BIČIULIS

                      Siekdama padėti palaikyti ir plėtoti rajono bendruomenės socialinę infrastruktūrą, rūpindamasi skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa) iki 2018 m. gruodžio 15 d.

KVIETIMAS „DARBDAVIŲ ATRANKA

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“

                      Atrankoje gali dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdantys darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti 2018 metų užimtumo programoje numatytus laikinus darbus, teikiančius socialinė naudą vietos bendruomenei, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą:

 1. Laikino pobūdžio miestų, rajonų ir gyvenviečių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kelių, pakelių, priskirtų patikėjimo teise valdyti kelio statinių ir kitų viešojo naudojimo objektų smulkaus remonto ir priežiūros darbai bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai (sezoniniai darbai: žiemos metu – sniego valymas, ledo valymas nuo takų, smėlio barstymas, sniego šlavimas ir kiti laikino pobūdžio darbai susiję su sniego pašalinimu, rudens – medžių lapų grėbimas ir kiti laikino pobūdžio darbai susiję su augalinių atliekų sutvarkymu, vasaros – želdinių priežiūra, pavasaris-gėlynų sodinimas, medžių genėjimas ir kiti laikino pobūdžio darbai), skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, esančią valstybinėje žemėje.
 2. Laikino pobūdžio istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, valstybinių parkų, miškų ir saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.
 3. Laikino pobūdžio upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių, esančių valstybinėje žemėje, valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai, skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
 4. Laikino pobūdžio valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, priežiūros bei aplinkos tvarkymo darbai.

                      Programa iki 2018 m. gruodžio 15 d. 100 proc. finansuojama iš Savivaldybės biudžeto už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą. Asmenys gali būti įdarbinami ne ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui.

                      Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, iki 2018 m. vasario 9 d. 17 val. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasiūlymą dalyvauti atrankoje (pridedama).
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją.
 3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma) pagal kiekvieną šiame kvietime nurodytą priemonę (tikslas, socialinė nauda vietos bendruomenei, darbų apimtys, planuojami rezultatai ir kt.). Privačių ūkio subjektų darbdaviai turi pateikti planuojamų atlikti darbų aprašymą, suderintą su seniūnijos seniūnu.
 4. Darbdavio įsipareigojimai (laisva forma):

                      4.1. Įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes: (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 20 str. 2 d. ir 48 str. 2 d.).

                      * rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25

metai;

                      * nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis),vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ir neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ir priežiūra;

                      * asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

                      * piniginės socialinės paramos gavėjai;

                      * asmenys, priklausantys nuo narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ar profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ar profesinės reabilitacijos programos baigimo;

                      * prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipėsi į teritorinę darbo biržą nevėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

                      * grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

                      * asmenys, turintys pabėgėlio statusą, ar asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

                      * asmenys, priklausantys socialinės rizikos šeimoms;

                      * vyresni kaip 40 metų asmenys.

Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie bus pateikę visus aukščiau nurodytus dokumentus. Darbai gali būti atliekami tik Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose teritorijose.

                      Darbdavių vertinimo kriterijai:

 1. Darbų poreikio pagrįstumas.
 2. Numatomų atlikti darbų atitikimas šiame kvietime nurodytų priemonių sąrašui.
 3. Ankstesnių metų viešųjų darbų programos vykdymo įvertinimas.
 4. Įdarbinimo galimybės.

                      Pasiūlymo formą galima Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 212 kabinete, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė. Atsakingas darbuotojas Salomėja Ramanauskienė. Tel. 8 ( 427) 69 063.

                      Pasiūlymo formą galima rasti Kelmės rajono savivaldybės interneto puslapyje (www.kelme.lt).

Administracijos direktorė                                                                      Irena Sirusienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA