BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel. (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti būstą (paskirtis – gyvenamoji). Pirkimas suskirstytas į 9 dalis:

                      I dalis – vieno kambario butas (pirmame aukšte) Kelmės mieste.

                      II dalis – vieno kambario butas Kelmės mieste.

                      III dalis – vieno kambario butas Kelmės mieste.

                      IV dalis – dviejų kambarių būstas (butas) Kelmės mieste.

                      V dalis – dviejų kambarių būstas (butas) Kelmės mieste.

                      VI dalis – trijų kambarių būstas (butas) Kelmės mieste.

                      VII dalis – dviejų kambarių būstas (butas) Tytuvėnų mieste.

                      VIII dalis – trijų kambarių būstas (butas) Tytuvėnų mieste.

                      IX dalis – dviejų kambarių būstas (butas) Užvenčio mieste.

                      Reikalavimai perkamiems gyvenamosios paskirties pastatams (namams), butams:

  1. Vieno kambario butas turi būti ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto;
  2. Dviejų kambarių būstas turi būti ne mažesnio kaip 38 kv. m ir ne didesnio kaip 57 kv. m. naudingo ploto;
  3. Trijų kambarių būstas turi būti ne mažesnio kaip 47 kv. m ir ne didesnio kaip 68 kv. m naudingo ploto;
  4. Vienas vieno kambario butas (Kelmės mieste) turi būti 1-ame aukšte (neįgaliajam) ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto;
  5. Būstas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, geros techninės būklės (neperkami būstai kurių nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc.), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms, būstas turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis ar vietinis šildymas), įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai.
  6. Būstai perkami kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, būsto (buto) kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį, būstas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės (įsigyti ar renovuoti būstai už kreditavimo įstaigų kreditus ir turi būti baigti išsimokėti). Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

                      Pirkimo dokumentų pateikimas: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., dokumentus ir pirkimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.kelme.lt/Socialinis-bustas-946957. Informacija teikiama tel. (8 427) 69 063.

                      Paraiškų pateikimas: kandidatas Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“ nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir kandidato rekvizitus. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kadastro duomenų bylos, būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, parduodamo būsto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

                      Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2018 m. kovo 7 d. 10 val.

                      Paraiškų priėmimo vieta: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 212 kab., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiška su dokumentais dalyvauti socialinio būsto pirkimuose gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 212 kab. Jeigu paraiška su parduodamo būsto dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai, grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Administracijos direktorė                                                                          Irena Sirusienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA