mokyklos vadovo pareigoms užimti „Bičiuliui“ teigė pati administracijos vadovė. Mūsų laikraščio tinklalapyje skaitytojai pateikė … skaityti toliau >

Didžiausias lieka „Bičiulio“ tiražas

Didžiausias lieka „Bičiulio“ tiražas
2014-02-19
Aktualijos

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnį visų laikraščių, išskyrus tuos, kurių tiražų mažesnis negu 500 egzempliorių, arba kuriuose nespausdinama reklama, tiražas turi būti tikrinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos instancijos nustatyta tvarka. Taip pat privalu tiražą nurodyti teisingai paties leidinio metrikoje – Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 (19) str. už tai numato baudą nuo 500 iki 2000 Lt, o už šią veiką padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 2000 iki 5000 Lt. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija savo tinklalapyje skelbia Viešosios informacijos rengėjų … skaityti toliau >

Dėl visko kaltas… Ūksas

2014-02-18
Aktualijos

<Loreta DIRBANAUSKAITĖ> Vasario 10 dieną vykusiame Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdyje buvo ne tik apžvelgti vasario mėnesio rajono tarybos posėdžio klausimų sprendimų projektai, bet ir nagrinėtas prekybininkų dėvėtais rūbais prašymas, neiškelti jų iš prekyvietės, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, bei nepalikti jų šeimų be pragyvenimo šaltinio. Jau rašėme, kad prekybininkai dėvėtais rūbais, praėjusių metų pabaigoje sužinoję apie ketinimą keisti sklypo, esančio Dariaus ir Girėno gatvėje, paskirtį, susirūpino, ar jiems bus leista ir toliau čia prekiauti. Gautas atsakymas … skaityti toliau >

Visada išlaikęs gerumo kupiną Rūpintojėlio ir kovingą Vyčio dvasią. Tokiais žodžiais Kelmė ir jos svečiai į paskutinę kelionę palydėjo aktyvų Sąjūdžio dalyvį, Kovo 11-osios akto signatarą, Seimo narį ir rajono Garbės pilietį A. Račą

Visada išlaikęs gerumo kupiną Rūpintojėlio ir kovingą Vyčio dvasią. Tokiais žodžiais Kelmė ir jos svečiai į paskutinę kelionę palydėjo aktyvų Sąjūdžio dalyvį, Kovo 11-osios akto signatarą, Seimo narį ir rajono Garbės pilietį A. Račą
2014-02-14
Žmonės

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> Praėjusį antradienį ir trečiadienį Kelmė iškilmingai atsisveikino su Amžinybėn išėjusiu, čia 38 metus, o iš viso Kelmės rajone – 46 metus išdirbusiu ir išgyvenusiu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru, buvusiu Seimo ir rajono tarybos nariu, Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos pirmininku, rajono Garbės piliečiu Antanu Raču (1940-2014). Jis palaidotas valstybės lėšomis. Į Kelmės dvarą įsikūrusį krašto muziejų, kuriame buvo velionis pašarvotas, antradienio popietę ir vakarą plūdo žmonės iš visos Lietuvos. Trečiadienio vidurdienį Kelmės bažnyčia irgi buvo pilnutėlė – čia … skaityti toliau >

Kelmėje gimęs ir niekada jos nepamiršęs

Kelmėje gimęs ir niekada jos nepamiršęs
2014-02-07
Kultūra

Bronislavas KLIMAŠAUSKAS Tą 1989-ųjų spalio 26-ąją, kai žvarbus rudens vėjas negailestingai plėšė ir draikė po Kelmę gelstančius medžių lapus, būrys J. Graičiūno gimnazijos moksleivių ir mokytojų su gėlėmis rankose prie mokyklos vartų pasitiko po septyniolikos emigracijos metų trumpam į gimtąją Kelmę užsukusį, čia vidurinę mokyklą aukso medaliu 1953 metais baigusį rašytoją Icchoką Merą bei kartu su juo atvažiavusį buvusį mokyklos auklėtinį, kraštietį poetą Vladą Šimkų. Sąjūdžio įsiūbuota Lietuva jau gyveno greito nepriklausomybės atkūrimo nuotaikomis, todėl ir erdviausias gimnazijos kabinetas ūžė … skaityti toliau >

K. Veineikis neteko posto

2014-02-03
Aktualijos

Jau rašėme, kad praėjusiųjų metų gruodžio 18-ąją savivaldybė gavo pranešimą, jog Kelmės specialiosios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis yra darbe neblaivus. Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė sudarė komisiją šiam įvykiui ištirti. Jai vadovavo administracijos vicedirektorius Vincas Metrikis. Komisija, atsižvelgusi į nustatytą tvarką, pasikvietė policijos pareigūną. K. Veineikiui buvo nustatytas 1,49 promilės girtumas. Pasak komisijos pirmininko, direktorių buvo galima atleisti iš darbo operatyviau, tačiau K. Veineikis susirgo ir iki sausio paskutinio dešimtadienio turėjo nedarbingumo lapelį. Be to, K. Veineikis parašė I. Sirusienei … skaityti toliau >

Kunigo posmai išgąsdino valdžią

Kunigo posmai išgąsdino valdžią
2014-01-31
Iš atminties archyvų

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> 1980 metų gegužės pradžioje Tytuvėnų miesto bibliotekininkė Alfonsė Mačiulevičienė į rajono laikraščio redakciją atnešė savo meniška ranka apipavidalintą, gražia kaligrafiška rašysena išrašytą kvietimą Tytuvėnų kultūros namuose susitikti su poetu ir prozininku Jonu Mačiukevičiumi. Jis buvo pažadėjęs parecenzuoti rajono literatų kūrybą, kurios pluoštas jau anksčiau jam buvo išsiųstas. Saulėtą gegužės 17-osios popietę į kultūros namų fojė atėjo būrelis tytuvėniškių, suvažiavo rajono literatai, kurie, svečiui pakalbėjus, skaitė savo eilėraščius ir prozos kūrinėlius. Fojė sėdėjo, visų įdėmiai klausėsi ir Tytuvėnų parapijos … skaityti toliau >

Pirmoji knyga – lyg pirmoji meilė…

2014-01-28
Iš atminties archyvų

<Bronislavas KLIMAŠAUSKAS> 1957 metais tuometinė valstybinė Grožinės literatūros leidykla išleido pirmąjį prozininko Vytauto Rimkevičiaus romaną „Studentai“, kuriame atvirai, tiesiai buvo parodytas studentiškas gyvenimas, meilė, konfliktai ir nusivylimai. Rašytoją greit užsipuolė kritika, jog jis neva pasidavęs miesčioniškoms nuotaikoms, neparodęs komjaunimo vaidmens auklėjant akademinį jaunimą. Romanu susidomėjome ir mes, būrelis Pakražančio vidurinės mokyklos moksleivių, todėl, sukrapštę iš tėvelių už turguje parduotus kiaušinius ar sviestą gautus rublius bei kapeikas, dviračiais atmynėme į Kelmę pirkti „Studentų“. Knygynas tuo metu buvo įsikūręs priešais dabartinį prekybos … skaityti toliau >

UAB ROSEBA