2024-02-23 (Penktadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

BĮ Liolių socialinės globos namai įstaigos kodas, 162768381, buveinė Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r., el. p. info@lioliaisn.lt, mob. tel. 8 605 00736, skelbia nekilnojamojo turto, žemės sklypo pardavimą viešame tiesioginiame aukcione. Žemės sklypas, paskirtis/naudojimo būdas -žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, unikalus Nr. 4400-0837-4938, kadastrinis Nr. ir... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešąjį aukcioną gyvenamojo namo 4903/13320 dalies, unikalus Nr. 4400-1286-5753, kurios paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatas), ir šiam objektui priskirto 0,0565 ha žemės sklypo iš bendro 0,1755 ha sklypo, unikalus... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriuose parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų, katilinės pastatą (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.),... Skaityti toliau
Dėl pritarimo pasirašyti sutartį. Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės autobusų parkas“. Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo. Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio teikiamų pirčių ir dušų paslaugų įkainių patvirtinimo. Dėl Užvenčio, Kražių ir Tytuvėnų seniūnijų pirčių paslaugų įkainių patvirtinimo. Dėl... Skaityti toliau
Būsto šildymo išlaidų kompensacija šiemet skiriama visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek šildant malkomis, anglimi, elektra ir kitomis kuro rūšimis. Kas turi teisę gauti minėtas kompensacijas? Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre) bendrai gyvenantys asmenys... Skaityti toliau
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2022–2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS 2022 m. spalio 5  d. Nr. A- 1059 Kelmė Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro... Skaityti toliau
TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS proga sveikiname visus rajono mokytojus, švietimo sistemos darbuotojus. Šiuolaikinis mokytojas turi būti kūrybingas, inovatyvus, išsilavinęs lyderis, kurį į mokyklą atvedė pašaukimas. Tai didelis įsipareigojimas ir įpareigojimas. Linkime, kad pedagoginė veikla, bendravimas su jaunimu leistų džiaugtis, didžiuotis savo profesija. Būkite Mokytojai, kurie veda mokslo, tiesos, doros keliu. Kelmės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriose parduoda nekilnojamąjį turtą: Pastatą – trąšų sandėlį, unikalus Nr. 4400-5635-0224, bendras plotas 665,76 kv. m, fiziškai pažeistas, paskirtis sandėliavimo, ir šiam objektui priskirtą 0,4507 ha žemės... Skaityti toliau
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo. Dėl patikėjimo sutarčių su UAB „Užvenčio šeimos sveikatos centras“ patikslinimo. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Viešųjų prekybos vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajone, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Dėl subsidijos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija skelbia pripažinto nereikalingu materialiojo turto pardavimą tiesioginiame viešame prekių aukcione, kuris vyks 2022 m. spalio 3 d. 11.00 val. Tytuvėnų seniūnijoje (II aukštas), J.Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai. Parduodamas automobilis Toyota Rav4, valst. Nr. BED 334, pagamintas – 2004 m., benzinas. (Automobilio komplekte – aštuonios padangos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel.  (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį būstą savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti. Reikalavimai perkamam socialiniam būstui: Gyvenamosios paskirties būstas su priklausiniais turi būti Kelmės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kelmės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-54, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miško (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja mokyklos pastato, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų,  katilinės pastato (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.), unikalus Nr. 5499-0007-7025, plotas 159,79 kv. m.,... Skaityti toliau
Programos teikiamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, naujai patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-14. Programa turi būti skirta nuo karo pabėgusių ukrainiečių (suaugusiųjų) lietuvių kalbos mokymui.  Konkursui teikiami dokumentai: Užpildyta ir... Skaityti toliau
nuoširdžiai sveikiname su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena. Tegu prasidedantys mokslo metai veda visus mokinius pažinimo ir tobulėjimo keliu: tikėkite savimi, motyvuotai siekite tikslų, daug mokykitės, skirkite laiko sportui, menui, kūrybai, savanorystei, savišvietai, kitoms įdomioms ir naudingoms veikloms. Išmokite džiaugtis savo laimėjimais, būkite atsakingi už nesėkmes, kaupkite žinias... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriose parduoda nekilnojamąjį turtą: Patalpą – butą su bendro naudojimo patalpa, unikalus Nr. 4400-0527-0248:2514, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 28,81 kv. m, esantį Parko g. 3-5, Johampolio... Skaityti toliau
Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras (įstaigos kodas – 190112078, buveinė – J. Janonio 11F-1, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelmesportocentras.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja sporto sporto centro pastato, unikalus Nr. 4400-5117-8453:8804, esančio J. Janonio g. 11F, Kelmėje, kavinės patalpas, kurių plotas 150,86 kv. m. kartu su patalpose esančiu ilgalaikiu... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel.  (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69052, el. paštas: info@kelme.lt, skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį būstą savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti. Reikalavimai perkamam socialiniam būstui: Gyvenamosios paskirties būstas su... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (įstaigos kodas 188648880, adresas: M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 42,99 kv.m ploto Kražių seniūnijos administracinių patalpų (unikalus Nr. 5499-3005-1019, plane pažymėtos patalpos 3 (27,32 kv.m)  4 (2,063 kv.m) 5 (13,60 kv. m.), esančių M.Valančiaus g. 59,... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešą aukcioną negyvenamosios patalpos – mokslo paskirties patalpos, unikalus Nr. 4400-5483-2525:5402, plotas 73,40 kv. m, esančios Mokyklos g. 11-2, Šaltenių k., Kelmės r., kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės,... Skaityti toliau