2023-10-03 (Antradienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Rajono mokyklose

Tytuvėnuose, Piligrimų centre, buvo pagerbti mūsų rajono abiturientai geriausiai išlaikę valstybinius brandos egzaminus ir už juos gavę aukščiausią 100 balų įvertinimą bei tie, kuriems iki tokio įvertinimo trūko labai nedaug. Abiturientams, jų mokytojams bei artimiesiems muzikinius kūrinius dovanojo praėjusias metais Tytuvėnų gimnaziją baigusi ir Metų talentu pripažinta Paulė Andrulytė. Jau... Skaityti toliau
Birželio 13 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje buvo apdovanoti mokiniai, kurie tapo dalykinių olimpiadų nugalėtojais, bei jų mokytojai. Renginio pradžioje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Zaleckienė kalbėjo: – Nuoširdžiai džiaugiuosi, matydama čia gausiai susirinkusius mokinius ir mokytojus, mokyklų vadovus, tėvelius. Leiskite pasveikinti Jus susirinkusius į 2023 metų dalykinių... Skaityti toliau
Emilija KVIETKUVIENĖ Mokytoja Šimtas mokinių iš visos Lietuvos kovo 30-31 dienomis susitiko Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje: vyko tradicinis Jaunųjų filologų konkursas. Tarp konkurso dalyvių – dvi dešimtokės iš mūsų rajono: Emilija Gedvilaitė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinė, tautosakos sekcijai parengusi ir pristačiusi tiriamąjį darbą „Kražių mokykla sovietmečiu“,... Skaityti toliau
Dalia GRIŠKEVIČIENĖ Kelmės profesinio rengimo centro bendruomenė ne kartą įrodė, kad moka susitelkti ir vieningai siekti tikslo. Ne kartą buvo suteikta parama ir savo mokyklos mokiniams ar kolektyvo nariams, tačiau Ukrainoje vykstantis karas ne tik mus, bet ir visą žmoniją privertė perkainoti vertybes. Visi suvokia, kad vyksta kova už humanizmą,... Skaityti toliau
Kelmės kultūros centre paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokytojus šokiu pasveikino Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos mokinė Elinga Marcinkutė (mokytoja Gintarė Guželienė), o daina – įvairių televizijos projektų dalyvė, iš Vidsodžio kilusi, o dabar Šiauliuose gyvenanti ir dirbanti Živilė Gedvilaitė. Šventėje, kurią vedė Užvenčio kultūros cento meno vadovas, Vilniaus universiteto Šiaulių... Skaityti toliau
Užvakar rajono mokyklose nuskambėjęs pirmasis skambutis bei šventiškai paminėta Mokslo ir žinių diena mokytojus ir mokinius pakvietė ne į pramogas, o į darbymetį, vyksiantį prie vadovėlių, kompiuterių, laboratorijose. 2022-2023 mokslo metais Kelmės rajone veiks šešios gimnazijos, dvi pagrindinės mokyklos, viena progimnazija, du lopšeliai-darželiai, specialioji mokykla, Švietimo pagalbos tarnyba, kurioje mokysis... Skaityti toliau
Jau buvo tradicija, kad mūsų rajono moksleiviams kasmet viena ar kita proga vykdavo Pilietiškumo pamokos. Pastaruosius dvejus metus dėl pandemijos ši tradicija buvo nutrūkusi. Šiemet ją Kelmės krašto muziejus, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, rajono istorijos mokytojų metodinininkų būrelis, Švietimo pagalbos tarnyba vėl šią tradiciją atnaujino. 2022-ieji paskelbti „Lietuvos Katalikų... Skaityti toliau
Emilija KVIETKUVIENĖ Mokytoja Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje lankėsi Darius Remeika, karininkas majoras, Garbės galerijos narys. Darius 2000 m. baigė tuometinę Kražių vidurinę mokyklą, čia besimokydamas ypač domėjosi istorija, vėliau studijavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, po to Vilniaus universitete, Londone verslo mokykloje, kėlė kvalifikaciją Jeilio universitete ir JAV Specialiųjų... Skaityti toliau
Praėjusiais metais Kražių seniūnijos Butkiškės gyvenvietėje įkurta pirmoji Kelmės rajone privati švietimo įstaiga – VŠĮ Vaikų ugdymo centras „Vedika“. Šiai viešajai įstaigai priklauso 2020 m. įkurtas lauko darželis „Gopalas“ ir nuo praėjusio rudens veikianti pradinė mokykla „Govinda“. Pastaroji įsikūrė buvusios valstybinės Butkiškės pagrindinės mokyklos patalpose, o lauko darželis už maždaug... Skaityti toliau
Iki 2015 m. Kelmės J. Graičiūno gimnazija savo jubiliejus minėdavo nuo tada, kai 1940 m. miesto progimnazija buvo reorganizuota į gimnaziją. 2020 m. ši ugdymo įstaiga ruošėsi paminėti savo aštuoniasdešimtmetį, kuris turėjo sutapti ir su aštuoniasdešimtąja abiturientų laida. Iškilmes sutrukdė prasidėjusi pandemija. Bet gimnazija rado išeitį. Praėjusių metų gruodžio pabaigoje... Skaityti toliau
Emilija KVIETKUVIENĖ, mokytoja Neįprasti mokslo metai nuotoliu dėl užsitęsusios pandemijos nesužlugdė tradicijos – rajono olimpiadų ir konkursų I vietos laimėtojų, jų mokytojų šventės. Simboliška, kad ji iš Kelmės persikėlė į Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrą – buvusią jėzuitų kolegiją, iš kurios XVI-XVIII a. mokslo šviesa sklido po visą Žemaitiją.... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Naujųjų mokslo metų išvakarėse Kelmės kultūros centre vyko rajono pedagogų konferencija „Kūrybiškumo ugdymas: pamoka, interpretacija, idėja ir…“. Konferencijos dalyvius daina pasveikino Džestina Laurutytė-Grigorjeva. Sveikinimo žodžius tarė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Janušienė, vicemeras, laikinai einantis mero pareigas Egidijus Ūksas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė. Kūrybiškumas... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS                       Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną naujieji 2020-2021 mokslo metai Kelmės rajone prasidėjo šešiose gimnazijose, progimnazijoje, Specialiojoje mokykloje, keturiose pagrindinėse mokyklose, Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre bei keturiuose lopšeliuose-darželiuose. Mokslo metai prasidėjo ir Kelmės profesinio rengimo centre bei jo Budraičių skyriuje.                       Preliminariais duomenimis, šiemet įvairaus tipo... Skaityti toliau
Emilija KVIETKUVIENĖ Mokytoja                       Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija surengė netradicinį Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimą. Gausiai į aktų salę susirinkusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus daina ir eilėmis pasveikino skaitovė Meida Gečaitė ir pradinių klasių mokinių chorelis „Dainorėliai“ (mokytoja E. Dambrauskienė).                       Svečias iš Šiaulių – Regionų apygardos administracinio teismo pirmininko... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Praėjusį antradienį Kelmėje vyko trečiasis renginys „O kaip vokiškai?“. Jis vyko visoje Lietuvoje – miestuose, rajonuose, mokyklose, organizacijose, įmonėse, kurios vienaip ar kitaip susijusios su vokiečių kalba. Renginys prasidėjo J. Graičiūno gimnazijoje, kur šešiems gimnazistams, kurie išlaikė vokiečių kalbos egzaminą tarptautiniu DSDI lygiu buvo įteikti tarptautiniai diplomai. Vėliau... Skaityti toliau