2023-03-31 (Penktadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia NVO projektų finansavimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas vadovaujantis 2020 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-69 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešą aukcioną nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo: administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis 41/100 dalį iš 528,23 kv. m bendro ploto, pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, unikalus Nr.... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A-497 nustatoma 2021–2022 m. šildymo sezono pabaiga:   Kelmės rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Kelmės rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Kelmės rajono ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir kultūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija kėlė sau tikslą sėkmingai įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-19 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą bei spręsti su COVID-19 pandemijos suvaldymu susijusias problemas. Ypač noriu padėkoti... Skaityti toliau
sveikindami profesinės šventės – Medicinos darbuotojų dienos – proga dėkojame už kasdienį rūpinimąsi mūsų brangiausiu turtu – sveikata, rajono gyventojų gydymu, slauga, sveikatinimu. Jūsų profesionalumas, pareigos suvokimas ir dėmesys kiekvienam leidžia jaustis saugiau, ramiau, ligoniams – sveikti greičiau ir lengviau. Būkite patys sveiki, ištvermingi, siekiantys mokslo ir praktikos dermės, galintys... Skaityti toliau
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS 2022 m. balandžio 20 d. Nr. A-441 Kelmė Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010... Skaityti toliau
Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2021 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo. Dėl Lietuvos Respublikos 2022... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija (įstaigos kodas 188648738, adresas: Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio-poilsio aikštelės su priklausiniais, esančios Slėnio g. 10, Maironių k., Liolių sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą: Nuomos objektas – kelias-poilsio aikštelė, unikalus Nr. 4400-2124-6919, plotas... Skaityti toliau
      Gegužės 3 d. Rikantų k.-9 val. Liolių mstl.-10 val. Gegužės 4 d. Gailių k.-9 val. Laugalio k.-11 val. Gegužės 5 d. Butkiškės k.-9 val. Maironių k.-13 val. Gegužės 6 d. Užvenčio m.-9 val. Minupių k.-13 val. Gegužės 10 d. Lykšilio k.-9 val. Šaukėnų mstl.-11val. Kalniškių k.-14 val.... Skaityti toliau
(pritarta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-03-24 sprendimu Nr. T-112)     SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ŽODIS Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse. Užbaigėme 2021 metų suplanuotus darbus ir, vykdydami Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, teikiame Savivaldybės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda  negyvenamąją patalpą – ambulatoriją, unikalus Nr. 5495-8014-7012:0002, plotas 33,70 kv. m, vieno aukšto, esančią Mockaičių g. 20-2, Mockaičių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., ir šiam objektui priskirtas 133/256... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriose parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų, katilinės pastatą (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.),... Skaityti toliau