2023-10-05 (Ketvirtadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Savivaldybės naujienos

Savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 2 d. d. potvarkiu Nr. M-212 skelbiame 2023–2027 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos seniūnaičių rinkimų gyventojų susirinkimuose grafiką: Vaiguvos seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų data ir laikas: 2023-08-22 d. 11.00 val. Rinkimų vieta: Vaiguvos kultūros namai, Varpo  g. 9, Vaiguvos k. Pakėvio seniūnaitijos seniūnaičio... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešus aukcionus, kuriame parduoda nekilnojamąjį turtą: Pastatas – paukštidė, unikalus Nr. 4400-5274-1750, plotas 1929,00 kv. m, fiziškai pažeistas, baigtumas 11 proc. ir šiam objektui priskirtas 0,5899 ha žemės ūkio... Skaityti toliau
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo organizavimo tvarkos aprašo aktualia redakcija ir Kelmės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 2 d. potvarkiu Nr. M-212 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo“, Liolių seniūnijoje skelbiami seniūnaičių rinkimai tokiu grafiku: Liolių seniūnaitijoje – 2023 m. rugpjūčio 22 d.... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, elektroninio aukciono (interneto svetainėje www.evarzytines.lt) būdu organizuoja viešą aukcioną, kuriame parduoda nekilnojamąjį turtą: Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5499-0007-7014, plotas 2173,11 kv. m, dviejų aukštų, katilinės pastatą (Mokyklos g. 4, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r.), unikalus Nr.... Skaityti toliau
                      Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. lėšų.                       Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 8 d.                       Kriterijai, pagal kuriuos galima gauti finansavimą, ir paraiškos forma skelbiami interneto svetainėje www.kelme.lt (skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas).                       Informacija... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kelmės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-282, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miško (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. lėšų. Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 8 d. Kriterijai, pagal kuriuos galima gauti finansavimą, ir paraiškos forma skelbiami interneto svetainėje www.kelme.lt (skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas). Informacija teikiama mob. 8 602... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kelmės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-282, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miško (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti priežiūrą ir kontrolę bei vadovaudamasi savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-311 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“ nuostatomis, informuoja, kad: – fizinis arba... Skaityti toliau
Iki birželio 30 d. priimamos paraiškos paramai gauti iš Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, kai parama iš kitų fondų ar programų nenumatoma teikti: – prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams finansuoti (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas, įsirengiant artezinius gręžinius ir nuotekų valymo įrenginius) pienininkystės, mėsinės galvijininkystės,... Skaityti toliau
2023-05-02 Iki š. m. liepos 7 d. laukiame paraiškų leidinių leidybos finansavimui iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuojamos leidinių leidybos kryptys: Kelmės rajono kultūrai, turizmui, istorijai vertingų leidinių leidyba; Kelmės rajono įvaizdį formuojančių leidinių leidyba; Informacinių leidinių leidyba; Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ar gimusių rašytojų leidinių leidyba. Leidinių leidybos finansavimui... Skaityti toliau
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija (J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja negyvenamas patalpas, esančias Maironio g. 1, Tytuvėnuose, pirmame aukšte, 117,96 kv. m – kitai veiklai vykdyti. Patalpų naudojimo paskirtis – poliklinika su administracinėmis patalpomis. Turto nuomos sutarties trukmė –... Skaityti toliau