2024-06-25 (Antradienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Valdžios koridoriuose

Į balandžio mėnesio Tarybos posėdžio darbotvarkę įtrauktas sprendimo projektas dėl Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo sukėlė daug abejonių. Naujuose Etikos komisijos nuostatuose įtraukti keli punktai, kuriuose rašoma, kad daromi Etikos komisijos posėdžių garso įrašai. Ar tai neprieštarauja aukštesniems pagal hierarchiją įstatymams: Vietos savivaldos įstatymui ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos reglamentui, kadangi... Skaityti toliau
2018 m. Lietuvoje pradėtas taikyti BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris visoje ES įtvirtino vienodus asmens duomenų apsaugos principus ir standartus. Tuomet viešojoje erdvėje garsiai pradėjo skambėti atvejai, kai prisidengiant asmens duomenų apsaugos standartais buvo ribojamas duomenų prieinamumas žurnalistams, dėl ko nukentėdavo visuomenės teisė žinoti viešąjį interesą tenkinančią informaciją. Priešingai... Skaityti toliau
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2023 m. gruodžio 20 d. posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Komisija vertino, ar Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras Ildefonsas Petkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų... Skaityti toliau
Ne kartą, kaip žurnalistei, su įvairiais paklausimais teko kreiptis į įvairias institucijas, įstaigas, kurios informuoja apie gautą paklausimą ir per kiek laiko bus duotas atsakymas. To, deja, nepavyksta sulaukti iš Kelmės rajono savivaldybės. Tenka tik spėlioti, ar paklausimas gautas ar negautas, ar sulauksiu informacijos ar ne. Be to, dažnai nesilaikoma... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Nijolė PETROŠIŪTĖ Vasario 16 d. popietę Savivaldybės Facebook paskyroje atsirado įrašas, kad vasario 20–21 d. Tytuvėnų apylinkių ir Tytuvėnų miesto seniūnijų gyventojai kviečiami į susitikimus su Kelmės rajono savivaldybės vadovais, specialistais, teisininkais, tarybos nariais dėl šių seniūnijų struktūrų pertvarkymo, t. y. kviečiami dalyvauti diskusijoje dėl miesto ir apylinkės... Skaityti toliau
Pastaruoju metu susidaro toks įspūdis, kad nė vienas Tarybos opozicijos siūlymas nesulaukia valdančiosios daugumos palaikymo. Vieni opozicijos pasiūlymai su valdančiųjų palaikymu neįtraukiami į Tarybos posėdžių darbotvarkę, kiti – išbraukiami iš posėdžių darbotvarkės. Vasario 8 d. Tarybos posėdžio pradžioje meras I. Petkevičius tarybos nariams pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės du klausimus: „Dėl... Skaityti toliau
Toks klausimas kilo perskaičius šią Kelmės rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos ištrauką: „Socialinių klausimų ir sveikatos komiteto nariai turėjo ir smagią išvyką į Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinį, šventusį 15-kos metų jubiliejų. Šventės metu skambėjo padėkos esamiems ir buvusiems darbuotojams, vadovams... Skaityti toliau
Rajono viešajame gyvenime artėja svarbiausių sprendimų priėmimo metas – Savivaldybės tarybai reikės patvirtinti šių metų rajono biudžetą ir priimti ne vieną reikšmingą sprendimą, susijusį su pagrindiniu savivaldybės finansiniu dokumentu. Laukia ir svarbiausių rajono pareigūnų ataskaitos, kiti svarbūs darbai. Savivaldybės tarybai – tai rimtas išbandymas, nes jos valdančioje daugumoje beliko trylika... Skaityti toliau
Paskutiniame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai tikslino Dalyvaujamojo biudžeto lėšų maudojimo tvarką. Tų pataisų reikėjo dėl to, kad mūsų savivaldybėje tik šiais metais pradėtas įgyvendinti Dalyvaujamasis biudžetas ir sulaukta pastabų iš idėjų pareiškėjų. Priminsime, kad šiemet rajono biudžete buvo skirta 30 tūkstančių eurų Dalyvaujamajam biudžetui. Pastarasis – tai savivaldybės... Skaityti toliau
Lapkričio 8 d. posėdžiavusi Etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus veiksmų per 2023 m. spalio 24 d. Kontrolės komiteto posėdį, po įvykusio Kontrolės komiteto posėdžio ir per 2023 m. spalio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdį, kurių metu meras Ildefonsas Petkevičius nenusišalino nuo... Skaityti toliau
Nuo liepos 1 d. Seimas nustatė savivaldybių tarybų nariams atlyginimą, jį atitinkamu procentiniu dydžiu susiejant su tos savivaldybės, kurios tarybos nariai yra, merui mokamu atlyginimu. Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos nariams nustatomas atlyginimas, kuris yra lygus 20 procentų savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio. Papildomai numatyta,... Skaityti toliau
Vikipedija taip rašo apie cenzūrą: „Cenzūra – spaudos ir kitų visuomenės informavimo priemonių leidybos ir jų platinimo kontrolė, įvertinimas, pakeitimas arba atmetimas pagal tam tikras ideologines dogmas ir nuostatas. Cenzūra būdinga totalitariniams režimams, siekiantiems kontroliuoti informaciją, patenkančią piliečiams per masinio informavimo priemones. Politinė cenzūra, kuomet kontroliuojama neigiama informacija apie valdžią,... Skaityti toliau
Tarybos posėdžio pradžioje Kontrolės komiteto pirmininkas A. Steponkevičius Tarybos narių paprašė į posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl Savivaldybės kontrolierės D. Bružienės 2023 m. spalio 16 d. pateikto rašto nagrinėjimo komisijos sudarymo“. Taryba balsų dauguma įtraukė šį klausimą į posėdžio darbotvarkę. Šios komisijos reikalingumu suabejojo Tarybos narys D. Ivoškis. Pasak jo,... Skaityti toliau
Skaitant rugsėjo mėnesio Tarybos sprendimų projektus už akių užkliuvo sprendimo projektas „Dėl komandiruotės į Reunjoną (Prancūzija)“. Įdomu, kur Reunjonas randasi? Ir čia tenka nustebti. Reunjonas (pranc. La Réunion), net ne miestas, o sala Indijos vandenyne, netoli rytinio Afrikos kranto, Prancūzijos užjūrio regionas. Reunjonas yra maždaug 800 km į rytus nuo... Skaityti toliau
Liepos 27 dieną vykusiame Kelmės savivaldybės tarybos posėdyje buvo tikslinama 2023-2025 m. vietinės reikšmės kelių tvarkymo prioritetinė eilė. Šio klausimo nagrinėjimas dar prieš Tarybos posėdį kėlė daug diskusijų, o į jį atvyko ir Kelmės Jazminų gatvės gyventojai. Pasak spendimo projektų pristačiusio Statybos ir infrastuktūros vedėjo Manto Ralio, šios eilės tikslinimas... Skaityti toliau
Kilus šurmuliui dėl Lietuvos savivaldybių vadovų bei politikų išlaidavimo, kuris susijęs su kai kur įsigalėjusiu tarybos narių įpročiu vietinių biudžetų sąskaita važinėti nuosavais automobiliais, juos nuomotis, remontuoti, nepagrįstomis išlaidomis už politinių pareigų atlikimą, Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis nustatė naują savivaldybių politikų apmokėjimo tvarką už atliktą darbą. Mūsų... Skaityti toliau
Ona JAUTAKIENĖ Rašytoja, dramaturgė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė „Bičiulio“ redakcijoje dirbu nuo 1975-ųjų, laikraščiui vadovauju nuo 2000-ųjų. Kaip ir Mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas, esu pensininkė. Man 66-eri, gimiau metų pradžioje, taigi, esu už Algimantą beveik metais vyresnė. Visi mes seniai, gerbiamieji. Ir judu, ponas mere ir ponas vicemere, taip... Skaityti toliau
Kelmės mažojo teatro vadovas ir jo įkūrėjas Algimantas Armonas gavo pranešimą, kad į šio profesionalaus kolektyvo vadovo pareigybę bus skelbiamas konkursas. A. Armonui kadencija baigiasi šių metų rugsėjo 27-ąją, tačiau pagal teisės aktus savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius galėjo ją pratęsti dar vienai kadencijai, bet rajono vadovas to nepadarė. Kai kas... Skaityti toliau
Socialinių klausimų ir sveikatos komiteto posėdyje buvo išklausyta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2022 m. veiklos ataskaita, kurią pristatė direktorius Ramūnas Baranauskas. Įstaigoje patvirtinti 64 etatai, iš kurių 2022 m. buvo užimta 60,75 etato. Viena iš įstaigos funkcijų – atvejo vadyba. Tai darbas su rizikos šeimomis. Penki atvejo vadybininkai ir... Skaityti toliau
Praktika darbuotojus metų gale apdovanoti premijomis nėra nauja. Dauguma Lietuvos savivaldybių už gerą darbą paskatina savo darbuotojus. Mero I. Petkevičiaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Jokubausko paprašėme pateikti duomenis apie Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, įstaigų vadovams, darbuotojams, 2022 m. skirtas premijas ir išmokėtų premijų dydžius. Gautas atsakymas pribloškė. Kadangi meras... Skaityti toliau