2021-12-06 (Pirmadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda Mokyklos pastato 0,1966 dalį (62,42 kv. m) iš 317,53 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. 5493-0015-3017, sienos – rąstų, parduodamos patalpos pastato antrame aukšte, ir šiam objektui priskirtą 0,1705 ha iš bendro... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda butą, plotas 50,29 kv. m, esantį Laisvės g. 5-2, Pašiaušės k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., ir 1/3 dalį pastato – tvarto, 1/3 dalį pastato – malkinės, kitus inžinerinius... Skaityti toliau
Kviečiame iki 2021 m. gruodžio 17 d. teikti siūlymus dėl Kelmės rajono garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“. Siūlymus suteikti Kelmės rajono garbės piliečio vardą gali teikti Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, juridiniai ir fiziniai asmenys. Kelmės rajono garbės piliečio... Skaityti toliau
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio. Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1097 2021 m. lapkričio 15 d. – 2022 m. gegužės 1 d. nustatytas laikotarpiu, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė. Vadovaujantis direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-174 patvirtinto Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo 4... Skaityti toliau
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statinių savininkai, naudotojai privalo laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą. Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų... Skaityti toliau
Posėdžio pradžioje prisieks išrinktas Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys (meras) Ildefonsas Petkevičius (išsikėlė pats) ir Tarybos narys Egidijus Želvys (pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“ sąrašą).             1. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kelmės rajono savivaldybės merui Ildefonsui Petkevičiui. Dėl įgaliojimo dalyvauti Šiaulių regiono plėtros tarybos visuotinuose dalyvių susitikimuose... Skaityti toliau
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Dėl leidimo savivaldybės būstą nuomotis socialinio būsto sąlygomis. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda  negyvenamąją patalpą – ambulatoriją, unikalus Nr. 5495-8014-7012:0002, plotas 33,70 kv. m, vieno aukšto, esančią Mockaičių g. 20-2, Mockaičių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., ir šiam objektui priskirtas 133/256... Skaityti toliau
TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS proga nuoširdžiai sveikiname visus mokytojus, švietimo sistemos darbuotojus ir linkime, kad pedagoginė veikla, patirties ir žinių sklaida, bendravimas su jaunimu padėtų būti kūrybingiems, jaunatviškiems, leistų džiaugtis ir didžiuotis savo profesija. Būkite sveiki, ambicingi, laimingi, būkite mylimiausi Mokytojai! Kelmės rajono savivaldybės ir administracijos vadovai  ... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (įstaigos kodas 188648880, adresas: M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 60,7 kv. m mokyklos patalpų (unikalus Nr. 5496-4011-5011, plane pažymėtos patalpos 1-4 dalį, plotas 18,9 kv. m ir patalpą 1-6, plotas 41,8 kv. m), esančių Kražių g. 2, Butkiškės k.,... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda  mokyklos su gyvenamosiomis patalpomis pastato, unikalus Nr. 5491-7000-3016, 6439/14341 dalis iš 143,41 kv. m bendro ploto, ir šiam objektui priskirtą 0,083 ha iš 0,1844 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5417-6153,... Skaityti toliau
2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. A-931 Kelmė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių... Skaityti toliau