2021-06-13 (Sekmadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155
MOTINOS DIENOS PROGA sveikiname visas mūsų rajono mamas. Tik mamų širdyse telpa mūsų džiaugsmai ir vargai, sėkmės ir paklydimai, tik mamos mus myli visada ir besąlygiškai. Dar kartą apkabinkim jas, pradžiuginkim gėlės žiedu, švelniu žodžiu. Uždekim atminimo žvakutes mamoms, išėjusioms Amžinybėn, bet visada esančioms mūsų širdyse… Pagarba, dėkingumas ir meilė... Skaityti toliau
Nuoširdžiai sveikiname stačiatikių ir sentikių bendruomenes su Kristaus prisikėlimo švente –šventomis Velykomis. Linkime Jums stiprios sveikatos, susitelkimo įveikiant iškilusius sunkumus, Dievo palaimos Jūsų šeimoms.   Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus ŪKSAS Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys JOKUBAUSKAS  ... Skaityti toliau
Į paramą gali pretenduoti: maisto gamintojai, registruoti kaimo vietovėje ir negavę paramos pagal šią priemonę; specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai; ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės. Parama maisto gamintojams ir daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Paramos suma bus mažinama gautos subsidijos pagal Užimtumo įstatymą suma. Ūkiams, gaunantiems pajamų... Skaityti toliau
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS Funkcijos Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas: – atlieka išorės auditą... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ                       Balandžio 12 d. įvyko nuotolinis Vėjo elektrinių jėgainių parko (23 vėjo jėgainės) Liolių ir Kukečių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo pristatymas – aptarimas.                       Susirinkimui pirmininkavo L. Stoškus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ direktorius.                       Stoškus pristatė atliktus tyrimus, poveikį biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui.... Skaityti toliau
                      Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė atsakymą Kelmės rajono savivaldybės tarybos opozicijos atstovų iškeltam klausimui – laikinai mero pareigas einančio Egidijaus Ūkso balsas buvo įskaičiuotas teisėtai, todėl sprendimai dėl bendrovės „9 sparnai“ vėjo jėgainių projektinių pasiūlymų yra galiojantys.                       VRM sulaukė paklausimo dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) nuostatų... Skaityti toliau
                      Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, nuo gegužės 3  d. iki birželio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį  „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pareiškėjai kartu su investicine parama gali gauti ir lengvatines paskolas, tik paskolas... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia NVO projektų finansavimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas vadovaujantis 2020 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-69 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu.                       Paraiškos priimamos nuo 2021 m. balandžio 20 d. iki 2021 m. gegužės 11... Skaityti toliau
    Gegužės 4 d. Rikantų k.-9 val. Liolių mstl.-10 val. Gegužės 5 d. Gailių k.-9 val. Laugalio k.-11 val. Gegužės 6 d. Butkiškės k.-9 val. Maironių k.-13 val. Gegužės 7 d. Užvenčio m.-9 val. Minupių k.-13 val. Gegužės 11 d. Lykšilio k.-9 val. Šaukėnų mstl.-11val. Kalniškių k.-14 val. Gegužės... Skaityti toliau
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kelmės vietinio ūkio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS                       Šiandien sukanka 60 metų, kai gimė Alma Monkauskaitė – Lietuvos nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja, gydytoja higienistė epidemiologė, visuomenės sveikatos vadybos magistrė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos (1995-2012 m.) ir Seimo (2012-2016 m.) narė, Lietuvos socialdemokratų partijos, visuomenės veikėja. Ji gimė Skuodo rajone, aukso medaliu baigė Sedos vidurinę mokyklą,... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71–11,81. Koeficientas priklauso nuo lopšelyje-darželyje ugdomų vaikų skaičiaus ir pedagoginio darbo stažo.                    Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą. Atitikti bent vieną iš... Skaityti toliau
                      Kelmės rajono vakarinėje dalyje planuojama statyti vieną moderniausių vėjo jėgainių parkų šalyje „E wind“, kuris į kraštą pritrauks apie 300 mln. eurų investicijų. Tiesioginę finansinę naudą pajus ir vietos bendruomenės, kurių, prasidėjus vėjo jėgainių parko statybomis, laukia tūkstantinė parama. Vėjo jėgainių parko „E wind“ vystytojai ir bendruomenės jau kalbasi... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS                       Rašėme, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos devyni opozicijos atstovai, priklausantys Valstiečių ir žaliųjų bei Liberalų sąjūdžio frakcijoms, kreipėsi į rajono vicemerą, laikinai einantį mero pareigas Egidijų Ūksą, savivaldybės administracijos direktorių Stasį Jokubauską bei Vyriausybės atstovą Šiaulių ir Telšių apskrityse su pareiškimu dėl neteisėtų mero pavaduotojo veiksmų ir... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ                       Jau rašėme, kad Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ maistu apsinuodijo vaikai. Balandžio 2 d. į Respublikinę Šiaulių ligoninę kreipėsi 3 vaikų tėveliai. Vaikai vėmė, viduriavo. Balandžio 3 d. į ligoninę buvo atvežta dar 15 vaikų su tais pačiais nusiskundimais.                       Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ ikimokyklinis ir priešmokylinis ugdymas nuo balandžio... Skaityti toliau