BIČIULIS

Susipažinkime su Pakražančio seniūnijos ypatumais. Ji yra Kelmės rajono pietvakarinėje dalyje ir ribojasi su Kelmės apylinkių, Kražių, Liolių seniūnijomis bei Raseinių, Šilalės ir Tauragės savivaldybėmis. Seniūnijos plotas 16 158 ha, iš jų apie 2900 ha užima miškai, jos teritorija teka Ančios, Kražantės ir Žalpės upės, tyvuliuoja Plūsčių ežeras. Seniūnijoje yra 74 kaimai, 4 vienkiemiai ir 1 Žalpių miestelis. Daugiausiai žmonių gyvena trijuose – Grinių, Valpainių ir Stulgių – kaimuose bei Žalpių miestelyje. Seniūniją kerta automagistralė Ryga-Kaliningradas.

                      Seniūnijoje veikia Pakražančio gimnazija, Pakražančio kultūros centras, Pakražančio, Stulgių ir Žalpių bibliotekos, Kelmės muziejaus Žalpių filialas. Gyventojų poilsį ir laisvalaikį, vakarones, koncertus organizuoja kultūros centras, Pakražančio, Valpainių, Žalpių ir Stulgių kaimų bendruomenės, bibliotekos. Kasmet vyksta tradicinės šventės. Galėtume išskirti Pakražančio kultūros centro renginius. Tai respublikinė sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“, regioninis vakaras „Skambanti poezija“ pasaulinei poezijos dienai paminėti, Žalpių krašto Loskavos atlaidų šventė, humoro vakaras „Šypt vypt“, Mildos dienai skirta respublikinė vokalinių ansamblių šventė „Meilė muzikai“, seniūnijos bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“. Kultūros centre įgyvendinamos dvi neformaliojo vaikų švietimo programos: „Iš lietuvių liaudies folkloro skrynios“ ir „Jurgelio meistrelio dirbtuvės“, kurias lanko 27 mokyklinio amžiaus vaikai.

                      Pakražančio seniūnija, išskyrus Žalpių seniūnaitiją – kalvotas kraštas, todėl čia vyrauja gyvulininkystė. Seniūnija didžiuojasi savo darbščiais ūkininkais. Žalpiuose įsikūrusi stambiausia rajone žemės ūkio bendrovė „Kerkasiai“, kurioje dirba apie 20 darbuotojų. Bendrovė verčiasi grūdinių augalų sėklininkyste, augina veislinius, mėsinius limuzinų veislės galvijus, perdirba augalininkystės produkciją, nes turi savo nuosavą malūną. Siekdama vykdyti nepertraukiamą darbų procesą, bendrovė turi ir papildomus verslus – tai biokuro gamyba žiemos laikotarpiu, transporto nuoma ištisus metus bei melioracijos darbai vasarą.

                      Žalpių seniūnaitijoje augalininkyste verčiasi broliai Vaidotas ir Andrius Gedraičiai, pienininkyste Žalpiuose – Vygandas ir Rima Ivoškiai, Vitalijus ir Jūratė Vasiliauskai, Remigijus ir Rūta Vispolskiai bei kiti ūkininkai. Pakražnčio seniūnaitijoje veikia žemės ūkio kooperatyvas „Pakražantis“, kuris vasaros laikotarpiu superka ir realizuoja iki 75 tonų pieno. Rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Barkauskas Ūpainių kaime augina ir realizuoja veislinių limuzinų galvijų bandą. Pienine galvijininkyste verčiasi Arūnas ir Danguolė Andruliai, Gintautas ir Kristina Daukšai, Darius ir Vilma Lipinai, Albinas ir Liuda Globiai, Algis ir Dalia Kybartai, Albinas ir Ona Dagiliai, jaunieji ūkininkai Tomas ir Živilė Šteimantai, Saulius ir Laima Bogužai bei kiti.

                      Savo nišą sūrių versle bando atrasti ir ūkininkai Valdas ir Inesa Šteimantai. Stulgių seniūnaitijoje veisline gyvulininkyste sėkmingai užsiima Arūnas ir Rasa Rutkauskai. Iš sėkmingai plėtojančių pienininkystę Stulgiuose galima paminėti Romantą ir Rimą Sirvidus, Alvydą ir Eriką Gestautus, jaunuosius ūkininkus Lauryną ir Justiną Alminus. Valpainių seniūnaitijoje didžiausią pieninių galvijų bandą augina Mindaugas ir Rasa Gedminai. Sėkmingą pienininkystės ūkį turi Juozas ir Zofija Trakšeliai bei kiti Valpainių seniūnaitijos ūkininkai. Seniūnijos teritorijoje savo veiklą vykdo individuali I. Gliaudienės įmonė, parduotuvės Griniuose, J. Kurganovo parduotuvės Žalpiuose, Stulgiuose ir Valpainiuose.

                      Prieš kelerius metus įgyvendintas projektas „Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse“ Pakražančio seniūnijos Grinių kaime. Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir savivaldybės lėšomis lėšomis finansuojamo projekto metu sutvarkytas Grinių parkas: įrengti pėsčiųjų takai su mažosios architektūros elementais, vaikų žaidimų aikštelė, apšvietimas. Čia išties tapo gražiau, gyventojai turi patrauklią poilsio zoną. Šio kaimo Centro gatvėje atnaujinti šaligatviai, prie seniūnijos praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė.

                      Seniūnijos gyvenvietės kasmet gražėja. Jų žmonės pastaraisiais metais skiria daug dėmesio savo namų aplinkai. Bendruomenių, seniūnijos ir visų gyventojų pastangomis sutvarkyti Grinių, Žalpių, Stulgių gyvenviečių parkai. Grinių kaimo bendruomenės rūpesčiu sutvarkyta teritorija prie Grinių kaimo tvenkinio ir pastatytas paminklas Lietuvos šimtmečiui atminti.

                      Šiuo metu svarbiausi seniūnijai projektai vykdomi Žalpiuose ir Griniuose. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime“. Numatyta rekonstruoti visuomeninės paskirties pastatą Žalpiuose, kuris bus pritaikytas bendruomenės poreikiams. Šio projekto ES lėšų dalis sudaro 119940 Eur, savivaldybės lėšos – 54400 Eur.

                      Vykdomas europinis projektas „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, kuris pagerins griniškių gyvenimo ir buities sąlygas: bus paklotas naujas vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynas, statomi nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiai. Šis projektas apima Grinius ir Kukečius (Kukečių seniūnija). Grinių projektui skirta 1 mln. 100 tūkst. Eur ES lėšų ir 500 tūkst. Eur prie projekto prisideda vykdytojas.

                      Grinių kaime atlikti vandens gerinimo darbai. Reikia spręsti problemas dėl geriamojo vandens kokybės Valpainių, Stulgių kaimuose bei Žalpių miestelyje. Rūpinamasi socialinėmis gyventojų reikmėmis – Adomaičių kaime bus pakeistas socialinio būsto stogas, sutvarkytas patalpų šildymas. Prireikus gyventojams pagalbą ir paslaugas suteikia Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pakražančio, Stulgių, Valpainių ir Žalpių medicinos punktai.

                      Kaimo vietovėse svarbus tinkamas susisiekimas, todėl pamažu gerinama kelių infrastruktūra. Pastaraisiais metais atlikti Žalpių miestelio Mažučių, Užžalpių, Grinių kaimo Parko, Valpainių kaimo Parko gatvių kapitaliniai remontai, tačiau yra vietinių kelių, kurių žvyro danga visiškai susidėvėjusi. Gyvenviečių gatvių asfalto danga taip pat turėtų būti atnaujinama.

                      Rūpinamasi Pakražančio kapinėmis, jos aptvertos nauja tvora. Kasmet čia išpjaunama dalis avarinių medžių. Nupirktas sklypas kapinėms praplėsti, vyksta projektavimo darbai. Gyventojai džiaugiasi Pakražančio kaimo ir Žalpių miestelio kapinių praplėtimu. Tikimasi, kad bus išplėstos ir Stulgių kaimo kapinės, nors čia yra ir nauja kapinių teritorija.

                      Pakražančio seniūnijoje gausu archeologinių paminklų, kurie mena garbingą praeitį. Respublikinės reikšmės archeologinis paminklas – Daugvėrės gynybiniai įtvirtinimai, labai gražus Papilių piliakalnis, didingai atrodo legendomis ir padavimais apipintas Plūsčių piliakalnis, vadinamas Meilės kalnu. Gausu seniūnijoje senkapių. Bene didžiausi jų – Plūsčių ir Dailydiškės. Pažymėtini Budraičių kapukai, Laplėgių, Dauskurdų senkapiai, Sotkalnio pilkapis. Netoli Stulgių yra Šimkaičių ir Gudelių piliakalniai, Padvarninkų, Pastulgių ir Dvarviečių senkapiai.

                      Seniūnijoje yra Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo bažnyčia Pakražantyje, Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia Stulgiuose, Šv. Benedikto bažnyčia Žalpiuose. Morkių kaime pastatytas paminklinis akmuo 1865 metų sukilimo dalyviui, kunigui A. Mackevičiui, Žalpiuose – paminklas Jeronimui Raliui. Daug kam žinomas trečias pagal dydį Lietuvoje Kriaučiaus akmuo Vileikių kaime.

                      Pakražančio seniūnijoje vyksta ir verslo plėtra, ypač susijusi su žemės ūkiu ir gyvulininkyste, ir kultūrinis gyvenimas. Žinoma, norėtųsi, kad būtų didesnis gimstamumas, daugiau gyventojų, tuomet visi galėtume dar labiau puoselėti bendruomeniškumą, prisidėti prie verslo plėtros, aplinkos gražinimo ir gyvenimo sąlygų gerinimo.

Savivaldybės administracijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA