2022-05-27 (Penktadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155
Praėjusį trečiadienį redakcija gavo laišką, kuriame klausiama, ar Kelmės krašto muziejuje neruošiama laisva ūkio specialisto darbo vieta buvusiam rajono merui V. Andruliui, nuteistam už korupciją? Prie laiško pridėta nuotrauka su ūkio specialisto pareigybės, kurios buvo patvirtintos 2021 m. gruodžio 20 d., aprašyme pateiktais reikalavimais ir kita nuotrauka su darbo skelbimu,... Skaityti toliau
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs aplinkybes, kurios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės parama pieno šaldymo įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams dar bent ketveriems metams pratęsti pereinamąjį laikotarpį – per dvi valandas nuo melžimo pristatant pieną jo atšaldyti nereikės. Siekiant išsaugoti pieno kokybę, pamelžtas pienas turi būti nedelsiant... Skaityti toliau
Iki šio mėnesio vieno aktyviausių Tarybos narių Z. Mačerniaus, dalyvaujančio beveik visuose Tarybos komitetų, komisijų posėdžiuose, dažnai sutinkamo Savivaldybės administracijos pastate, teko pasigesti. Gegužės 18 d. įvyko bendras Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio bei Kaimo reikalų ir verslo komitetų posėdis, kuriam turėjo vadovauti vienas iš šių Komitetų pirmininkų: arba... Skaityti toliau
Kelmės rajone iki gegužės 1 d. paženklinti ir užregistruoti 3563 gyvūnai augintiniai. Nespėjusieji iki šio Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu numatyto termino mikroschema paženklinti pasiutligei imlių gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – nors ir vėliau, tai privalo atlikti.  Primename, kodėl tai padaryti ne tik reikalinga, bet ir naudinga.... Skaityti toliau
Dėl Kelmės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-322(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimo... Skaityti toliau
Kelmės kultūros centre surengtas X respublikinis vaikų folklorinių šokių festivalis „Šokim, trypkim, linksmi būkim 2022“. Visus šventės dalyvius ir svečius šokiu pasveikino Kelmės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, kuriai vadovauja šios šventės organizatorė Dijana Bakšienė. Kadangi šventė vyko baltų meilės ir piršlybų deivės Mildos dieną, tai renginio vedėja Ingrida... Skaityti toliau
2021 m. veiklos ataskaitas rajono savivaldybės Tarybai bei jos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetui pateikė UAB „Kelmės autobusų parkas“, UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriai Arūnas Butkus, Mindaugas Užmiškis, Dainius Popovas. Balsų dauguma ataskaitoms pritarta. Apie šių bendrovių atskiras veiklos sritis pataruoju metu jau nemažai... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija (J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja negyvenamas patalpas, esančias Maironio g. 1, Tytuvėnuose, antrame aukšte, 44,66 kv. m – kitai veiklai vykdyti. Patalpų naudojimo paskirtis – poliklinika su administracinėmis patalpomis. Turto nuomos sutarties trukmė –... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija skelbia pripažinto nereikalingu materialiojo turto pardavimą tiesioginiame viešame prekių aukcione, kuris vyks 2022 m. gegužės 30 d. 10.00 val. Liolių seniūnijoje (II aukštas),  Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., Liolių sen., Kelmės r. sav. Parduodama traktorinė priekaba 2PTS-4-887B, valst. Nr. E422A, pagaminimo data 2012-12-21, būklė... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia NVO projektų finansavimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas vadovaujantis 2020 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-69 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.... Skaityti toliau
Gegužės 6 d. paminklas keturiems tankistams, pastatytas prie tilto per Kražantę nukeltas ir kol kas išvežtas saugoti į akmentašių dirbtuves. Darbus atliko Kelmės seniūnijos darbuotojai. Pirmiausia dėl akis badančių sovietmečio paminklų į Kelmės rajono savivaldybės tarybą ir merą I. Petkevičių su prašymu nedelsiant nukelti dar sovietmečiu iškaltą skulptoriaus, tautodailininko Juozo... Skaityti toliau
Pastaruoju metu savivaldybės politikai daug dėmesio skyrė Centralizuoto vidaus audito skyriui (CVAS). Kovo pabaigoje jos vedėjas Alvydas Šlefendorfas pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą, o balandžio pabaigoje CVAS veiklą aptarė Kontrolės komitetas. Rajono Tarybos posėdyje A. Šlefendorfas kalbėjo, kad jo vadovaujamas skyrius dirba pagal visus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, o... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešą aukcioną nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo: administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis 41/100 dalį iš 528,23 kv. m bendro ploto, pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, unikalus Nr.... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A-497 nustatoma 2021–2022 m. šildymo sezono pabaiga:   Kelmės rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Kelmės rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Kelmės rajono ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir kultūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse... Skaityti toliau