2024-04-13 (Šeštadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Valdžios koridoriuose

Loreta DIRBANAUSKAITĖ Kontrolės komiteto posėdyje Savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą bei kalbėjo apie 2017 metų I ketvirčio darbo plano vykdymą. Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai ir efektyviai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. pritarė projekto „Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti skirta iš ES lėšų 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (285 tūkst. Eur), prie kurių savivaldybės administracija prisideda ne mažiau... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Po laikraščio „Bičiulis“ straipsnių apie mažos vertės viešuosius pirkimus ir Kontrolės komiteto rekomendacijų savivaldybės interneto svetainėje informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus pasipildė naujomis grafomis. Dabar, skaitant šią informaciją, tapo daug aiškiau, koks savivaldybės skyrius ar seniūnija vykdė pirkimus, ką pirko. Pateikiama smulkesnė informacija apie numatomą pirkimą. Šį... Skaityti toliau
Kęstutis LUKOŠIUS Rajono krepšinio sporto šaką skandalai lydi vienas po kito. Pernai sužlugdytas rajono taurės turnyras, praėjusiais metais birželio-rugpjūčio mėnesiais neįvyko krepšinio 3X3 varžybos, biudžetinių lėšų sportui sąmatoje jauniesiems krepšininkams neskiriama dėmesio ir t. t. Nuo praėjusių metų gruodžio 27-osios Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizuoja... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Norėdama atsakyti į šį klausimą, pasidomėjau kai kuriomis Kelmės rajono savivaldybės įmonių, įstaigų bei ministerijų interneto svetainėmis. Aprašo reikalavimai LR Vyriausybė dar 2003 metų balandžio 18 dieną yra priėmusi nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Šio Aprašo 18 punktas reikalauja:... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje savivaldybės kontrolierė D. Bružienė pateikė ataskaitą apie Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metais teiktų rekomendacijų audituotoms įstaigoms, įmonėms ir savivaldybės administracijai įgyvendinimą. 2016 metais buvo pateiktos 69 rekomendacijos, iš jų 5 dar įgyvendinamos, nes nesibaigė jų įgyvendinimo terminas. Posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų Kontrolės... Skaityti toliau
Jau rašėme, kad rajono meras Vaclovas Andrulis sudarė darbo grupę Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklai vertinti. Komisija padarė išvadą, kad Kelmės ligoninėje turi įvykti konkursas direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigoms užimti. Dabar vykdanti šias pareigas Romalda Ramonienė yra nuolatiniame viešų ir privačių interesų konflikte, nes pati kontroliuoja save, kadangi užima... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Lapkričio 2 dieną redakcija gavo skundą, kad spalio 24 dieną vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo posėdyje buvo paremti savivaldybės administracijos darbuotojų vaikai. Šis skundas paskatino pasidomėti, kaip Kelmės rajono savivaldybėje skirstomos Studijų rėmimo programos lėšos. „Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo“ 27 punktas... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Užvakar vykusiame rajono tarybos posėdyje ne tik politikų, bet ir dalies gyventojų susidomėjimą kėlė du klausimai: dėl Kelmės ligoninės administracijos veiklos patikrinimo ir komunalinių atliekų surinkimo rinkliavos dydžių. Tiesa, pirmame variante buvo kalbama tik apie Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiutės veiklos patikrinimą. Bet posėdžio išvakarėse šio klausimo formuluotė... Skaityti toliau
Egidijus ŪKSAS Rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Jau kiek laiko nerimsta aistros dėl atliekų tvarkymo mokesčio nustatymo naujovių. Aišku viena: mokestis didės, vieniems – mažiau, kitiems – labai ženkliai. Nežinau nė vieno savo kolegos tarybos nario, kuris su džiaugsmu ir entuziazmu palaikytu būsimą mokesčio didinimą, negana to, galėtų aiškiai... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Toks klausimas kilo, kai Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstomi spalio mėnesį įvyksiančio rajono tarybos posėdžio sprendimų projektai. Sprendimo projekte numatoma socialinį būstą, esantį Kelmėje, J. Janonio gatvėje, išbraukti iš Kelmės rajono socialinio būsto sąrašų ir jį įrašyti į savivaldybės būsto fondo sąrašą. Sprendimo projektą... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas kaip buvo naudojamos savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių remontui skirtos lėšos 2015 metais. Šį klausimą pristatė komiteto pirmininkas E. Ūksas. Pasak jo, pagal tai, kiek seniūnijos automobilių remontui išleidžia lėšų, buvo pasirinktos 3 seniūnijos: Užvenčio, Vaiguvos ir Tytuvėnų miesto. Komiteto pirmininkas E.... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Praėjusį ketvirtadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje, 10 politikų balsavus „už“, o 12 susilaikius, liko nepadidintas aštuoniais eurais įkainis už komunalinių atliekų surinkimą bei pristatymą į sąvartyną. Projekto rengėjai siūlė šį mokestį padidinti iki 56, o už žaliųjų atliekų surinkimą ir pristatymą į dumblo aikštelę nustatyti 26,02 eurų už... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Keli „Bičiulio“ laikraščio skaitytojai, susipažinę su internete paskelbtais rugsėjo 29 d. vyksiančio rajono tarybos posėdžio projektais, nustebo, kad politikams savivaldybės administracija siūlo didinti komunalinių atliekų surinkimo įkainį. UAB „Kelmės vietinio ūkio“ rašte teigiama, kad nuo 2012 m. surenkamų komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 23,1 proc. Todėl siūloma komunalinių atliekų... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS Rugsėjo 14-oji – Tarptautinės demokratijos dienos išvakarės – įeis į rajono tarybos, jos suformuotų komitetų, komisijų, darbo grupių istoriją. Pirmą kartą nuo 1990 m. įvyko uždaras rajono tarybos Etikos komisijos posėdis. Iš jo buvo išprašytas žurnalistas. Prieš posėdžio pradžią komisijos pirmininkė, opozicijos atstovė Dalia Balčiūnienė komisijos narius ir... Skaityti toliau
 Alvydas GEŠTAUTAS Į šią savaitę vykusį rajono tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto posėdį atvyko Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) direktorė Jolita Šalkauskienė bei specialistas Mantas Tamošiūnas. Šiemet Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.... Skaityti toliau
Egidijus ŪKSAS Kelmės r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Premjeras A. Butkevičius, grįžęs iš vizito Mongolijoje, pareiškė supratęs, kodėl žmonės emigruoja iš Lietuvos. Nereikėjo taip toli trenktis, kad tą suprastų. Liepos pradžioje su Kontrolės komiteto nariais S. Lekšu ir A. Brazu lankėmės Užvenčio seniūnijos Labūnavos kaime esančiuose socialiniuose būstuose pažiūrėti,... Skaityti toliau
Ona PETRAVIČIENĖ Lietuvos valdžia nuolat giriasi, kad rūpinasi savo šalies žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu ir ragina emigracijoje esančius tautiečius grįžti į gimtąjį kraštą. Bet ar iš tiesų pasikeitė gyvenimas kaimiškame rajone, ypač toliausiai nuo Kelmės nutolusiose gyvenvietėse? Pavyzdžiui, Stulgiuose. Vasario mėnesį teko rašyti apie tai, kad keturių rajonų – Kelmės,... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ Praėjusį ketvirtadienį vyko bendras Biudžeto ir investicijų komiteto, dalyvaujant visų komitetų pirmininkams, posėdis. Deja, tai turbūt buvo ne posėdis, o pasitarimas, kadangi posėdyje nedalyvavo net trys komiteto nariai: G. Karklelis, Z. Loseva ir T. Savickas, vadinasi, nebuvo kvorumo. Posėdyje buvo svarstomas itin aktualus ir daugeliui rajono biudžetinių įstaigų... Skaityti toliau
Gegužės 18 dienos posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstė Renatos Sakalauskienės elgesį. Komisija tyrė, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Viešųjų pirkimų tarnyba pranešė apie R. Sakalauskienės dalyvavimą savivaldybės administracijos vykdyto automobilių nuomos viešojo konkurso procedūrose, kurį laimėjo jos sutuoktinio darbovietė. Vyriausioji tarnybinės etikos... Skaityti toliau