BIČIULIS

Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo vietos bendruomenių skatinimo ir aktyvinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams finansuoti.

Pirmenybė teikiama nevyriausybinių organizacijų pateiktiems projektams finansiniam savarankiškumui stiprininti; pilietinėms iniciatyvoms ir įsitraukimui į savanorišką veiklą skatinti; nevyriausybinių organizacijų kultūrinei, meninei savimonei ugdyti, veiklos tradicijoms puoselėti, užtikrinant jų tęstinumą; naujų paslaugų teikimo galimybėms didinti sprendžiant socialines problemas. 

Skiriant lėšas nevyriausybinių organizacijų projektams prioritetai teikiami projektams, kai, projektą įgyvendindamas pareiškėjas prisideda savomis ar kitomis teisėtai  gaunamomis paramos lėšomis daugiau kaip 10 proc. lėšų viso projekto vertės; kai skatinamos pilietinės iniciatyvos ir įsitraukimas į savaranorišką veiklą; kai bendradarbiaujama su viešuoju ir privačiu sektoriumi, verslo subjektais, kitomis nevyriausybinėms organizacijoms.

Maksimali projekto vertė 1000 eurų. Projekto finansuojamos dalies dydis  90 proc. bendros projekto vertės.

Lėšos nebus skiriamos neturinčioms išliekamosios vertės šventėms, išvykoms, kurios nesusijusios su nevyriausybinių organizacijų narių kvalifikacijos kėlimu ir gerosios patirties sklaida.

Projektai registruojami iki 2017 m. balandžio 21 d. Kelmės rajono savivaldybės mero priimamajame. Informacija teikiama Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 212 kabinete arba telefonu (8 427) 69 063.

Kartu su projektu reikia pateikti:

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

patvirtintas dokumentų kopijas, įrodančias, kad pareiškėjas turi papildomų finansavimo šaltinių;

bendradarbiavimo sutarties kopiją, jei projektas vykdomas su partneriais;

kitą, papildomą, su projektu susijusią medžiagą, kurią teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Savivaldybės meras
Vaclovas Andrulis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA