BIČIULIS

Paskelbtas kvietimas fiziniams asmenims,

norintiems modernizuoti gyvenamuosius namus

                      Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė kvietimą teikti Projektų registracijos formas fiziniams asmenims, norintiems modernizuoti energetiškai neefektyvius gyvenamuosius (vieno ar dviejų butų) namus. Projektų registracijos formas APVA galima teikti nuo 2018 m. liepos 26 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšų, skirtų šiai priemonei.

                      Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, rekonstruoti, sodo pastatus). Netinkamu pareiškėju laikomas asmuo, kurio gyvenamajam namui yra (ar) buvo išduotas B energinio naudingumo sertifikatas.

                      Projektų registracijos formas individualiems gyvenamiesiems namams modernizuoti galės teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus). Tikslas – pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę ir sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. Maksimali skiriama investicijų suma vienam projektui įgyvendinti negalės viršyti 14 500 eurų. Išlaidos kompensuojamos, jei jos yra patirtos nuo 2015 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. Pagal šį kvietimą projektams finansuoti skirta 1 mln. eurų.

                      Projekto lėšomis galės būti finansuojami stogo šiltinimo su ar be stogo dangos keitimu, grindų šiltinimas, sienų ir cokolių šiltinimas, esamų langų bei durų keitimas, šilumogrąžos (rekuperacijos) sistemų įrengimas ir, esant reikalui, katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes), keitimas į biokurą naudojančius katilus.

                      Būtina atkreipti dėmesį, kad šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.

Projekto registracijos formą ir išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje adresu www.apva.lt.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA