2023-10-05 (Ketvirtadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Valdžios koridoriuose

Skaitant rugsėjo mėnesio Tarybos sprendimų projektus už akių užkliuvo sprendimo projektas „Dėl komandiruotės į Reunjoną (Prancūzija)“. Įdomu, kur Reunjonas randasi? Ir čia tenka nustebti. Reunjonas (pranc. La Réunion), net ne miestas, o sala Indijos vandenyne, netoli rytinio Afrikos kranto, Prancūzijos užjūrio regionas. Reunjonas yra maždaug 800 km į rytus nuo... Skaityti toliau
Liepos 27 dieną vykusiame Kelmės savivaldybės tarybos posėdyje buvo tikslinama 2023-2025 m. vietinės reikšmės kelių tvarkymo prioritetinė eilė. Šio klausimo nagrinėjimas dar prieš Tarybos posėdį kėlė daug diskusijų, o į jį atvyko ir Kelmės Jazminų gatvės gyventojai. Pasak spendimo projektų pristačiusio Statybos ir infrastuktūros vedėjo Manto Ralio, šios eilės tikslinimas... Skaityti toliau
Kilus šurmuliui dėl Lietuvos savivaldybių vadovų bei politikų išlaidavimo, kuris susijęs su kai kur įsigalėjusiu tarybos narių įpročiu vietinių biudžetų sąskaita važinėti nuosavais automobiliais, juos nuomotis, remontuoti, nepagrįstomis išlaidomis už politinių pareigų atlikimą, Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis nustatė naują savivaldybių politikų apmokėjimo tvarką už atliktą darbą. Mūsų... Skaityti toliau
Ona JAUTAKIENĖ Rašytoja, dramaturgė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė „Bičiulio“ redakcijoje dirbu nuo 1975-ųjų, laikraščiui vadovauju nuo 2000-ųjų. Kaip ir Mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas, esu pensininkė. Man 66-eri, gimiau metų pradžioje, taigi, esu už Algimantą beveik metais vyresnė. Visi mes seniai, gerbiamieji. Ir judu, ponas mere ir ponas vicemere, taip... Skaityti toliau
Kelmės mažojo teatro vadovas ir jo įkūrėjas Algimantas Armonas gavo pranešimą, kad į šio profesionalaus kolektyvo vadovo pareigybę bus skelbiamas konkursas. A. Armonui kadencija baigiasi šių metų rugsėjo 27-ąją, tačiau pagal teisės aktus savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius galėjo ją pratęsti dar vienai kadencijai, bet rajono vadovas to nepadarė. Kai kas... Skaityti toliau
Socialinių klausimų ir sveikatos komiteto posėdyje buvo išklausyta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2022 m. veiklos ataskaita, kurią pristatė direktorius Ramūnas Baranauskas. Įstaigoje patvirtinti 64 etatai, iš kurių 2022 m. buvo užimta 60,75 etato. Viena iš įstaigos funkcijų – atvejo vadyba. Tai darbas su rizikos šeimomis. Penki atvejo vadybininkai ir... Skaityti toliau
Praktika darbuotojus metų gale apdovanoti premijomis nėra nauja. Dauguma Lietuvos savivaldybių už gerą darbą paskatina savo darbuotojus. Mero I. Petkevičiaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Jokubausko paprašėme pateikti duomenis apie Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, įstaigų vadovams, darbuotojams, 2022 m. skirtas premijas ir išmokėtų premijų dydžius. Gautas atsakymas pribloškė. Kadangi meras... Skaityti toliau
Lapkričio 29 d. Kelmės mažajame teatre vyko tradicinė Šiaulių regiono savivaldybių seniūnų sueiga, kuriai pirmininkavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (LSSA) viceprezidentas, kaimyninės Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, o sekretoriavo jo kolega Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas. Buvo ir gausus svečių būrys. Tai Seimo narys Kęstutis Vasilkevičius, LSSA prezidentas, kaimyninės... Skaityti toliau
Praėjusių metų gruodžio mėnesio Tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta iš Tarybos veiklos reglamento 194 punkto išbraukti 40 val. Tarybos narių darbo ribojimą. Dabar Tarybos narių atlyginimas skaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. VMDU keičiasi kas ketvirtį. Liepos mėnesio Tarybos narių atlyginimas... Skaityti toliau
Rašėme, kad prasidėjo diskusija dėl savivaldybei pavaldžių UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parko“ sujungimo, arba pastarosios prijungimo prie UAB „Kelmės vietinio ūkio“. Nors šis klausimas buvo įtrauktas į spalio mėnesio pabaigoje vykusio savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkę, Tarybos Kolegijos siūlymu šis klausimas buvo išbrauktas iš jos ir politikai... Skaityti toliau
Spalio 27 d. vykęs mūsų rajono savivaldybės Tarybos eilinis posėdis buvo trumpiausias šioje kadencijoje ir truko vos valandą. Gal būtų trukęs ir trumpiau, bet daugiau kaip 10 proc. jo laiko užėmė diskusijos dėl darbotvarkės tvirtinimo. Darbotvarkės projekte buvo įrašytas klausimas dėl Putinų ir Plento gatvių pavadinimo suteikimo Kelmės apylinkių seniūnijos... Skaityti toliau
Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje komiteto narys S. Lekšas pristatė pranešimą „Dėl UAB „Kelmės vanduo“ dumblo aikštelėje gaminamo komposto ir žaliųjų atliekų gamybos ir realizacijos apskaitos“. Šį pranešimą ruošė S. Lekšas ir P. Račkauskas. Skaitytojams pateikiame šį pranešimą. „Vykdydami Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto planą, rugsėjo 6 d. pateikėme Kelmės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Austrijos Sankt Veit an der Glan rajonu, o Šaukėnų seniūnija su šios savivaldybės Veitensfeld seniūnija. Birželio 3–7 dienomis minėtų Austrijos partnerių kvietimu šioje šalyje lankėsi Kelmės rajono savivaldybės delegacija. Šių sutarčių iniciatorė buvusi Vidsodžio mokyklos ir Kelmės profesinio rengimo centro direktorė Aldona... Skaityti toliau
Praėjusį trečiadienį redakcija gavo laišką, kuriame klausiama, ar Kelmės krašto muziejuje neruošiama laisva ūkio specialisto darbo vieta buvusiam rajono merui V. Andruliui, nuteistam už korupciją? Prie laiško pridėta nuotrauka su ūkio specialisto pareigybės, kurios buvo patvirtintos 2021 m. gruodžio 20 d., aprašyme pateiktais reikalavimais ir kita nuotrauka su darbo skelbimu,... Skaityti toliau
Iki šio mėnesio vieno aktyviausių Tarybos narių Z. Mačerniaus, dalyvaujančio beveik visuose Tarybos komitetų, komisijų posėdžiuose, dažnai sutinkamo Savivaldybės administracijos pastate, teko pasigesti. Gegužės 18 d. įvyko bendras Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio bei Kaimo reikalų ir verslo komitetų posėdis, kuriam turėjo vadovauti vienas iš šių Komitetų pirmininkų: arba... Skaityti toliau