2023-10-05 (Ketvirtadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnija (įstaigos kodas 188648738, adresas: Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio-poilsio aikštelės su priklausiniais, esančios Slėnio g. 10, Maironių k., Liolių sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą: Nuomos objektas – kelias-poilsio aikštelė, unikalus Nr. 4400-2124-6919, plotas... Skaityti toliau
      Gegužės 3 d. Rikantų k.-9 val. Liolių mstl.-10 val. Gegužės 4 d. Gailių k.-9 val. Laugalio k.-11 val. Gegužės 5 d. Butkiškės k.-9 val. Maironių k.-13 val. Gegužės 6 d. Užvenčio m.-9 val. Minupių k.-13 val. Gegužės 10 d. Lykšilio k.-9 val. Šaukėnų mstl.-11val. Kalniškių k.-14 val.... Skaityti toliau
(pritarta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-03-24 sprendimu Nr. T-112)     SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ŽODIS Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse. Užbaigėme 2021 metų suplanuotus darbus ir, vykdydami Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, teikiame Savivaldybės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu parduoda  negyvenamąją patalpą – ambulatoriją, unikalus Nr. 5495-8014-7012:0002, plotas 33,70 kv. m, vieno aukšto, esančią Mockaičių g. 20-2, Mockaičių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., ir šiam objektui priskirtas 133/256... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriose parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų, katilinės pastatą (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.),... Skaityti toliau
Iki balandžio 29 d. priimamos paraiškos paramai gauti iš Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, kai parama iš kitų fondų ar programų nenumatoma teikti: – prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams finansuoti (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas, įsirengiant artezinius gręžinius ir nuotekų valymo įrenginius) pienininkystės, mėsinės galvijininkystės,... Skaityti toliau
DEMOGRAFINIAI RAJONO RODIKLIAI Nuolatinis gyventojų skaičius rajone 2021 m. liepos 1 d. – 24 499, iš jų mieste gyvenančiųjų – 9 737, kaime – 14 762. Civilinės metrikacijos įstaiga kaupia duomenis apie Kelmės rajono demografinę situaciją. Demografiniai duomenys rajone 2020–2021 metais Metai   Gimimo įrašai Mirties įrašai Santuokos įrašai Ištuokos įrašai Civilinės būklės... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia pateikti paraiškas Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Kelmės rajono gyventojai, gyvenantys gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra iki 2000 gyventojų, savo gyvenamąją... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia pateikti paraiškas Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Kelmės rajono gyventojai, gyvenantys gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra iki 2000 gyventojų, savo gyvenamąją... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, tiesioginio aukciono būdu, parduoda dviejų kambarių butą, unikalus Nr. 5497-0016-8014:0002, plotas 50,29 kv. m, esantį Laisvės g. 5-2, Pašiaušės k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., ir 1/3 dalį pastato – tvarto, unikalus Nr. 5497-0016-8036, 1/3 dalį pastato – malkinės, unikalus Nr. 5497-0016-8058, kitus inžinerinius statinius –... Skaityti toliau
2022 m. balandžio 19 d. 11 val. Vijurkų kaimo parduotuvės salėje (Vijurkų g. 5, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r. sav.) vyks VIJURKŲ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMAI * Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomenės organizacijos. * Nustatytos formos siūlymai į kandidatus priimami Kukečių seniūnijoje... Skaityti toliau
Data Savaitės diena Seniūnija Susitikimo laikas Susitikimo su gyventojais vieta Balandžio 6 d. Trečiadienis   Liolių   10.00 Liolių kultūros namai   Tytuvėnų apylinkių   13.00 Budraičių bendruomenės namai   Tytuvėnų   15.30 Tytuvėnų kultūros centras Balandžio 7 d. Ketvirtadienis Kukečių 13.00 Lupikų kaimo bendruomenės namai   Užvenčio    ... Skaityti toliau
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės rajono Liolių pagrindinę prijungiant ją prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. yra reorganizuojama Liolių pagrindinė mokykla. Po reorganizavimo mokykla, kaip savarankiškas juridinis... Skaityti toliau
Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių... Skaityti toliau