2024-05-19 (Sekmadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Valdžios koridoriuose

Lapkričio 29 d. Kelmės mažajame teatre vyko tradicinė Šiaulių regiono savivaldybių seniūnų sueiga, kuriai pirmininkavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (LSSA) viceprezidentas, kaimyninės Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, o sekretoriavo jo kolega Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas. Buvo ir gausus svečių būrys. Tai Seimo narys Kęstutis Vasilkevičius, LSSA prezidentas, kaimyninės... Skaityti toliau
Praėjusių metų gruodžio mėnesio Tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta iš Tarybos veiklos reglamento 194 punkto išbraukti 40 val. Tarybos narių darbo ribojimą. Dabar Tarybos narių atlyginimas skaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. VMDU keičiasi kas ketvirtį. Liepos mėnesio Tarybos narių atlyginimas... Skaityti toliau
Rašėme, kad prasidėjo diskusija dėl savivaldybei pavaldžių UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parko“ sujungimo, arba pastarosios prijungimo prie UAB „Kelmės vietinio ūkio“. Nors šis klausimas buvo įtrauktas į spalio mėnesio pabaigoje vykusio savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkę, Tarybos Kolegijos siūlymu šis klausimas buvo išbrauktas iš jos ir politikai... Skaityti toliau
Spalio 27 d. vykęs mūsų rajono savivaldybės Tarybos eilinis posėdis buvo trumpiausias šioje kadencijoje ir truko vos valandą. Gal būtų trukęs ir trumpiau, bet daugiau kaip 10 proc. jo laiko užėmė diskusijos dėl darbotvarkės tvirtinimo. Darbotvarkės projekte buvo įrašytas klausimas dėl Putinų ir Plento gatvių pavadinimo suteikimo Kelmės apylinkių seniūnijos... Skaityti toliau
Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje komiteto narys S. Lekšas pristatė pranešimą „Dėl UAB „Kelmės vanduo“ dumblo aikštelėje gaminamo komposto ir žaliųjų atliekų gamybos ir realizacijos apskaitos“. Šį pranešimą ruošė S. Lekšas ir P. Račkauskas. Skaitytojams pateikiame šį pranešimą. „Vykdydami Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto planą, rugsėjo 6 d. pateikėme Kelmės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Austrijos Sankt Veit an der Glan rajonu, o Šaukėnų seniūnija su šios savivaldybės Veitensfeld seniūnija. Birželio 3–7 dienomis minėtų Austrijos partnerių kvietimu šioje šalyje lankėsi Kelmės rajono savivaldybės delegacija. Šių sutarčių iniciatorė buvusi Vidsodžio mokyklos ir Kelmės profesinio rengimo centro direktorė Aldona... Skaityti toliau
Praėjusį trečiadienį redakcija gavo laišką, kuriame klausiama, ar Kelmės krašto muziejuje neruošiama laisva ūkio specialisto darbo vieta buvusiam rajono merui V. Andruliui, nuteistam už korupciją? Prie laiško pridėta nuotrauka su ūkio specialisto pareigybės, kurios buvo patvirtintos 2021 m. gruodžio 20 d., aprašyme pateiktais reikalavimais ir kita nuotrauka su darbo skelbimu,... Skaityti toliau
Iki šio mėnesio vieno aktyviausių Tarybos narių Z. Mačerniaus, dalyvaujančio beveik visuose Tarybos komitetų, komisijų posėdžiuose, dažnai sutinkamo Savivaldybės administracijos pastate, teko pasigesti. Gegužės 18 d. įvyko bendras Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio bei Kaimo reikalų ir verslo komitetų posėdis, kuriam turėjo vadovauti vienas iš šių Komitetų pirmininkų: arba... Skaityti toliau
Pastaruoju metu savivaldybės politikai daug dėmesio skyrė Centralizuoto vidaus audito skyriui (CVAS). Kovo pabaigoje jos vedėjas Alvydas Šlefendorfas pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą, o balandžio pabaigoje CVAS veiklą aptarė Kontrolės komitetas. Rajono Tarybos posėdyje A. Šlefendorfas kalbėjo, kad jo vadovaujamas skyrius dirba pagal visus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, o... Skaityti toliau
Praėjusių metų gruodžio mėnesio Tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta iš Tarybos veiklos reglamento 194 punkto išbraukti 40 val. Tarybos narių darbo ribojimą. Dabar Tarybos narių atlyginimas skaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. VMDU keičiasi kas ketvirtį. Sausio mėnesio Tarybos narių atlyginimas... Skaityti toliau
2020 m. mūsų rajono savivaldybei priklausanti UAB „Kelmės autobusų parkas“ nupirko du autobusus iš UAB „Liūtukai LT“, kuri, kaip skelbia viešai pateikiama informacija, teikia… valymo paslaugas. Ši žinia greitai pasklido tarp savivaldybės politikų, o netrukus apie tai sužinojo ir daugiau žmonių, besidominčių viešuoju rajono gyvenimu. Kodėl taip nutiko, nutarė plačiau... Skaityti toliau
Gruodžio 14 dieną Liolių seniūnijos Lapkalnio kaimo gyventoja Regina Šutaitė kreipėsi į Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją, prašydama įvertinti Tarybos nario S. Lekšo galimai padarytą LR valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimą. Kreipimesi rašoma: „2021-12-09, nuo 17.00 val. vyko UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių... Skaityti toliau
Lapkričio 13 d. laikraštyje „Bičiulis“ straipsnyje „Nedarbingumas netrukdo dalyvauti renginiuose?“ rašėme, kad Tarybos narys K. Bilius, turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, lapkričio 5 d. dalyvavo neeiliniame Tarybos posėdyje ir sveikino naujai išrinktą merą I. Petkevičių, po to dalyvavo pobūvyje šių iškilmių proga. Be to, Tarybos nario K. Biliaus feisbuko puslapis mirga nuotraukomis... Skaityti toliau
Nors liepos mėnesį Tarybos komitetų posėdžiai nevyksta, kaip paaiškino meras I. Petkevičius, Tarybos nariai dirba, nes atostogos teisės aktais nereglamentuotos, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurį pažymoje apie laiką atliekant... Skaityti toliau
Ketvirtadienį vyko Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdis, kuriame mero teikimu buvo renkami šio komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas. Meras I. Petkevičius į komiteto pirmininkus pasiūlė E. Kvietkuvienės kandidatūrą. Už ją balsavo visi komiteto nariai, susilaikė tik E. Kvietkuvienė. Po mero I. Petkevičiaus pasiūlytos V. Parnarausko... Skaityti toliau
Lapkričio 13 d. laikraštyje „Bičiulis“, straipsnyje „Nedarbingumas netrukdo dalyvauti renginiuose?“ rašėme, kad tarybos narys K. Bilius, turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, lapkričio 5 d. dalyvavo neeiliniame Tarybos posėdyje ir sveikino naujai išrinktą merą I. Petkevičių, po to dalyvavo pobūvyje šių iškilmių proga. Be to, tarybos nario K. Biliaus feisbuko puslapis mirga nuotraukomis... Skaityti toliau
Į rajono tarybą kreipėsi Užvenčio seniūnijos Beržėnų kaimo gyventojas Vladimiras Popovas, kad jis būtų atleistas nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose klausimą pristačiusi Turto valdymo ūkio skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė sakė, kad buvusio Beržėnų dvaro ir šalia jų esančių pastatų... Skaityti toliau
Turbūt daugeliui skaitytojų yra tekę dėl ligos turėti nedarbingumo pažymėjimą. Gydytojai ir „Sodra“ tuomet mus informuoja, kad laikinas nedarbingumas – tai ne papildomos atostogos ar asmeniniam tobulėjimui skirtas laikas. Šiuo laikotarpiu žmogus turi visas jėgas sutelkti į savo sveikatą, o „Sodra“ jam moka ligos išmoką. Pastabūs kelmiškiai atkreipė dėmesį į... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ                       Sausio mėnesio pradžioje dėl informacijos apie vakcinaciją Kelmės rajone prireikė VšĮ Kelmės ligoninė direktorės E. Brazienės telefono numerio. Naršant jų svetainėje, už akių užkliuvo informacija, kad savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja L. Kutkutė dirba ir VšĮ Kelmės ligoninė viešųjų pirkimų specialiste. Ši... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ                       „Bičiulio“ redakciją pasiekė žinia, kad meras V. Andrulis, nuo gegužės 21 d. nušalintas nuo mero ir tarybos nario pareigų, toliau sėkmingai atstovauja valdžios sektoriui Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės (VVG) valdyboje. Po valdybos nuotolinio posėdžio, įvykusio vasario 26 d., Kelmės krašto partnerystės VVG pasidalino ekrano nuortrauka... Skaityti toliau