BIČIULIS

  • Šiandien vardadienius švenčia:

Iš atminties archyvų

Kunigaikštienė Birutė – iš Kelmės krašto?

Kunigaikštienė Birutė – iš Kelmės krašto?
2021-02-05
Iš atminties archyvų

Virgilijus LUKOŠIUS                       Iš mokyklinių vadovėlių ir enciklopedijų žinome, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio antroji žmona, žymiausio Lietuvos valdovo Vytauto motina Birutė yra kilusi iš Palangos. Be 3 sūnų kunigaikštienė Birutė su Kęstučiu dar turėjo ir 3 dukras, ištekėjusias į Mozūriją, Tverės kunigaikštystę ir Moldaviją. Nėra tikrai žinoma, ar ji buvo nužudyta kartu su Kęstučiu, ar dar gyveno iki gilios senatvės po vyro mirties. Bet šiuo kartu ne apie tai – mus domina jos gimtoji vieta, iš kur ji kilusi. … skaityti toliau >

Šilo-Pavėžupio dvare lankėsi ir L. Karsavinas

Šilo-Pavėžupio dvare lankėsi ir L. Karsavinas
2020-07-10
Iš atminties archyvų

Alvydas GEŠTAUTAS                       Žinomas Lietuvos politinis, visuomenės veikėjas, Šaulių sąjungos kūrėjas Vladas Pūtvis-Putvinskis valdė tris – Šilo-Pavėžupio, Graužikų ir Palendrių – dvarus. Vėliau Palendrių dvarą pardavė, o Graužikų patikėjo valdyti broliui Vytautui, baigusiam agronomijos studijas Vokietijoje Halės universitete. Pirmiausia Šilo-Pavėžupio ir šiek tiek Graužikų dvarai buvo žinomi kaip Lietuvos inteligentijos sambūrio centrai. Pavyzdžiui, Šilo-Pavėžupio dvaro svečiai būdavo Povilas Višinskis, Vincas Mickevičius Kapsukas. Įdomi asmenybių puokštė? Juk V. Kapsuką pirmiausia žinome kaip bolševikinio perversmo 1818-1819 m. organizatorių, Lietuvos komunistų partijos kūrėją. … skaityti toliau >

Keli stabtelėjimai Stulgių kapinėse

Keli stabtelėjimai Stulgių kapinėse
2020-04-29
Iš atminties archyvų

Alvydas GEŠTAUTAS                       Neseniai „Bičiulio“ laikraštyje rašėme, kad Stulgių kapinėse savo šeimos kriptoje ilsisi europinio garso bitininko ir žuvininko Mykolo Girdvainio palaikai. Stulgių kapinėse yra dar kelios amžinojo poilsio vietos, prie kurių stabtelėjus atgyja istorijos įvykiai, žmonių biografijos. Trys bermontininkų aukos                       Tik įėjus per pagrindinį įėjimą į Stulgių kapines, kairėje pusėje stovi paminklas trims jauniems vyrams, kilusiems iš Stulgių krašto ir žuvusiems kovų su bermontininkais laikais               – Juozapui Skrodeniui, Jonui Jankui ir Benediktui Milkintui. Apie šiuos drąsius vyrus … skaityti toliau >

Tarp Vlado Šimkaus ir Icchoko Mero

2019-01-11
Iš atminties archyvų

Petras BUDRAITIS Kelmės vidurinės mokyklos 1954 m. abiturientas                       Mokydamasis Kelmės vidurinėje, vadinamoje dvaro mokykloje, vyresnėse klasėse buvau literatų būrelio pirmininkas, o eiliniais būrelio nariais buvo viena klase žemiau besimokęs Vladas Šimkus (1936 10 15-2004 09 06) ir viena klase aukščiau mokslus krimtęs absoliutus pirmūnas, būsimasis aukso medalininkas Icchokas Meras (1934 10 08-2014 03 13). Kartais juokais pasigiriu: mokiausi tarp dviejų žymių rašytojų, bet, neturėdamas rašytojo talento, tapau tik TSRS žurnalistų sąjungos nariu. Tiesa, vienintelį kartą bandžiau eiliuoti – per … skaityti toliau >

2019-ieji – Ežio metai

2019-ieji – Ežio metai
2018-12-28
Iš atminties archyvų

Rita ŠČIGLINSKIENĖ                       Baigiantis 2018-tiesiems, pagal Baltų kalendorių – Zuikio arba Trumpauodegio metams, skubame į 2019-uosius – Ežiuko arba Spygliuko metus.                       Kaip teigia Žemaitijos Romuvos, įsikūrusios Ožnugario kaime Tauragės rajone, žynys Kęstutis Juškys, įsiklausykime, ką mums sako mūsų aplinka, mūsų gamta, mūsų pasaulėjauta ir pasaulėžiūra. Rytų kultūrose priimta laikytis 12-kos metų, o mūsų baltiškoje – 32 metų ciklo. Skiriasi ir požiūrio kampas. Jų protėviai, žvelgdami iš savo teritorijos į žvaigždynus, kurie lėmė tos vietos prigimtines savybes ir gyvenimo kokybę, … skaityti toliau >

Partizanai Urbeliai

2018-12-21
Iš atminties archyvų

Benediktas MORKAITIS                       Renkant medžiagą apie giminės kartų kaitą ir rašant šeimos istoriją (genealogiją), paaiškėjo, kad išliko labai mažai duomenų apie mano senelę iš mamos pusės Anastaziją Ščeponavičienę, iki santuokos Urbelytę, ir jos giminę. Susitikau su buvusiu Kelmės rajono laikraščio redaktoriumi Vytautu Pikturna, kuris man papasakojo apie kelmiškio batsiuvio Bronislovo Urbelio šeimą. Bronislovas Urbelis galėjo būti mano giminaitis. Pradėjau rinkti apie jį medžiagą. Kaupiant duomenis apie Urbelių šeimą, paaiškėjo, kad tai nepaprasto, tiesiog dramatiško likimo žmonės.                       Bronislovas Urbelis, Kazimiero … skaityti toliau >

Nepelnytai primirštas

2018-06-08
Iš atminties archyvų

Rita ŠČIGLINSKIENĖ Birželio pradžioje Kelmės krašto muziejus kvietė paminėti 1863 m. sukilimo 155-ąsias metines ir šio sukilimo vieno iš vadų kunigo Antano Mackevičiaus 190-ąsias gimimo metines. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė sako, jog Pakražančio seniūnijoje buvusiame Morkių kaime gimusio ir ženklų pėdsaką istorijoje palikusio kunigo Antano Mackevičiaus asmenybė nepelnytai primiršta, todėl Kelmės krašto muziejus kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio nariais organizavo edukacinę programą-išvyką „1863 m. sukilimo dvasinis lyderis kunigas Antanas … skaityti toliau >

Kai už tvarto staugė vilkai…

2018-03-06
Iš atminties archyvų

Bronislavas KLIMAŠAUSKAS Internetas skelbia, kad dabar Lietuvos giriose žiemoja 292 vilkai. Tai beveik šešis kartus mažiau negu jų buvo mūsų kartos vaikystėje. Pavyzdžiui, 1948 metais Lietuvoje priskaičiuoti 1723 miško pilkiai, todėl su jais susidurdavome ir žiemą, ir vasarą. Ėriuko vis dėlto neišsaugojome Vyravo nuomonė, kad vasarą vilkai žmonių nepuola, todėl, juos pamačius, pakakdavo pašūkauti: „Pui! Pui!“, pamosikuoti rankomis ir jie, uodegas pabrukę, nuskuosdavo savais keliais. Bet ar visada? Mano gimtoji Orkių kaimo sodyba netoli Žalpių buvo išsidėsčiusi ant  uosių ir … skaityti toliau >

Trispalvė bažnyčios bokšte

Trispalvė bažnyčios bokšte
2018-03-03
Iš atminties archyvų

Egidijus ŪKSAS Kelmės J. Graičiūno gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas Šioje nuotraukoje, darytoje apie 1930 metus, užfiksuota grupė kelmiškių, įsiamžinusių Kelmės katalikų bažnyčios fone. Vaizdas neabejotinai turėjo būti įspūdingas. Nežinia, ar tarpukariu Kelmės bažnyčios bokšte Trispalvė buvo iškeliama visada švenčiant valstybines šventes, ar tai buvo jau tapę tradicija, o gal tai buvo padaryta kita ypatinga proga. Neseniai Lietuvoje paminėtas Valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejus nestokojo įdomių ir prasmingų renginių, įvairių patriotinių akcentų. Visur pagrindinis dėmesys buvo skirtas mūsų Valstybės vėliavai, be to, … skaityti toliau >

Jūros partizanų srities štabo sunaikinimas

Jūros partizanų srities štabo sunaikinimas
2018-01-13
Iš atminties archyvų

Rimantas SERVA Kelmės krašto muziejaus vyriausiasis muziejininkas 2018 m. sausio 17 d. sukanka 65-eri metai, kai Pužukų kaime buvo sunaikintas Jūros partizanų srities štabas. Trumpai prisiminkime tų dienų įvykius. 1952 m. pabaigoje Jūros srities ir Vyčių Sąjungos štabas buvo įsikūręs 6 km nuo Kelmės, Pužukų kaime, Kazio Ruko sodyboje. Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas tuo metu buvo Antanas Bakšys. Slėptuvė buvo įrengta daržinėje. Jos plotas – 7,5 kv. m, aukštis 2 m, įėjimas uždengtas medine dėže su žemėmis, vėdinimo … skaityti toliau >

Kražių grafystė ir jos valdytojai

Kražių grafystė ir jos valdytojai
2017-07-12
Iš atminties archyvų

Egidijus ŪKSAS Kelmės J. Graičiūno gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas Nuo XV a. pradžios Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininkais Žemaitijoje tapo didikų Kęsgailų giminės atstovai. Iš valdovo skiriamų vietininkų jie palaipsniui perėmė Žemaitijos seniūno pareigas, taip įgydami šiame krašte didžiulę politinę galią. Negana to, Kęsgailoms pavyko seniūno valdžią sėkmingai perduoti savo palikuonims ir tai paversti politine tradicija, garantavusia dar dviem Kęsgailų kartoms Žemaitijos seniūno postą (iki 1532 m.). Sutelkta valdžia leido didinti giminės ekonominę galią – naudodamiesi tuo, kad valdovas vis dažniau … skaityti toliau >

Jurgis Talmantas – nenuilstantis gimtosios kalbos riteris

Jurgis Talmantas – nenuilstantis gimtosios kalbos riteris
2017-02-17
Iš atminties archyvų

Egidijus ŪKSAS Kelmės J. Graičiūno gimnazijos istorijos vyresnysis mokytojas 1999 metais Jungtinės tautos vasario 21 d. yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Mažai rasi pasaulyje tautų, kurių gimtoji kalba patyrė tiek daug sukrėtimų, kaip lietuvių. XIX a. antroje pusėje, carinei valdžiai įvedus lietuviškos spaudos draudimą, lietuvių kalba ir raštija tapo pasipriešinimo rusifikacijai simboliu. Būtent tada lietuvių kalba iš baudžiauninkų lūpų prasiskverbė į lenkiškai kalbėjusius aukštesniuosius visuomenės sluoksnius, mokslo ir kultūros elitą. XX a. pradžioje situacija jau buvo pasikeitusi – lietuvių … skaityti toliau >

Pamirštas Žemaitijos šviesuolis

Pamirštas Žemaitijos šviesuolis
2017-01-06
Iš atminties archyvų

Egidijus ŪKSAS Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos istorijos vyresnysis mokytojas Šiemet Lietuvoje bus minimas Vilniaus konferencijos šimto metų jubiliejus. Be šios konferencijos, kuri vyko 1917 metų rugsėjo 18-23 dienomis, būtų neįmanomas ir Vasario 16-sios Nepriklausomybės akto paskelbimas. Būtent konferencija išrinko Lietuvos Tarybą ir suteikė jai įgaliojimus skelbti nepriklausomos valstybės atstatymą, taip pat padaryti kitus politinius žingsnius jos įtvirtinimui. Būsimos konferencijos organizacinis komitetas, apdairiai palaikydama tam tikrus santykius su okupacinės Vokietijos valdžia, parengė rezoliucijų tekstus bei sudarė dalyvių sąrašus. Buvo nutarta kviesti … skaityti toliau >

Gaštynų dvaras

Gaštynų dvaras
2016-06-10
Iš atminties archyvų

Laima ŠIMKUTĖ Kelmės krašto muziejaus muziejininkė Gaštynų dvaro, esančio 6,5 km. į vakarus nuo Kelmės, pirmuoju savininku archyviniuose dokumentuose minimas Jokūbas Jurgis Kaffemanas (1813-1877). Po to dvarą iki pat sovietinės okupacijos pradžios paveldėdavo jo palikuonys: Tadas Povilas Kaffemanas (1853-1928), Bogdanas Kaffemanas (1881-1969), Boleslovas Kaffemanas (1914-1986). Iš pradžių, Gaštynų dvaro pastatai buvo mediniai. Didieji pasikeitimai dvare įvyko pradėjus jame šeimininkauti energingam ir apsukriam Bogdanui. XX a. I-oje pusėje buvo pastatyta nemažai mūrinių (iš plytų, akmenų) bei medinių pastatų. 1939 m. dvaro … skaityti toliau >

Kražių bažnyčios varpai

Kražių bažnyčios varpai
2016-05-24
Iš atminties archyvų

Povilas ŠVEREBAS Vyskupas Motiejus Kazimieras Valančius (1801–1875), dirbęs ir garsiojoje Kražių gimnazijoje (1834–1840), yra pastebėjęs, kad savo balsingumu visoje Žemaičių vyskupijoje išsiskyrė Kretingos vargonai, Kražių davatkos ir Beržoro ubagai. Garbės kanauninką kunigą Vincentą Juzumą (1819–1901) daugiau žavėjo ne davatkų balsai, o Kražių parapijinės bažnyčios senieji varpai, kurie buvo žinomi, kaip didžiausi visoje vyskupijoje. Varpus parapijinei bažnyčiai buvo parūpinęs tuometinis klebonas dekanas kunigas Mykolas Mazalevičius-Barkauskas. Jie buvo išlieti 1639 m. Didžiausias iš jų svėręs 6 800 svarų (apie 2 720 kg). … skaityti toliau >