2021-09-17 (Penktadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155
2021 m. gegužės 10 d. Nr. A-444 Kelmė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsniu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir... Skaityti toliau
Nuo gegužės 3 d. Kražių seniūnijos Pašilės miestelio gyventojams centralizuotai netiekiamas vanduo, nes įvyko gedimas vandens gręžinyje. Be šios paslaugos liko 47 vartotojai. Pasak UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus Mindaugo Užmiškio, apie gedimo priežastis galima tik spėlioti. Buvo atvykę ir geologai. Jų nuomone galėjo užslinkti smėlis ant gręžinio kolonos. Vandentiekiečiai nupirko... Skaityti toliau
                      Negalią turintys asmenys dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalaus viešojoje erdvėje ar namų aplinkoje. Tokias atvejais gali padėti asmeninis asistentas, kuris, atsižvelgdamas į individualius asmens poreikius, nemokamai suteiks reikalingą pagalbą. Asmeninio asistento paslauga. Kas tai?                       Kelmės rajono savivaldybės... Skaityti toliau
Informuojame Kelmės rajono gyventojus, kad gegužės 12 dieną Lietuvoje vyks valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“. Pratybų metu bus imituojamas branduolinis ar radiologinis incidentas Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje. Organizuojamų pratybų metu taip pat vyks... Skaityti toliau
                      Praėjusiame Tarybos posėdyje Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Jokubauskas Tarybos narius supažindino su jo įsakymu sudarytos darbo grupės išvadomis dėl lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ kilusio salmoneliozės protrūkio.                       Pasak jo, kodėl kilo salmoneliozės protrūkis lopšelyje-darželyje, tikslaus atsakymo nėra. Yra du variantai: arba kilo dėl maisto, arba nuo užsikrėtusio darbuotojo. Darbo... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda pastatą – dirbtuves, unikalus Nr. 4400-4122-8119, plotas 78,12 kv. m, ir šiam objektui priskirtą 0,0220 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5247-8623, esančius Parko g. 7, Johampolio k., Tytuvėnų apyl.... Skaityti toliau
Alvydas GEŠTAUTAS                       Neseniai tokį klausimą, susirinkę į Kelmės kultūros centrą, sprendė rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros bei viešosios tvarkos komiteto, Kultūros ir meno tarybos nariai, kultūros įstaigų atstovai bei kitas aktyvas.                       Pirmasis idėją, kad Kelmė taptų 2019 m. Lietuvos kultūros sostine, 2015 metais kandidatuodamas į savivaldybės mero postą... Skaityti toliau
2021 m. balandžio 28 d. Nr. A-370   Kelmė   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsniu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo... Skaityti toliau
MOTINOS DIENOS PROGA sveikiname visas mūsų rajono mamas. Tik mamų širdyse telpa mūsų džiaugsmai ir vargai, sėkmės ir paklydimai, tik mamos mus myli visada ir besąlygiškai. Dar kartą apkabinkim jas, pradžiuginkim gėlės žiedu, švelniu žodžiu. Uždekim atminimo žvakutes mamoms, išėjusioms Amžinybėn, bet visada esančioms mūsų širdyse… Pagarba, dėkingumas ir meilė... Skaityti toliau
Nuoširdžiai sveikiname stačiatikių ir sentikių bendruomenes su Kristaus prisikėlimo švente –šventomis Velykomis. Linkime Jums stiprios sveikatos, susitelkimo įveikiant iškilusius sunkumus, Dievo palaimos Jūsų šeimoms.   Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus ŪKSAS Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys JOKUBAUSKAS  ... Skaityti toliau
Į paramą gali pretenduoti: maisto gamintojai, registruoti kaimo vietovėje ir negavę paramos pagal šią priemonę; specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai; ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės. Parama maisto gamintojams ir daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Paramos suma bus mažinama gautos subsidijos pagal Užimtumo įstatymą suma. Ūkiams, gaunantiems pajamų... Skaityti toliau
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS Funkcijos Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas: – atlieka išorės auditą... Skaityti toliau
Loreta DIRBANAUSKAITĖ                       Balandžio 12 d. įvyko nuotolinis Vėjo elektrinių jėgainių parko (23 vėjo jėgainės) Liolių ir Kukečių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo pristatymas – aptarimas.                       Susirinkimui pirmininkavo L. Stoškus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ direktorius.                       Stoškus pristatė atliktus tyrimus, poveikį biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui.... Skaityti toliau
                      Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė atsakymą Kelmės rajono savivaldybės tarybos opozicijos atstovų iškeltam klausimui – laikinai mero pareigas einančio Egidijaus Ūkso balsas buvo įskaičiuotas teisėtai, todėl sprendimai dėl bendrovės „9 sparnai“ vėjo jėgainių projektinių pasiūlymų yra galiojantys.                       VRM sulaukė paklausimo dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) nuostatų... Skaityti toliau
                      Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, nuo gegužės 3  d. iki birželio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį  „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pareiškėjai kartu su investicine parama gali gauti ir lengvatines paskolas, tik paskolas... Skaityti toliau