BIČIULIS

2019 m. balandžio 30 d. Nr. A-480

Kelmė

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12 punktu, Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ 8 ir 9 punktais, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio 2019-04-30 raštu Nr. S-65-230 „Dėl laikino uždraudimo lankytis miškuose“, taip pat į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2019-04-30 posėdžio protokolo Nr.VK-226 sprendimą:

  1. Nutariu dėl galimo gaisrų pavojaus nuo 2019 m. balandžio 30 d. uždrausti fiziniams asmenims lankytis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose iki atskiro šio draudimo galiojimo atšaukimo.
  2. Įpareigoju Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus:

                      2.1. stebėti priešgaisrinę būklę seniūnijų teritorijose esančiuose miškuose, durpingose pievose ir gyvenamosiose vietovėse, kilus gaisrų pavojui, nedelsiant pranešti priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, urėdijoms ir policijai;

                      2.2. rengti reidus ir tikrinti gaisrinę būklę seniūnijų teritorijoje, pasitelkiant seniūnaitijų seniūnaičius, bendruomenių pirmininkus, gyventojus, įmonių ir įstaigų vadovus, policijos, aplinkos apsaugos tarnybos, priešgaisrinių tarnybų pareigūnus;

                      2.3. patikrinti vandens rezervuarus ir saugyklų būklę bei užtikrinti privažiavimą prie šių vandens telkinių.

  1. Nurodau:

                      3.1. miškų savininkams vykdyti Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių 18 punkto reikalavimus;

                      3.2. įsakymą skelbti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje.

                      Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Danutė Laivienė

Administracijos direktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA