2024-07-14 (Sekmadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena ir šių dienų pasaulis primena: laisvę, nepriklausomybę dažnai tenka išsikovoti, pasiekus – įtvirtinti ir saugoti. Pasitinkant Kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kelmės krašto žmonėms linkime patriotizmo, pilietiškumo, vienybės ir išminties. Prasmingos Kovo 11-osios! Ildefonsas PETKEVIČIUS, Kelmės rajono... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybė kviečia įmones, ūkininkus, gyventojus prisidėti savo lėšomis, paaukoti Kelmės rajono miestui partneriui Novovolynskui, drauge su visa Ukraina atremiančiam priešiškos kariuomenės agresiją. Novovolynsko miesto savivaldybė ir Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį. Surinktos lėšos bus pervestos į Novovolynsko savivaldybės sąskaitą. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą! Sąskaitos Nr.... Skaityti toliau
Siekdama padėti palaikyti ir plėtoti rajono bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programą (toliau–Programa) iki 2022 m. gruodžio 15 d. KVIETIMAS „DARBDAVIŲ ATRANKA UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“ Atrankoje gali dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija organizuoja namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimą ir išvežimą nemokamai. Gyventojus, turinčius namų ūkiuose asbestinio šiferio atliekų, kurios turi būti išvežtos, prašome iki kovo 2 d. registruotis pagal atliekų paėmimo adresą seniūnijose, nurodant atliekų turėtoją, atliekų paėmimo adresą, kiekį ir savo kontaktus. Asbesto šiferio atliekos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia pateikti paraiškas Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Kelmės rajono gyventojai, gyvenantys gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra iki 2000 gyventojų, savo gyvenamąją... Skaityti toliau
Programos teikiamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, naujai patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-14. Programa turi būti skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti kalendoriniais... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija organizuoja namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimą ir išvežimą nemokamai. Gyventojus, turinčius namų ūkiuose asbestinio šiferio atliekų, kurios turi būti išvežtos, prašome iki kovo 2 d. registruotis pagal atliekų paėmimo adresą seniūnijose, nurodant atliekų turėtoją, atliekų paėmimo adresą, kiekį ir savo kontaktus. Asbesto šiferio atliekos... Skaityti toliau
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo.                       Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo... Skaityti toliau
Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Tegu ši diena moko patriotizmo, pilietiškumo, atsakomybės, skatina dirbti savo šalies labui, siekti asmeninių laimėjimų. Didžiuojamės Lietuvos istorija. Tačiau ir mes patys kuriame istoriją, kuriame savo krašto gerovę – nuo mūsų visų noro, pastangų ir kasdienės veiklos priklauso, kokia bus... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriuose parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų, katilinės pastatą (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.),... Skaityti toliau
Vadovaudamiesi Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T-186, XIII skyriaus nuostatomis, teikiame Kelmės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektą. Gyventojai per 3 darbo dienas nuo šio projekto paskelbimo spaudoje gali pateikti savo pastabas ir pasiūlymus savivaldybės administracijai elektroniniu paštu šiuo adresu: info@kelme.lt. Raštu... Skaityti toliau
Visos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-1357 nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėjo teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti: Vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešuosius aukcionus, kuriose parduoda nekilnojamąjį turtą: Pradinės mokyklos pastatą, unikalus Nr. 4400-0005-7183, bendras plotas 547,94 kv. m, sienos plytų,  ūkinį pastatą, unikalus Nr. 4400-0005-7207,  užstatytas plotas 58 kv.... Skaityti toliau
Dėl Albino Sigito Palaikio apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“. Dėl Nijolės Saimininkienės apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. lėšų. Dokumentai priimami iki 2022 m. sausio 28 d. Kriterijai, pagal kuriuos galima gauti finansavimą, ir paraiškos forma skelbiami interneto svetainėje www.kelme.lt (skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas). Informacija teikiama mob. 8 602... Skaityti toliau
Nuo sausio 17 d. operacijų vadovo sprendimu visos viešosios ir privačios gydymo įstaigos, teikiančios šeimos medicinos paslaugas, įpareigojamos užtikrinti gyventojų skiepijimą COVID-19 vakcina. Informuojame, kad nuo sausio 17 d. stabdoma Vakcinavimo centro, esančio Kelmės kultūros centre, veikla. Nuo COVID-19 ligos bus skiepijama Kelmės rajono sveikatos priežiūros įstaigose. VšĮ Kelmės rajono... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. lėšų. Dokumentai priimami iki 2022 m. sausio 28 d. Kriterijai, pagal kuriuos galima gauti finansavimą, ir paraiškos forma skelbiami interneto svetainėje www.kelme.lt (skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas). Informacija teikiama mob. 8 602... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja du viešus aukcionus, kuriuose parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastato su gyvenamosiomis patalpomis 6439/14341 dalį iš 143,41 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. 5491-7000-3016, ir šiam objektui priskirtus 0,083 ha... Skaityti toliau
  Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namo) techninę priežiūrą organizuoja  namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, administratorius (toliau – valdytojas) paskirdamas techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už namo techninę priežiūrą atsakingą asmenį. Valdytojas ir techninis prižiūrėtojas, vadovaudamiesi teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai... Skaityti toliau